EDIT_I06

Aprašymas

Pirkimų, pardavimų dokumento sukūrimas, koregavimas, perkėlimas, trinimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_I06
 • params :
  • oper :
   • I - naujo dokumento sukūrimas (numatytasis)
   • U - dokumento koregavimas
   • P - dokumento perkėlimas
   • D - dokumento ištrinimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I06 - Pardavimo/pirkimo antraštė (i06)

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

Koreguoti galima tik to paties API vartotojo sukurtas operacijas. Teisės valdomos parametru RGI_ALL_EDIT

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

XML request
<body>
  <method>EDIT_I06</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <I06>
      <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
      <I06_DOK_NR>DOK-001</I06_DOK_NR>
      <I06_OP_DATA>2020-01-30</I06_OP_DATA>
      <I06_DOK_DATA>2020-01-30</I06_DOK_DATA>
      <I06_KODAS_KS>121411842</I06_KODAS_KS>
      <I06_KODAS_XS>PVM</I06_KODAS_XS>
      <I06_PAV>UAB "Rivilė"</I06_PAV>
      <I06_ADR>Geležinio Vilko 5-48, Vilnius</I06_ADR>
    </I06>  
  </data>
</body>
JSON request
{
  "method": "EDIT_I06",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I06": {
      "I06_OP_TIP": "51",
      "I06_DOK_NR": "DOK-001",
      "I06_KODAS_KS": "ND0001",
      "I06_OP_DATA": "2020-01-30",
      "I06_DOK_DATA": "2020-01-30",
      "I06_KODAS_XS": "PVM",
      "I06_PAV": "UAB \"Rivilė\"",
      "I06_ADR": "Geležinio Vilko 5-48, Vilnius"
    }
  }
}
Response (status 200 OK)
XML response
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <I06>
    <I06_KODAS_PO>010R00000007</I06_KODAS_PO>
    <I06_OP_TIP>51</I06_OP_TIP>
    <I06_VAL_POZ>0</I06_VAL_POZ>
    <I06_PVM_TIP>0</I06_PVM_TIP>
    <I06_OP_STORNO>0</I06_OP_STORNO>
    <I06_DOK_NR>DOK-001</I06_DOK_NR>
    <I06_OP_DATA>2020-01-30T00:00:00</I06_OP_DATA>
    <I06_DOK_DATA>2020-01-30T00:00:00</I06_DOK_DATA>
    <I06_KODAS_MS></I06_KODAS_MS>
    <I06_KODAS_KS>121411842  </I06_KODAS_KS>
    <I06_KODAS_SS></I06_KODAS_SS>
    <I06_PAV>UAB "Rivilė"</I06_PAV>
    <I06_ADR>Geležinio Vilko 5-48, Vilnius</I06_ADR>
    <I06_ATSTOVAS></I06_ATSTOVAS>
    <I06_KODAS_VS></I06_KODAS_VS>
    <I06_PAV2>UAB "Rivilė"</I06_PAV2>
    <I06_ADR2>Geležinio Vilko 5-48, Vilnius</I06_ADR2>
    <I06_ADR3></I06_ADR3>
    <I06_KODAS_VL></I06_KODAS_VL>
    <I06_KODAS_XS>PVM</I06_KODAS_XS>
    <I06_KODAS_SS_P></I06_KODAS_SS_P>
    <I06_PASTABOS></I06_PASTABOS>
    <I06_MOK_DOK></I06_MOK_DOK>
    <I06_MOK_SUMA>0.00</I06_MOK_SUMA>
    <I06_KODAS_SS_M></I06_KODAS_SS_M>
    <I06_SUMA_VAL>0.00</I06_SUMA_VAL>
    <I06_SUMA>0.00</I06_SUMA>
    <I06_SUMA_PVM>0.00</I06_SUMA_PVM>
    <I06_KURSAS>0.000000000000000</I06_KURSAS>
    <I06_PERKELTA>1</I06_PERKELTA>
    <I06_ADDUSR>WS</I06_ADDUSR>
    <I06_R_DATE>2020-02-26T17:08:09</I06_R_DATE>
    <I06_USERIS>B1NOONQ</I06_USERIS>
