Nutolusių padalinių naudojimas

Kuriose operacijose galima naudoti nutolusius padalinius?

Nutolusius padalinius galima naudoti vidinės apskaitos operacijose, o pradedant 117.0000+DI Rivile GAMA programos versija, ir pirkimo bei pardavimo operacijose.

Nutolusiuose padaliniuose nevedama prekių kiekinė apskaita.

Aprašant nutolusį padalinį visada nurodoma operacijoms su juo naudojama sąskaita.

duk012_1

Prekių gavimas į nutolusį padalinį.

Vidinės apskaitos operacijose perdavus prekę į nutolusį padalinį, jos savikaina nurašoma į padalinio aprašyme nurodytą sąskaitą.

duk012_2

Prekių atidavimas iš nutolusio padalinio.

Vidinės apskaitos operacijose iš nutolusio padalinio galima perduoti bet kokį prekių kiekį (kiekinė apskaita jame nevyksta).

Lauke "Pirkimo kaina" įvedama prekių savikainos kaina.

duk012_3

Nutolusiame padalinyje savikainos suma nusirašo iš jam priskirtos sąskaitos:

duk012_4

Jeigu padalinys gavėjas nėra nutolęs, tai jame atsiras prekių kiekis su nurodyta savikaina.

duk012_5

Prekių pirkimas į nutolusį padalinį.

Perkant prekes į nutolusį padalinį, prekių kiekiai neatsiranda, bendra prekių savikainos suma atsiranda padalinio aprašyme nurodytoje sąskaitoje.

duk012_6

Prekių pirkimas į nutolusį padalinį analogiškas paslaugų arba pirkimo kodų pirkimui.

Prekių pardavimas iš nutolusio padalinio.

Kadangi nutolusiame padalinyje prekių kiekinė apskaita nevedama, tai iš jo galima parduoti bet kokį prekių kiekį.

Prekių pardavimas iš nutolusio padalinio analogiškas paslaugų arba pardavimo kodų pardavimui.

duk012_7