I.SAF-T

VMI baigiamas įgyvendinti projektas "Standartizuotų buhalterinės apskaitos duomenų kaupimo ir tvarkymo posistemio (i.SAF-T) sukūrimas", skirtas darbui su SAF-T rinkmenomis.

i.SAF-T rinkmena – standartinė buhalterinės apskaitos duomenų rinkmena, kurioje pateikiami įmonės buhalterinės apskaitos duomenys už ataskaitinius ar trumpesnius laikotarpius.

Paruošiamieji darbai i.SAF-T rinkmenos suformavimui:

  1. Įmonės sąskaitų plane įmonės sąskaitoms turi būti priskiriamos mokestinio sąskaitų plano sąskaitos.
  2. Turi būti užpildyti parametrai:
    • ISAFT_KONT1 – I.SAF-T kontaktas
    • ISAFT_KONT2 – I.SAF-T kontakto duomenys
  3. Turi būti suvestos, patikrintos, perkeltos visos operacijos laikotarpyje, už kurį bus formuojami duomenys.

1. Mokestinio sąskaitų plano sąskaitų priskyrimas įmonės sąskaitų plano sąskaitoms

Mokestinis sąskaitų planas programoje atsirado nuo 108-tos versijos 2015.10.06. Nuo tada naujai kuriamose duomenų bazėse įmonės sąskaitų planas ir mokestinis sąskaitų planas yra vienodi. Tačiau įmonės savo sąskaitų planą paprastai pasipildo naujomis sąskaitomis.

Todėl reikia patikrinti, ar prie įmonės sąskaitų plano sąskaitų yra priskirtos mokestinio sąskaitų plano sąskaitos.

Servisas->Kortelės->Įmonės sąskaitų planas

Nuskaitomos visos sąskaitų plano sąskaitos.

Pasitikrinimui atsispausdinama ataskaita "Įmonės sąskaitų planas su mokestine sąskaita".

SAFT1

Detalios sąskaitos, kurioms nepriskirtos įmonės sąskaitų plano sąskaitos, turi būti pakoreguotos.

SAFT2

2. Naujų parametrų užpildymas

Servisas->Administravimas->Parametrai

SAFT3

Nusiskaičius parametrų sąrašą, surandami du nauji parametrai:

ISAFT_KONT1 - I.SAF-T kontaktas

ISAFT_KONT2 - I.SAF-T kontakto duomenys

SAFT4

ir jiems priskiriamos reikšmės.

SAFT5

3. Informacijos apie akcininkus suvedimas

Servisas->Dokumentų registras

(nuo 115.0200 RIV_GAMA versijos)

Dokumentų registro lange nuskaitoma informacija. Surandama eilutė "SS_AKCIJOS " (Įmonės akcininkai) . Stovint ant tos eilutės, spaudžiamas mygtukas "Analitinė operacija".

SAFT12

Atsidariusiame lange paspaudžiamas mygtukas "Informacijos nuskaitymas" IMPORT ir nuskaitomas akcininkų sąrašas.

Pirmą kartą atidarius langą, sąrašas yra tuščias. Jame suvedama informacija apie įmonės akcininkus.

Spaudžiamas mygtukas "Naujas" NEW ir suvedami duomenys:

"Akcininko kodas " (privalomas) - Savininko, akcininko unikalus identifikacinis kodas (Juridinių asmenų registro kodas arba kodas užsienio valstybėje, Fizinio asmens kodas).
"Pavadinimas arba vardas, pavardė " (privalomas)
"DK sąskaitos kodas" (privalomas)
"Miestas" (privalomas)
"Pašto kodas" (privalomas)
"Šalies kodas" (privalomas) - Šalies kodas yra iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 standartą. Pavyzdžiui, NL –Nyderlandai.
"Adreso tipas" (privalomas) - Galimi pasirinkimai: „BA“ (Buveinės adresas), „KA“ (Korespondencijos adresas), „RA“ (Registracijos adresas), „KT“ (Kitas adresas).
"Adresas" (privalomas) - Adresas vedamas laisvu tekstu (gatvė, namo numeris, miestas ir kt.).
"Valdomas akcijų kiekis" (neprivalomas) - Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų kiekis, vnt.
"Valdomų akcijų suma" (neprivalomas) - Savininko, akcininko valdomų dalių, akcijų suma, Eur.
"Valdomų akcijų rūšis" (neprivalomas) - Pasirinkimai: „PP“ (Paprastosios), „PRV“ (Privilegijuotos).
"Akcijų įsigijimo data" (neprivalomas) .
"Akcijų perleidimo data" (neprivalomas) .

