Atsiskaitymai pagal dokumentus

Servisas -> Atsiskaitymai -> Įplaukos / Išmokos

Įplaukose (išmokose) vedami dviejų tipų mokėjimai: kai apmokami konkretūs skolos dokumentai ir kai mokėjimas vyksta sąskaitų lygyje.

Pirmuoju atveju, yra apmokamos skolos klientų, kuriems išrašomi pirkimo arba pardavimo dokumentai.

Vedant įplaukų (išmokų) operaciją, pirmiausia iš sąskaitų plano parenkama buhalterinė sąskaita, į kurią pajamuojami (iš kurios išmokami) pinigai.

Sąskaita, kuri naudojama įplaukų (išmokų) operacijose, sąskaitų plane būtinai turi būti pažymėta kaip "pinigų sąskaita" ir nurodytas valiutos kodas.

Mokėjimo tipas paliekamas "Dokumentai".

Iš klientų sąrašo parenkamas klientas. To kliento aprašyme nurodytas atsiskaitymo tipas būtinai turi būti "Dokumentai" arba "Mišrus".

Skirtuke "Pagal dokumentus" nuskaitomi neapmokėti to kliento dokumentai .

Galimi du mokėjimo būdai.

Jeigu apmokamas konkretus dokumentas, tai jis surandamas dokumentų sąraše ir paspaudžiamas mygtukas "Mokėti". Bus apmokama visa dokumento suma. Jeigu reikia, paspaudus koregavimo mygtuką galima ją pakeisti.

Jeigu mokama suma, kurią reikia išdalinti dokumentams, tai paspaudus mygtuką "Mokėti sumą", atsidaro langas, kuriame įvedama suma ir nurodoma, kaip ją išdalinti.

Jeigu nėra neapmokėtų dokumentų arba jie nepasirenkami, o vedama nauja eilutė, tai toks mokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis (avansinis). Šiuo atveju, ranka įrašomas dokumento, pagal kurį daromas mokėjimas, numeris (pvz.: užsakymo ar sąskaitos išankstiniam apmokėjimui numeris), spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir suvedama visa mokėjimo informacija: suma, jei reikia, padalinys, sutartis ir pan. Į sąskaitos lauką automatiškai įkrenta išankstinių mokėjimų sąskaita iš klientui priskirtos sąskaitų ryšio lentelės.

Perkėlus įplaukų (išmokų) operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.