DUK

  1. Kaip apsirašyti papildomus DVS dokumentų tipus?

Standartiškai yra sukurti 8 DVS dokumentų tipai. Programoje yra galimybė apsirašyti papildomus dokumentų tipus. Dokumentų tipų sąrašas užprogramuojamas sistemos INIT-e.

Tai daroma tokiu būdu:

Esant bet kuriame programos lange spaudžiamas Ctrl Q.

Tada paspaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Pastaba 1. Jeigu to nepavyksta padaryti, į programą reikia prisijungti vardu MASTER, ir kartoti viską iš naujo.

Jeigu jau kažkas sistemos INIT-e yra užprogramuota, tada reikia spausti koregavimo mygtuką, ir papildyti ten esama tekstą.

Komandiniame lange įrašoma pvz.:

DIMENSION titi_pagr.DVS_DOKUMENTU_TIPAI(10)
titi_pagr.DVS_DOKUMENTU_TIPAI(9)='Mano dokumentai1'
titi_pagr.DVS_DOKUMENTU_TIPAI(10)='Mano dokumentai2'

Čia nurodomas bendras dokumentų tipų kiekis ir naujai sukuriamų dokumentų tipų pavadinimai.

dvs_d1

Pastaba 2. Dokumentų skaitliukus galima apsirašyti ne tik sisteminiams, bet ir papildomai vartotojo sukurtiems dokumentų tipams.

Iškilus klausimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.

  2. Kaip iš ataskaitų formuoti DVS operacijas?

Jeigu ataskaitoje nurodyta, kad iš jos galima formuoti DVS operacijas, tai suformavus ataskaitą ir paspaudus mygtuką "Eksportuoti ataskaitą", lango "Ataskaitų eksportas" apačioje atsiranda požymis "v" - "Formuoti DVS operaciją".

dvs_d2

Paspaudus mygtuką "Generuoti", susiformuoja DVS operacija, ir joje prisegamas pasirinkto formato dokumentas.

Kiekvienoje ataskaitoje atskirai užprogramuojama kokios rūšies dokumentai susiformuoja ir kas papildomai įrašoma į sugeneruotas DVS operacijas: operacijos pavadinimas, operacijos ir dokumento datos, dokumento numeris ir pan.

Uždarius šį langą ir atsidarius DVS operacijas, pasimatys naujai sugeneruota operacija.

dvs_d3