Kaip apsirašyti papildomus DVS dokumentų tipus?

Kaip apsirašyti papildomus DVS dokumentų tipus?

Standartiškai yra sukurti 8 DVS dokumentų tipai. Programoje yra galimybė apsirašyti papildomus dokumentų tipus. Dokumentų tipų sąrašas užprogramuojamas sistemos INIT-e.

Tai daroma tokiu būdu:

Esant bet kuriame programos lange spaudžiamas Ctrl Q.

Tada paspaudžiamas mygtukas "Vartotojo sistemos INIT-as".

Spaudžiamas mygtukas "Naujas".

Pastaba 1. Jeigu to nepavyksta padaryti, į programą reikia prisijungti vardu MASTER, ir kartoti viską iš naujo.

Jeigu jau kažkas sistemos INIT-e yra užprogramuota, tada reikia spausti koregavimo mygtuką, ir papildyti ten esama tekstą.

Komandiniame lange įrašoma pvz.:

DIMENSION titi_pagr.DVS_DOKUMENTU_TIPAI(10)
titi_pagr.DVS_DOKUMENTU_TIPAI(9)='Mano dokumentai1'
titi_pagr.DVS_DOKUMENTU_TIPAI(10)='Mano dokumentai2'

Čia nurodomas bendras dokumentų tipų kiekis ir naujai sukuriamų dokumentų tipų pavadinimai.

dvs_d1

Pastaba 2. Dokumentų skaitliukus galima apsirašyti ne tik sisteminiams, bet ir papildomai vartotojo sukurtiems dokumentų tipams.

Iškilus klausimams, reikėtų kreiptis į UAB "Rivilė" arba atstovus.