    <I06_KODAS_AU></I06_KODAS_AU>
    <I06_KODAS_SM></I06_KODAS_SM>
    <I06_INTRASTAT>0</I06_INTRASTAT>
    <I06_DOK_REG></I06_DOK_REG>
    <I06_KODAS_AK>1</I06_KODAS_AK>
    <I06_SUMA_WK>0.00</I06_SUMA_WK>
    <I06_KODAS_LS_1></I06_KODAS_LS_1>
    <I06_KODAS_LS_2></I06_KODAS_LS_2>
    <I06_KODAS_LS_3></I06_KODAS_LS_3>
    <I06_KODAS_LS_4></I06_KODAS_LS_4>
    <I06_VAL_POZ_PVM>0</I06_VAL_POZ_PVM>
    <I06_PVM_VAL>0.00</I06_PVM_VAL>
    <I06_WEB_POZ>1</I06_WEB_POZ>
    <I06_WEB_ATAS></I06_WEB_ATAS>
    <I06_WEB_PERKELTA>1</I06_WEB_PERKELTA>
    <I06_WEB_PERKELTA_I>1</I06_WEB_PERKELTA_I>
    <I06_KODAS_ZN></I06_KODAS_ZN>
    <I06_BUSENA>1</I06_BUSENA>
    <i06_pvm_skol>1</i06_pvm_skol>
  </I06>
</RET_DOK>
JSON response
{
  "I06": {
    "I06_KODAS_PO": "010R00000007",
    "I06_OP_TIP": "51",
    "I06_VAL_POZ": "0",
    "I06_PVM_TIP": "0",
    "I06_OP_STORNO": "0",
    "I06_DOK_NR": "DOK-001",
    "I06_OP_DATA": "2020-01-30T00:00:00",
    "I06_DOK_DATA": "2020-01-30T00:00:00",
    "I06_KODAS_MS": "",
    "I06_KODAS_KS": "121411842",
    "I06_KODAS_SS": "",
    "I06_PAV": "UAB \"Rivilė\"",
    "I06_ADR": "Geležinio Vilko 5-48, Vilnius",
    "I06_ATSTOVAS": "",
    "I06_KODAS_VS": "",
    "I06_PAV2": "UAB \"Rivilė\"",
    "I06_ADR2": "Geležinio Vilko 5-48, Vilnius",
    "I06_ADR3": "",
    "I06_KODAS_VL": "",
    "I06_KODAS_XS": "PVM",
    "I06_KODAS_SS_P": "",
    "I06_PASTABOS": "",
    "I06_MOK_DOK": "",
    "I06_MOK_SUMA": "0.00",
    "I06_KODAS_SS_M": "",
    "I06_SUMA_VAL": "0.00",
    "I06_SUMA": "0.00",
    "I06_SUMA_PVM": "0.00",
    "I06_KURSAS": "0.000000000000000",
    "I06_PERKELTA": "1",
    "I06_ADDUSR": "WS",
    "I06_R_DATE": "2020-02-26T17:08:09",
    "I06_USERIS": "B1NOONQ",
    "I06_KODAS_AU": "",
    "I06_KODAS_SM": "",
    "I06_INTRASTAT": "0",
    "I06_DOK_REG": "",
    "I06_KODAS_AK": "1",
    "I06_SUMA_WK": "0.00",
    "I06_KODAS_LS_1": "",
    "I06_KODAS_LS_2": "",
    "I06_KODAS_LS_3": "",
    "I06_KODAS_LS_4": "",
    "I06_VAL_POZ_PVM": "0",
    "I06_PVM_VAL": "0.00",
    "I06_WEB_POZ": "1",
    "I06_WEB_ATAS": "",
    "I06_WEB_PERKELTA": "1",
    "I06_WEB_PERKELTA_I": "1",
    "I06_KODAS_ZN": "",
    "I06_BUSENA": "1",
    "i06_pvm_skol": "1"
  }
}
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos duomenų klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>12158327631.b624b3da.1584196353163</id>
  <durationMs>157</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I06>&lt;I06_OP_TIP>51&lt;/I06_OP_TIP>&lt;/I06></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I06_KODAS_KS</tag>
          <code>3004</code>
          <message>Nenurodytas kliento kodas</message>
        </dataError>
        <dataError>
          <tag>I06_KODAS_XS</tag>
          <code>16032</code>
          <message>Nenurodytas mokesčio kodas</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas, trinimas ir perkėlimas

