Naujos įmonės sukūrimas pagal šabloną

Su Rivile GAMA programa galima vesti apskaitą kelioms įmonėms.

Naujos įmonės kūrimo metu, duomenų bazė pagal nutylėjimą užsipildo informacija iš kataloge SYSTEM esančių lentelių.

Tam tikrais atvejais labai patogu, kad naujai sukurtoje duomenų bazėje atsirastų ne standartinė, o iš anksto aprašyta ir kitose įmonėse naudojama normatyvinė informacija.

Tuo tikslu galima pasiruošti šablonus ir juos naudoti naujų įmonių kūrimui. Šablonas – tai ta normatyvinė informacija, kurią pageidaujama įkelti į naujai kuriamą įmonę.

Naujos įmonės sukūrimo pagal šabloną pagrindiniai žingsniai:

 1. Šablono paruošimas;
 2. Pasiruošimas kurti naują įmonę pagal šabloną;
 3. Įmonės sukūrimas;
 4. SYSTEM katalogo atstatymas.

1. Šablono paruošimas

 1. Sukuriamas katalogas, kuriame bus saugoma bazinė informacija, skirta naujų įmonių sukūrimui, pvz. C:\SABLONAS.
 2. Į katalogą C:\SABLONAS nukopijuojama visa informacija iš katalogo RIV_GAMA\SYSTEM.
 3. Iš pasirinktos duomenų bazės į katalogą C:\SABLONAS iškraunama normatyvinė informacija. Tai atliekama tokiu būdu:
 • Prisijungiama prie Riviles programos MASTER vartotojo vardu;
 • Prisijungiama prie įmonės, kurios informacija bus naudojama šablono sukūrimui;
 • Einama Servisas -> Administravimas. Jeigu yra pasirinkimas "Registracija", tuomet pasirenkamas šis punktas. Jeigu šio punkto nėra, tada pasirenkama "Darbas su sistema";
 • Dar kartą įvedamas MASTER vartotojo vardas ir slaptažodis;
 • Spaudžiamas mygtukas "Normatyvinės informacijos eksportas į Visual FoxPro";

registracija

 • Pasirodžius klausimui "Ar tikrai norite iškrauti normatyvinę bazę?" spaudžiama "Taip";

arIskrauti

 • Atsidaro pasirinkimų langas. Pasirenkamas BAL_2000.DBC failas, esantis prieš tai susikurtame kataloge C:\SABLONAS. Patvirtinimui spaudžiamas mygtukas "OK“ ;

bal_2000

 • Pasirodžius lentelei su klausimu "Ar tikrai išvalyti nurodytą bazę?" spaudžiama "Taip";

arIsvalyti

 • Laukiama, kol duomenys bus iškrauti. Pasibaigus procesui gaunamas pranešimas.

InformacijaIskrauta

2. Pasiruošimas kurti naują įmonę pagal šabloną

Kiekvieną kartą prieš kuriant naują įmonę pagal šabloną, atliekami tokie veiksmai:

 • Padaroma katalogo RIV_GAMA\SYSTEM kopija į katalogą RIV_GAMA\SYSTEM_KOPIJA;

System_kopija

 • Visi failai iš katalogo C:\SABLONAS nukopijuojami į katalogą RIV_GAMA\SYSTEM.

3. Įmonės sukūrimas

Įmonės kūrimo aprašymo ieškokite čia

4. SYSTEM informacijos atstatymas

Atstatoma katalogo RIV_GAMA\SYSTEM informacija, t.y. visi duomenys iš katalogo RIV_GAMA\SYSTEM_KOPIJA nukopijuojami atgal į katalogą RIV_GAMA\SYSTEM.