GPAIS versijų pakeitimai

GPAIS v2.03

1.GPAIS istorijos koregavimo lange pridėti du nauji laukai skirti GPAIS veiklos kodo ir GPAIS veiklos klasifikatorius įvedimui.
Šie laukai yra neprivalomi ir nepildomi pagal nutylėjimą. Šiuos laukus galima iškoreguoti ranka arba per tarpinę istorijos koregavimo programą.

Informacijos nuskaitymas ir koregavimas vyksta #GPAIS_TEMP lentoje.

Programoje yra pasiekiami du privatūs kintamieji ir lenta #GPAIS_TEMP

Privatūs kintamieji:

 • pcKodas_gp04 - unikalus GPAIS istorijos eilės kodas
 • pnTipas - GPAIS istorijos eilės tipas. Tipai: 1 - Alyvos, 2 - Apmokestinami gaminiai, 3 - Baterijos ir akumuliatoriai, 4 - Elektronika, 5 - Pakuotės, 6 - Transportas, 7 - Veiklos būdas, 8 - Tara

Pridedamas prg. pvz. koreg_gpais_istor_pvz2.prg.
Jei tarpinėje programoje atsiranda klaida, istorijos formavimas stabdomas.

GPAIS v2.02

1.Prie GPAIS INIT parametrų atsirado papildomas parametras "istor_prg".

m.loGPAIS.istor_prg="koreg_gpais_istor_pvz()" 

Šis parametras skirtas nurodyti tarpinei programai, kuri istorijos formavimo metu gali iškoreguoti istorijos duomenis (kiekvieną įrašą atskirai).
Pavydžiui, norime pakeisti gavimo ar veiklos būdą pagal kitas lentas, kurios nepatenka į mūsų nurodytų "lcVeiklaWhere" ar "lcGavimasWhere" parametrų lentų sąrašus arba reikia visai kitos logikos, kurios negalime aprašyti formavimo mygtuko parametre.

Programoje yra pasiekiami du privatūs kintamieji ir lenta #GPAIS_TEMP

Informacijos nuskaitymas ir koregavimas vyksta #GPAIS_TEMP lentoje.

Privatūs kintamieji:

 • pcKodas_gp04 - unikalus GPAIS istorijos eilės kodas
 • pnTipas - GPAIS istorijos eilės tipas. Tipai: 1 - Alyvos, 2 - Apmokestinami gaminiai, 3 - Baterijos ir akumuliatoriai, 4 - Elektronika, 5 - Pakuotės, 6 - Transportas, 7 - Veiklos būdas, 8 - Tara

Pridedamas prg. pvz. koreg_gpais_istor_pvz.prg.
Jei tarpinėje programoje atsiranda klaida, istorijos formavimas stabdomas.

GPAIS v2.01

1.GPAIS istorijoje atsirado naujas mygtukas skirtas registro formavimui iš GPAIS istorijos. Paspaudus mygtuką užklausiama datų intervalas nuo kurios iki kurios datos formuoti registrą, mygtukas nereaguoja į pažymėtas operacijas.

GPAIS v2.00

1.Naujas parametras aprašant GPAIS INIT'ą "usad_kodas".
usad_kodas - šis parametras skirtas užstatinės taros administratoriaus kodui nurodyti. GPAIS sistemoje šis parametras šiuo metu turi tik vieną kodą. Pagal nutylėjimą šio parametro reikšmė "303370260", tokį nurodė GPAIS.

2.Pakuočių įvedime prie "GPAIS pakuočių", kai tipas "Tara", pasikeitė įvedimo vaizdas ("interface"), vietoje lauko "Užstato klasif. (LT)" atsiranda laukas "Užstato barkodas (LT)". Skiriasi ir pats lauko pildymas, kai "LT" vietoje klasifikatoriaus turi būti įvedamas USAD barkodas. "Užstato barkodas (LT)" laukas nėra privalomas.
Jei šis laukas nėra užpildytas, tačiau taros pakuotė yra priskirta prie prekės matavimo vieneto, tai į GPAIS bus perduodamas prekės matavimo vieneto "BARKODAS", prie kurio yra GPAIS pakuotė.
Kitu atveju, jei prie GPAIS pakuotės tipo "Tara" yra užpildytas "Užstato barkodas (LT)", tai į GPAIS bus perduodama šio lauko informacija. Prioritetas išlieka "Užstato barkodas (LT)" lauko informacija.
Parinkimas ar siųsti „Užstato barkodas (LT)“ (prekės barkodą) ar „Užstato klasif. (Kita)“ išlieka toks pats.

Užstato pakuočių barkodai gaunami iš USAD tinklapio: https://grazintiverta.lt/pardavejams/35

Nuoroda EXCEL failui: https://grazintiverta.lt/data/public/uploads/pakreg/pakreg.xlsx

Nuoroda TXT failui: https://grazintiverta.lt/data/public/uploads/pakreg/pakreg.txt

3.GPAIS istorijos funkcijoje pasikeitė veiklos ir taros where sąlygos vietoje iif (vfp9) į case (sql).