Koregavimas, trynimas ir perkėlimas vyksta pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I06</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <I06>
      <I06_KODAS_PO>010R00000007</I06_KODAS_PO>
      <I06_DOK_NR>DOK-001</I06_DOK_NR>
      <I06_OP_DATA>2020-01-31</I06_OP_DATA>
      <I06_DOK_DATA>2020-01-31</I06_DOK_DATA>
      <I06_KODAS_KS>121411842</I06_KODAS_KS>
      <I06_KODAS_XS>PVM</I06_KODAS_XS>
      <I06_PAV>UAB "Rivilė"</I06_PAV>
      <I06_ADR>Geležinio Vilko 5-48, Vilnius</I06_ADR>
    </I06>  
  </data>
</body>

pvz trynimas:

<body>
  <method>EDIT_I06</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <I06>
      <I06_KODAS_PO>010R00000007</I06_KODAS_PO>
    </I06>  
  </data>
</body>

pvz perkėlimas:

<body>
  <method>EDIT_I06</method>
  <params>
    <oper>P</oper>
  </params>
  <data>
    <I06>
      <I06_KODAS_PO>010R00000007</I06_KODAS_PO>
    </I06>  
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "EDIT_I06",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I06": {
      "I06_OP_TIP": "51",
      "I06_DOK_NR": "DOK-001",
      "I06_OP_DATA": "2020-01-30",
      "I06_DOK_DATA": "2020-01-30",
      "I06_KODAS_XS": "PVM",
      "I06_PAV": "UAB \"Rivilė\"",
      "I06_ADR": "Geležinio Vilko 5-48, Vilnius"
    }
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I06

Pardavimų / Pirkimų dokumentų antraštės lentelė

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
I06_KODAS_PO C(12) Operacijos numeris-Pirkimai Privalomas , kai oper=U,D,P
I06_OP_TIP N(2) Tipas:
Pirkimai (1-Važtaraštis, 2-Grąžinimas, 3-Užsakymas, 4-Pasiūlymas);
Pardavimai (51-Važtaraštis, 52-Grąžinimas, 53-Užsakymas, 54-Rezervavimas, 55-Pasiūlymas)
Privalomas, kain oper=I
I06_VAL_POZ N(1) Ar valiutinis dokumentas?:0-ne,1-taip
I06_PVM_TIP N(1) Kainos su PVM:0-ne,1-taip
I06_OP_STORNO N(1) Nekoreguojama operacija:0-ne,1-taip
I06_DOK_NR C(20) Dokumento numeris Privalomas, kain oper=I, bet jeigu Rivile GAMA programoje yra nustatytas automatinis dokumento nr generavimas - tuomet neprivalomas.
I06_OP_DATA T(8) Operacijos data Privalomas, kain oper=I
I06_DOK_DATA T(8) Dokumento data/Galiojimo data
I06_KODAS_MS C(12) Menedžerio kodas
I06_KODAS_KS C(12) Kliento kodas Privalomas, kain oper=I
I06_KODAS_SS C(12) Pinigų sąskaitos kodas
I06_PAV C(70) Kliento pavadinimas
I06_ADR C(40) Kliento adresas
I06_ATSTOVAS C(40) Atstovas
I06_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
I06_PAV2 C(70) Pristatymo pavadinimas
I06_ADR2 C(40) Pristatymo adresas 1
I06_ADR3 C(40) Pristatymo adresas 2
I06_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
I06_KODAS_XS C(12) Mokesčio kodas jeigu nenurodytas, užsipildo iš kliento kortelės
I06_KODAS_SS_P C(12) Skolos sąskaita
I06_PASTABOS C(40) Pastabos
I06_MOK_DOK C(12) Mokėjimo dokumento numeris
I06_MOK_SUMA N(12,2) Apmokėjimo požymis:0-ne,1-taip
I06_KODAS_SS_M C(12) Rezervas
I06_SUMA_VAL N(18,2) Valiutos suma
I06_SUMA N(12,2) Suma be PVM
I06_SUMA_PVM N(12,2) PVM suma
I06_KURSAS N(20,15) Valiutos kursas
I06_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis:1-neperkelta,2-perkelta,3-koreguota
I06_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
I06_R_DATE T(8) Koregavimo laikas
I06_USERIS C(12) Kas koregavimo
I06_KODAS_AU C(12) Automobilio kodas
I06_KODAS_SM C(12) Asmuo
I06_INTRASTAT N(1) Intrastat ataskaitos: 0-Ne, 1-Taip
I06_DOK_REG C(20) Dokumentas registre
I06_KODAS_AK C(12) Kliento alternatyvus kodas
I06_SUMA_WK N(12,2) WB įsipareigojimų suma
I06_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
I06_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
I06_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
I06_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
I06_VAL_POZ_PVM N(1) Nenaudojamas
I06_PVM_VAL N(18,2) PVM valiuta
I06_WEB_POZ N(1) Web požymis
I06_WEB_ATAS C(13) Web Pardavimo Ataskaita
I06_WEB_PERKELTA N(1) Web eksporto požymis
I06_WEB_PERKELTA_I N(1) Web perkelta importuojant (1-Nauja,2-Importuota,3-Patvi
I06_KODAS_ZN C(12) Zona
I06_BUSENA N(3) Būsena
I06_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
I06_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
I06_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
I06_ISAF N(2) Isaf požymis
I06_PVM_SKOL N(1) Pagal nutylėjimą: PVM traukti į skolą v113