Padaliniai

Servisas -> Kortelės -> Padaliniai

Įmonės vidinei struktūrai aprašyti naudojami padaliniai.

Padalinio specifika :

  • gali būti naudojamas visose operacijose (daugumoje - privalomas) ,
  • pagal jį formuojasi prekių kiekiniai likučiai,
  • nueina į Didžiosios knygos operacijas,
  • nueina į skolas,
  • jame apskaitomas ilgalaikis turtas,
  • pagal jį formuojami tabeliai – darbo laiko žiniaraščiai (jei darbuotojas dirba keliuose padaliniuose, jis bus apskaitomas keliuose tabeliuose - darbo laiko žiniaraščiuose),
  • visas ataskaitas galima filtruoti pagal padalinius.

Laukas "Identifikacija" automatiškai užpildomas reikšme, kuri buvo nurodyta kuriant duomenų bazę. Jos keisti nereikia, išskyrus tuos atvejus, kai naudojamas duomenų replikavimo mechanizmas.

Požymiai

Pagrindiniai padalinio požymiai yra: "Pardavimo kainos su PVM", "Taikyti nuolaidas".

Į požymį "Pardavimo kainos su PVM" būtina atsižvelgti tvirtinant padalinio pardavimo kainas. Jei jis uždėtas (dažniausiai mažmeninės prekybos padaliniuose) - tai ir tvirtinama pardavimo kaina turi būti su PVM, jei neuždėtas (dažniausiai didmeninės prekybos padaliniuose) - tvirtinama kaina turi būti be PVM.

Jeigu požymis "Taikyti nuolaidas" neuždėtas, tai iš to padalinio parduoti galima tik padalinio pardavimo kainomis. Norint taikyti nuolaidas, kainynus, sutartis, būtinai turi būti uždėtas šis požymis.

Jei pažymėta, jog padalinys yra nutolęs, tai tame padalinyje nevedama kiekinė apskaita.

Nutolusius padalinius galima naudoti vidinės apskaitos operacijose, o pradedant 117.0000+DI Rivile GAMA programos versija, ir pirkimo bei pardavimo operacijose.

Apie nutolusių padalinių naudojimą aprašyta Nutolusių padalinių naudojimas.

Padaliniai tiekėjai

Padaliniai tiekėjai naudojami vykdant automatinį prekių užsakymą. Padalinyje, kuris užsisakys prekes, pagal prioritetą išvardinami visi padaliniai, iš kur tas prekes jis gali užsisakyti.