MGAMA - atostogų prašymų teikimas ir tvirtinimas

Medžiaga dar ruošiama. Veiks nuo 120.0000+DI Rivile GAMA programos versijos.

Aprašymas

Norint naudoti MGAMA aplikaciją atostogų prašymų teikimui ir tvirtinimui:

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.
Vartotojas prisijungia nurodytu adresu ir užsiregistruoja.

  • aprašomas parametras MGAMA_AT_TIP - "Atostogų tipai",

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

mgamat_02

Jame nurodomi atostogų tipai, kurie bus rodomi MGAMA formoje pateikiant atostogų prašymą. Išvardinami teikiamų atostogų tipų kodai, atskiriant juos kableliu.
Pirmame lauke išvardinami atostogų tipai, antrame - tėvadienių tipai. MGAMA aplikacijoje šiek tiek skiriasi prašymų pateikimo formos atostogoms ir tėvadieniams.
Pagal nutylėjimą, teikiant atostogų prašymą rodomi visi Rivile GAMA programoje aprašyti atostogų tipai, tik atsižvelgiama į lauko "Terminuota“ reikšmę.

mgamat_03

mgamat_04

  • patikrinama ar etatai padalinyje aprašymuose užpildytas laukas "Pavadinimas" (jis MGAMA aplikacijoje rodomas kaip "Darbo pozicija") ir "Tiesioginis vadovas" (jam bus pateikiami tvirtinimui skirti dokumentai),

mgamat_05

  • personalo operacijų sąraše aprašomos būsenos su atostogų tvirtinimo seka personalo operacijų būsenų aprašymas ,
  • būsenoms suteikiami leidimai - kurie vartotojai turi tvirtinti kiekvieną būseną.

Prašymo pateikimas

Atostogų prašymo pateikimui vartotojas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir pasirenka "Atostogos":

mgamat_06

Paspaudus mygtuką "Atostogos" parodoma atostogų istorija.

Atostogų prašymo pateikimui spaudžiamas mygtukas "Atostogų prašymas" , atsidariusi forma užpildoma ir pateikiama.

mgamat_07

Darbo pozicija – rodoma aktyvi priėmimo/perkėlimo operacija. Pavadinimas imamas iš etato padalinyje pavadinimo lauko.

Priimtas nuo – rodoma pirminė priėmimo operacijos data.

Sukaupta atostogų – rodomas atostogų likutis einamuoju momentu.

Atostogų tipas – rodomi pasirinkimui skirti atostogų tipų pavadinimai (priklausomai nuo parametro MGAMA_AT_TIP - "Atostogų tipai" aprašymo).

mgamat_08

Data nuo – iki – nurodomas atostogų dienų intervalas. Standartiškai, nurodytas atostogų intervalas nėra tikrinamas, todėl leidžiama įvesti bet kokias datas.

Pavaduojantis asmuo – laisvos formos neprivalomas laukas. Rezultatas ateina į personalo atostogų operacijos aprašymo 1 lauką.

Komentaras – laisvos formos neprivalomas laukas.

Pateikus prašymą, automatiškai susikuria personalo operacija su tipu „Atostogos“ ir rūšimi „Prašymas“. Jos būsena "Tvirtina vadovas" . Ant būsenos dukart paspaudus pelyte galima pamatyti vadovui skirtą būsenos tvirtinimo operaciją.mgamat_09

Tvirtina vadovas

Vadovas elektroniniu paštu informuojamas apie patvirtinimui atsiųstą naują dokumentą.

Vadovas savo vardu jungiasi į MGAMA portalą https://mgama.rivile.lt/login ir sąraše "Tvirtinimai" mato tvirtinimui pateiktų dokumentų sąrašą:

mgamat_10

Kliktelėjus su pelyte ir atidarius operaciją, pasimato atostogų prašymo turinys:

mgamat_11

Vadovas prašymą patvirtina arba atmeta.

Personalo operacijos rūšis pasikeičia į "Dokumentas", o būsena į "Tvirtina personalo sk." Susiformuoja būsenos patvirtinimo operacija Rivile GAMA vartotojui, kuriam buvo suteiktos teisės tvirtinti šią būseną.

mgamat_12

Tvirtina personalo sk.

Servisas -> Personalas -> Personalo operacijos

Darbuotoja, kuriai suformuotos būsenos tvirtinimo operacijos, nuskaito patvirtinimo laukiančias operacijas, jas atžymi "v" ir patvirtina (paspaudžia mygtuką "Būsenos patvirtinimas").

mgamat_13

Operacija patvirtinama ir kartu perkeliama:

mgamat_14

Pateiktų prašymų peržiūra

Prisijungęs į MGAMA portalą, vartotojas visada gali pasižiūrėti pateiktų prašymų būseną:

mgamat_15

mgamat_16

mgamat_17