Prekių pardavimas valiuta

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Užsienio pirkėjo kortelės sukūrimas
2 užduotis Valiutinio pardavimo dokumento įvedimas

1 užduotis

Prisiminkite kas aprašoma kliento kortelėje : Klientai

Užsienio pirkėjo kortelės sukūrimas
Pirkėjas iš Vokietijos. Klientų sąraše sukurkite užsieniečio kortelę.
Įmonės pavadinimas: BIOLAB.
Adresas: Leipzig str.56, Berlin.
Įmonės kodas: 123448844.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

Kliento kortelės kūrimo darbo eiga tokia pati kaip ankstesniuose uždaviniuose, todėl labiau atkreipsime dėmesį į skirtumus.

 1. Kortelės-> Klientai.
 2. Lange "Klientų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 3. Analogiškai kaip ankstesniuose uždaviniuose, užpildykite kodą, rūšį, pavadinimą, įmonės kodą, adresą.
 4. Paspauskite skirtuką "Pirkėjų/Tiekėjų inf."
  Pirkėjo dalyje užpildykite lauką "Mokesčiai". Padėkite pelės žymeklį ant to lauko ir iš mokesčių sąrašo pasirinkite "PVM mokestis eksporto atveju". Šį mokesčių lentelė ypatinga tuo, kad apmokestinimo tipui A priskirtas mokesčio % - 0 (nulis)

biolab1

 1. Paspauskite skirtuką "Grupavimas".
  Pelės žymeklį padėkite ant lauko, kurį privalote užpildyti: "Sąskaitų ryšys". Iš sąskaitų ryšių sąrašo pasirinkite "Užsienio klientų sąskaitų ryšys".
 2. Paspauskite skirtuką "Alternatyvus adr."
 3. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas" ir užpildykite laukus :
  "Pagal nutylėjimą" - uždėkite požymį "v".
  "Šalies kodas" - įrašykite dviženklį šalies kodą "DE".

biolab1

Laukas "šalies kodas" naudojamas formuojant i.SAF S/F registro duomenis. Jeigu jis neužpildytas, laikoma, kad šalies kodas yra "LT". Todėl šį lauką užpildyti būtina, norit teisingai pateikti i.SAF S/F registro duomenis.

2 užduotis

Jeigu anksčiau nevedėte valiutinių dokumentų, tai pradžioje susipažinkite su valiutų aprašymu ir valiutų kursų importu: Valiutos, valiutų kursai

Apie prekių pardavimą valiuta paskaitykite čia: Pardavimas valiuta.

Valiutinio pardavimo dokumento įvedimas
Iš padalinio "Centras" užsienio pirkėjui BIOLAB parduotos prekės.
Įveskite pardavimo dokumentą.
Prekės parduotos užsienio valiuta USD.
uzdav_val
Žiūrėti video

Prieš vedant valiutinius dokumentus, būtinai turi būti suimportuoti valiutų kursai.

Darbo eiga:

 1. Servisas->Pardavimai->Pardavimo operacijos.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Atsidaro langas "Pardavimo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Tipas" - pasirinkite dokumento tipą "Važtaraštis".
  "Dokumento Nr."- įrašykite pardavimo sąskaitos numerį. Jeigu yra sukurtas dokumentų skaitliukas, dokumento numeris atsiranda automatiškai.
  "Operacijos data" - įveskite operacijos datą.
  "Dokumento data" - įveskite dokumento datą.
 4. Laukelyje "Kodas" iš klientų sąrašo pasirinkite užsienio pirkėją. Jeigu klientų sąraše nerandate pirkėjo, įveskite naują kliento kortelę.
 5. Uždėkite požymį "v" "Valiutinis dokumentas".
 6. Iš valiutų sąrašo pasirinkite valiutą, kuria išrašytas dokumentas - USD.
 7. Automatiškai užsipildo laukas "Kursas".

val1

 1. Paspauskite skirtuką "Operacijos".
 2. Paspauskite mygtuką NEW"Naujas". Atsidaro langas "Detalaus pardavimo koregavimas".
 3. Užpildykite laukus: "Tipas" ir "Padalinys".
 4. Iš prekių sąrašo pasirinkite prekę.
 5. Įveskite prekės kiekį.
 6. Lauke "Valiuta įveskite prekės pardavimo kainą valiuta (USD). Pagal dokumente nurodytą valiutos kursą pasiskaičiuoja kainos eurais.

val2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Skirtuke "Operacijos" tokiu pačiu principu suveskite likusias prekes.
 3. Lange "Pardavimo koregavimas" galite pasižiūrėti kliento skolą pagal šį dokumentą: skola matosi eurais ir valiuta, kuria atliktas pardavimas.

val3

 1. Išsaugokite ir perkelkite pardavimo operaciją.
  Po pardavimo važtaraščio perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijose, padalinyje nusirašo prekių likučiai ir atsiranda pirkėjo skola.
 2. Stovint ant operacijos, paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "Detalios skolos".

skola_val

Detaliose skolose kliento skolą matysite užsienio valiuta ir eurais.
Skola eurais paskaičiuota pagal pardavimo operacijoje esantį kursą. Mokėjimo metu skola eurais gali pakisti, priklausomai nuo mokėjimo dieną galiojančio valiutos kurso.

 1. Grįžkite atgal ir dar kartą paspauskite mygtuką analitika "Analitinė operacija" su dešiniu pelės klavišu. Pasirinkite "DK operacija". Paspauskite mygtuką LEAF "Koreguoti".

dk_val

Iš sąskaitų korespondencijų matote, kad :
- kliento skola atsirado sąskaitoje 2411 - pagal sąskaitų ryšio lentelę "Užsienio klientų sąskaitų ryšys",
- PVM neskaičiuojamas, nes aprašant klientą buvo pasirinkta mokesčių lentelė "PVM mokestis eksporto atveju", kurioje apmokestinimo procentas lygus "0" (nuliui).

Kartojimo klausimai:

 1. Ar mokėsite aprašyti naują užsienio pirkėją?
 2. Ar prisimenate, kaip suimportuoti valiutų kursus tam tikrai dienai?
 3. Ar sugebėsite įvesti valiutinį pardavimo dokumentą?