Testas žinių pasitikrinimui

1. Kuriose programos vietose galite gauti informaciją apie klientų skolas bet kuriai datai?
1 - Mokėjimų planas
2 - Suminės skolos
3 - Detalios skolos
4 - Kliento būklė
5 - Tinka visi variantai
2. Kokių operacijų negalima atlikti modulyje "Debitorinės/kreditorinėse operacijos"?
1 - Vesti skolų nurašymo operacijas
2 - Generuoti klientų informavimo dokumentus
3 - Perskaičiuoti valiutinių sąskaitų likučius
4 - Vesti skolų sudengimo operacijas
3. Kam skirtas modulis "Atsiskaitymai" ?
1 - Priskaičiuoti VMI mokesčius
2 - Vesti prekių likučius
3 - Atlikti pinigines operacijas
4. Kokio tipo buhalterinės sąskaitos gali būti naudojamos atsiskaitymo modulyje?
1 - Bet kokios.
2 - Tik 2 klasės sąskaitos
3 - Sąskaitos turinčios požymį "Pinigų sąskaita"
4 - Tik sąnaudų sąskaitos