Veiklos pvz.:

"case when n08_kodas_ls_2='UZSIENIS' then 'CL118:ET' else 'CL118:DP' end"

case galima naudoti n08_klij lentos laukus.

Taros pvz.:

"case when n33_salies_k<>'LT' then 0 else 1 end"

Jei taros case sąlygoje gaunama reikšmė 1, tai reiškia, kad klientas yra iš "LT", ir šiuo atveju į GPAIS sistemą informacija perduodama kaip tara. Taros kodas imams iš pakuotės lauko "Užstato barkodas (LT)".

Užstato pakuočių barkodai gaunami iš USAD tinklapio: https://grazintiverta.lt/pardavejams/35

Nuoroda EXCEL failui: https://grazintiverta.lt/data/public/uploads/pakreg/pakreg.xlsx

Nuoroda TXT failui: https://grazintiverta.lt/data/public/uploads/pakreg/pakreg.txt

Jei gaunama reikšmė 0, tai reiškia, kad klientas yra užsienietis, ir į GPAIS sistemą perduodamas klasifikatorius iš pakuotės lauko "Užstato klasif. (Kita)".

Taip pat galimos "lcTaraWhere" parametro reikšmės .T. arba .F., jei .T. tada užsatatinė pakuotė, jei .F. tuomet standartinė pakuotė.

Case galima naudoti n33_kban ir n08_klij lentų laukus.

Dėmesio! Jei pirkėjas pagal where sąlygą yra užsienietis, tai jam į istoriją susiformuos pakuotės tipas "Pakuotės" nors prie "GPAIS pakuočių" pakuotės tipas buvo "Tara".
Jei tara parduodama Lietuvoje, tai istorijoje pakuotės tipas nesiskirs, kaip ir buvo liks "Tara".
Viskas priklauso nuo lcTaraWhere sąlygos.

4.Naujas GPAIS istorijos parametras "lcGavimasWhere" skirtas gavimo būdui nustatyti.

"case when n08_kodas_ks is null then 'CL140:2' else 'CL140:1' end"

Case galima naudoti lentų laukus:

 • Pirkimai ir Pardavimai: i27_fifo, i07_pard, n08_klij, n17_prod
 • Nurašymai: i27_fifo, i12_ind, n08_klij, n17_prod
 • Gamyba: i27_fifo, i16_kald, n08_klij, n17_prod
GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"(n08_kodas_ks is null or n08_kodas_ls_1 = 'GPAIS' ) ","CL140:1","CL118:DP","case when n08_kodas_ls_2='UZSIENIS' then 'CL118:ET' else 'CL118:DP' end","case when n33_salies_k<>'LT' then 0 else 1 end", "case when n08_kodas_ks is null then 'CL140:2' else 'CL140:1' end")

GPAIS v1.03

1.GPAIS istorijos ir registro formavimas Pirkimo operacijose. GPAIS istoriją galima formuoti tik operacijoms, kurių tipas "Važtaraštis". Visi funkcijų parametrai tokie patys kaip ir pardavimuose.

Istorijos formavimas:

 GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"n08_kodas_ls_1='GPAIS'","CL140:1","CL118:DP","iif(alltrim(n08.n08_kodas_ls_2)='UZSIENIS','CL118:ET','CL118:DP')","iif(alltrim(n33_salies_k)#'LT',.f.,.t.)")

Registro formavimas:

 GPAIS("FORMUOTI_REG",,thisform)

2.Nauja funkcija po informacijos nuskaitymo. Prideda į gridą papildomą lauką, kuriame matoma ar GPAIS istorija suformuota operacijai ar ne.

GPAIS('PRIDETI_LAUK','',thisform)

3.Prie prekės matavimo vienetų "Prekės GPAIS pakuotės" pakeistas "Kiekis pakuotėje" įvedimo tipas iš dešimtainio skaičiaus į sveikąjį.
Istorijoje lieka trys skaičiai po kablelio, nes gali persiskaičiuoti, kai yra skirtingi matavimo vienetai.

Siunčiant į GPAIS prekinius vienetus apskaičiuojamas pagal:

fr_laukas=STR(IIF(mf05.f05_col10>0,mf05.f05_col10,1)) && Kiekis pakuotėje

4.Į istorijos formavimo "Where" sąlygą pridėta n17 lenta, nuo šio galima rašyti užklausas panaudojant prekės kortelės laukus.

"n08_kodas_ls_1='GPAIS' and and n17_assembly=1"

GPAIS v1.02

1.GPAIS pakuotėse ir istorijoje pridėtas naujas tipas "TARA". Taros informacijos įvedimas toks pats kaip ir pakuotės, tik vietoje vieno klasifikatoriaus lauko yra du laukai "Užstato klasif. (LT)" ir "Užstato klasif. (Kita)" (abu laukai privalomi).

 • Užstato klasif. (LT) - klasifikatorius, kai LT pirkėjas
 • Užstato klasif. (Kita) - klasifikatorius, kai ne LT pirkėjas

2.Papildomas parametras GPAIS istorijos formavimo funkcijoje "lcTaraWhere". Default reikšmė .F..

