Papildomos užduotys

1 užduotis
Įmonė priskaičiavo 21.50 eur. mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių.
Padarykite mokesčio priskaičiavimo įrašą bendrajame žurnale.
  Atsakymas

8_1

2 užduotis
Pasižiūrėkite sąskaitos 291 "Ateinančių laikotarpių sąnaudos" likutį.
  Atsakymas

8_2

3 užduotis
DK operacijose žurnale „Ateinančių laikotarpio sąnaudos“ paskaičiuokite sąnaudas už kelis mėnesius.
  Atsakymas

8_3

4 užduotis
Atsispausdinkite sąskaitos 291 "Ateinančių laikotarpių sąnaudos" sąskaitų aktyvumo ataskaitą,
pagal dokumentus su koresponduojančia sąskaitą.
  Atsakymas

8_4