SAFT13

Taip suvedami visų akcininkų duomenys. Jeigu dalis informacijos kartojasi, galima pasinaudoti mygtuku Kopijuoti kopijuoti .

i.SAF-T rinkmenos formavimas

Servisas->i.SAF-T operacijos

Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir užpildomas atsidaręs langas.

"Tipas" – pasirenkama, kas bus formuojama: visa iSAF-T ar tik tam tikro tipo duomenys.

SAFT8

"Darbinis katalogas" – pasirenkamas katalogas, kur bus talpinami XML failai. Jis sukuriamas iš anksto.

Nurodomi trys laikotarpiai:

  • "Tikrinimo" – laikotarpis, už kurį reikės pateikti i.SAF-T rinkmeną – ne ilgesnis nei metai.
  • "Finansinis" – įmonės finansinis laikotarpis – dažniausiai sutampa su kalendoriniais metais. Kai kuriose įmonėse, priklausomai nuo veiklos, gali būti nuo 07.01 iki 06.30 ir pan.
  • "Skaidymo" – jeigu rinkmeną reikia pateikti už ilgesnį nei mėnuo laikotarpį, ją galima skaidyti mėnesiais. Nurodoma kurio mėnesio (mėnesių) ši operacija. Neskaidant, sutampa su tikrinimo laikotarpiu.

"Formuoti vieną failą" – požymis reiškia, kad visa rinkmenos informacija už nurodytą laikotarpį bus suformuota viename faile. Nuėmus šį požymį, kiekvienam rinkmenos tipui bus suformuojami atskiri failai.

Pradžioje rekomenduojame palikti uždėtą požymį "Formuoti vieną failą". Jeigu informacijos yra daug, geriau ją skaidyti mėnesiais arba pateikti suarchyvuotą.

SAFT9

Užpildžius reikalingą informaciją, spaudžiamas mygtukas "Formuoti XML".
Į klausimą "Ar formuoti XML failus? atsakoma "Taip“. Baigus formavimą, atsiranda įrašas apie suformuotą failą.

SAFT10

Suformuotus duomenis galima pažiūrėti paspaudus mygtuką "Parodyti failą".

Norint iš naujo performuoti duomenis, reikia pažymėti "v" eilutes ir jas išmesti.

Išmetamos ne tik operacijos detalios eilutės, bet ir patys suformuoti failai nurodytam kataloge.

Jeigu formuojant duomenis nuimtas požymis "v" – "formuoti vieną failą" (nerekomenduojama to daryti, kol vyksta derinimas), kiekvienam tipui susiformuoja atskiri failai. Maksimalus failų kiekis yra 15. Jų gali būti mažiau, jei įmonėje nevedama tam tikrų tipų informacija, pvz.: neapskaitomas ilgalaikis turtas ar nėra suvesta informacija apie akcininkus.

SAFT10

Visi XML failai patalpinami nurodytame kataloge.

Kiekvieną jų galima peržiūrėti paspaudus mygtuką "Parodyti failą".

i.SAF-T rinkmenos teikimas VMI

VMI internetiniame puslapyje: https://imas.vmi.lt/isaf/dynamicPage/aboutIsaft pateikta detali naudotojo instrukcija su filmuota medžiaga, kaip teikti suformuotą i.SAF-T rinkmeną ir kaip toliau ją analizuoti.