GPAIS("FORMUOTI",,thisform,lcWhere,lcGavimas,lcVeikla,lcVeiklaWhere,lcTaraWhere)

Galimos reikšmės .F.,.T. ir tekstinė vfp9 sąlyga "iif(alltrim(n33_salies_k)#'LT',.f.,.t.)".

 • Jei .F. - į GPAIS istoriją bus perduodamas klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (Kita)".
 • Jei .T. - į GPAIS istoriją bus perduodamas klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (LT)".
 • Jei aprašoma vfp9 sąlygą tai ji taip pat turi grąžinti .T. arba .F. reikšmę. Sąlyga galima rašyti pagal n08 ir n33 lentų laukus.

Pvz.: "iif(alltrim(n33_salies_k)#'LT',.f.,.t.)". Jei šalies kodas ne LT tai į GPAIS istoriją bus perduodamas klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (Kita)", kitu atveju bus perduodamas klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (LT)".

  GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"n08_kodas_ls_1='GPAIS'","CL140:1","CL118:DP","iif(alltrim(n08.n08_kodas_ls_2)='UZSIENIS','CL118:ET','CL118:DP')","iif(alltrim(n33_salies_k)#'LT',.f.,.t.)")

3.GPAIS istorijos formavime atsirado naujas parametras "lcVeiklaWhere". Į "lcVeiklaWhere" parametrą rašoma vfp9 sąlygą.
Sąlyga galima rašyti pagal n08 lentos laukus. Šis parametras gali būti ir neperduodamas, tuomet veiklos būdas bus imamas iš "lcVeikla" parametro.

GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"n08_kodas_ls_1='GPAIS'","CL140:1","CL118:DP","iif(alltrim(n08.n08_kodas_ls_2)='UZSIENIS','CL118:ET','CL118:DP')")

4.GPAIS istorijoje atsirado filtravimas pagal operacijos datą.

5.GPAIS istorijos ir registro formavimas iš Atsargų operacijų. GPAIS istoriją galima formuoti tik operacijoms, kurių tipas "Nurašymas" ir kiekis su minusų.

Atsargų istorijos formavime GPAIS istorijos funkcijai parametras "lcVeiklaWhere" neperduodamas, nes atsargų operacijos headeryje neturime pirkėjo kodo, todėl negalime perduoti iif sąlygos, kuri susijųsi su n08 sritimi.
Veiklos kodas gali būti tik statinis ir perduodamas per parametrą "lcVeikla".

GPAIS istorijos funkcijos parametras "lcTaraWhere" gali būti tik .T. arba .F.

 • Jei .F. - į GPAIS istoriją bus perduodamas klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (Kita)".
 • Jei .T. - į GPAIS istoriją bus perduodamas klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (LT)".

Istorijos formavimas:

GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"n08_kodas_ls_1='GPAIS'","CL140:1","CL118:SS",,.f.)

Registro formavimas:

GPAIS("FORMUOTI_REG",,thisform)

6.GPAIS istorijos ir registro formavimas iš Gamybos operacijų. GPAIS istoriją galima formuoti tik operacijoms, kurių tipas "Surinkimas".

Gamybos istorijos formavime GPAIS istorijos funkcijai parametras "lcVeiklaWhere" neperduodamas, nes atsargų operacijos headeryje neturime pirkėjo kodo, todėl negalime perduoti iif sąlygos, kuri susijųsi su n08 sritimi.
Veiklos kodas gali būti tik statinis ir perduodamas per parametrą "lcVeikla".

GPAIS istorijos funkcijos parametras "lcTaraWhere" gali būti tik .T. arba .F.

 • Jei .F. - į GPAIS istoriją bus perduodamas klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (Kita)".
 • Jei .T. - į GPAIS istoriją bus perduodamas klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (LT)".

Istorijos formavimas:

GPAIS("FORMUOTI",,thisform,"n08_kodas_ls_1='GPAIS'","CL140:1","CL118:SS",,.f.)

Registro formavimas:

GPAIS("FORMUOTI_REG",,thisform)

7.Dokumentų registre atsirado papildoma funkcija, kuri leidžia pakeisti statusą "Nusiųstą" iš 1 į 0. Statuso keitimas vykdomas pagal žurnalo siuntimo klaidų failą.

GPAIS('PV_STATUS_PAGAL_LOG','',thisform)

GPAIS v1.01

1.Prie prekės matavimo vienetų GPAIS pakuočių aprašymuose atsirado du nauji laukai:

 • Pradėta tiekti nuo - data, nuo kurios pakuotė tapo aktyvi, ji turi sąryšį su prekės pajamavimo datomis
 • Nebegalioja - požymis, kad pakuotė nebegalioja ir jos nebetraukiame į pakuočių atrinkimą pagal pajamavimo datas

2.GPAIS istorijoje ir dokumentų registro antrame lygyje atsirado naujas laukas "Fifo nr.".
GPAIS istorijos pildyme, kai "Eil. nr." ne 0, tuomet privaloma nurodyti "Fifo nr.", kitu atveju nepavyks išsaugoti.

3.Pakeista pakuotės parinkimo logika, kai nors viena pakuotė pagal alt. matavimo vienetą nerasta - tuomet formuojame pagal pagrindinio mat. vnt. pakuotes.