K - Biudžeto, Personalo, CRM, DVS, BDAR lentelės

Kodas Pavadinimas
K00_DOKF Operacijų dokumentai
K01_PJH Projektas
K02_PJF Projekto finansinė dalis
K03_PJE Projekto ekonominė dalis
K04_PJK Projekto kompensavimo dalis
K05_SMS SMS pranešimai
K06_SAH i.SAF-T operacijos
K07_SAD i.SAF-T detali informacija
K10_ETAT Etatai
K11_NORM Personalo klasifikatoriai
K12_ETP Etatai padaliniuose
K14_ASM Personalo sąrašas
K15_SPEC Specialybių sarašas
K16_OPH Personalo operacijos
K17_ATOS Atostogų likučiai
K18_BZH BDAR subjektų kategorijos
K19_BZD BDAR tvarkomi duomenys
K20_BGH BDAR duomenų saugyklos
K21_BGT BDAR saugumo priemonės
K22_BZP BDAR prieiga prie duomenų
K23_BZS BDAR veiklos duomenų saugykla
K24_VAIK Personalo vaikai
K25_BPI BDAR priemonės pažeidimams sumažinti
K26_APM Finansavimo informacija
K27_BPH BDAR saugumo pažeidimai
K29_BPP BDAR pažeidimai ir galimos pasekmės
K30_BLH BDAR užklausų žurnalas
K31_BLT BDAR užklausų tipai
K32_BD BDAR sutikimai
K33_BLS BDAR užklausų subjektų nustatymai
K34_MOK Išsilavinimo informacija
K41_RD DVS rūšys
K42_OD DVS operacijos
K43_RDV DVS dokumentų vartotojai
K44_FILE Personalo dokumentų kopijos
K50_PASH Paskyrų hederis
K51_PASD Paskyrų detali informacija
K52_DATE Detalios paskyros laikai
K53_EPH EP operacijos
K54_HP Projektai
K55_HU Užduotys
K56_HO CRM operacijos
K57_HUV Kitos užduotys
K61_POST Taros supirkimo kvitai
K78_DOH Dovanų čekių operacijos hederis
K79_DOD Dovanų čekių operacijos detali informacija

K00_DOKF - Operacijų dokumentai

Laukas Tipas Aprašymas
K00_KODAS_D3 C(12) Operacijos Nr.
K00_MODUL C(2) Modulis
K00_MODUL_NR C(60) Analitinės Op.Nr.
K00_TIPAS N(1) Tipas: 1-failas;2-nuorodą į faila;3-nuorodą į katalogą
K00_PAV C(100) Aprašymas
K00_PLET C(12) Plėtinys
K00_DOK G(4) Dokumentas
K00_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K00_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K00_USERIS C(12) Kas koregavo
K00_R_DATE T(8) Kada koregavo

K01_PJH - Projektas

Laukas Tipas Aprašymas
K01_KODAS_PJ C(12) Operacijos numeris
K01_TIPAS N(1) Tipas:1-Investicinis projektas,2-Paraiška
K01_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
K01_OP_DATA T(8) Operacijos data
K01_PAV C(60) Pavadinimas
K01_APR C(60) Aprašymas
K01_RUSIS N(1) Rūšis: 1-Neskubus,2-Skubus,3-Labai skubus
K01_KODAS_MS C(12) Menedžeris. (Vadovas)
K01_POZ_DATE N(1) Ar terminuota
K01_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K01_END_DATE T(8) Pabaigos data
K01_KODAS_BK C(12) Biudžeto kodas
K01_SVARS_KON_DATA T(8) Svarstymo konkursui data
K01_KONKURSO_DATA T(8) Konkurso data
K01_SVARS_VYK_DATA T(8) Svarstymo vykdymui data
K01_VYKDYMAS T(8) Įvykdymo data
K01_MOK_SALYGOS C(40) Mokėjimo sąlygos
K01_PERKELTA1 N(1) Pož. 1.Projekto vadovas
K01_USERIS1 C(12) Kas perkėlė pož. 1
K01_R_DATE1 T(8) Kada perkėlė pož. 1
K01_PERKELTA2 N(1) Pož. 2.Padalinio vadovas
K01_USERIS2 C(12) Kas perkėlė pož. 2
K01_R_DATE2 T(8) Kada perkėlė pož. 2
K01_PERKELTA3 N(1) Pož. 3.Finansai
K01_USERIS3 C(12) Kas perkėlė pož. 3
K01_R_DATE3 T(8) Kada perkėlė pož. 3
K01_PERKELTA4 N(1) Pož. 4.Konkursui
K01_USERIS4 C(12) Kas perkėlė pož. 4
K01_R_DATE4 T(8) Kada perkėlė pož. 4
K01_PERKELTA5 N(1) Pož. 5.Vykdymui pasirašytas
K01_USERIS5 C(12) Kas perkėlė pož. 5
K01_R_DATE5 T(8) Kada perkėlė pož. 5
K01_PERKELTA6 N(1) Perkelta. Projektas baigtas
K01_USERIS6 C(12) Kas perkėlė
K01_R_DATE6 T(8) Kada perkėlė
K01_USERIS C(12) Kas koregavo
K01_R_DATE T(8) Kada koregavo
K01_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K01_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K01_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K01_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K01_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K01_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K01_KODAS_LS_5 C(12) Logistika 5
K01_KODAS_LS_6 C(12) Logistika 6
K01_KODAS_LS_7 C(12) Logistika 7
K01_KODAS_LS_8 C(12) Logistika 8
K01_KODAS_PJ_1 C(12) Nuoroda į projektą

K02_PJF - Projekto finansinė dalis

Laukas Tipas Aprašymas
K02_KODAS_PJ C(12) Operacijos numeris
K02_EIL_NR N(6) Eil. Nr.
K02_TIPAS N(1) Tipas:1-Konkursas,2-Vykdymas,3-Konkuras/Vykdymas
K02_DATA T(8) Data
K02_PAV C(60) Pavadinimas
K02_APR C(60) Aprašymas
K02_SUMA_K N(12,2) Suma konkursui
K02_SUMA_V N(12,2) Suma vykdymui
K02_PASTABOS M(4) Pastabos
K02_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K02_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K02_PERKELTA N(1) Perkelta. Eilutė patvirtinta.
K02_USERIS C(12) Kas koregavo
K02_R_DATE T(8) Kada koregavo

K03_PJE - Projekto ekonominė dalis

Laukas Tipas Aprašymas
K03_KODAS_PJ C(12) Operacijos numeris
K03_EIL_NR N(6) Eil. Nr.
K03_DATA T(8) Data
K03_KODAS_BT C(12) Straipsnis
K03_KODAS_PS C(12) Prekė
K03_PAV C(40) Pavadinimas
K03_KODAS_US C(12) Pagrindinis matavimo vienetas
K03_FRAKCIJA N(4) Pagrindinio matavimo vieneto frakcija
K03_KIEKIS N(14) Kiekis pagrindiniu matavimo vienetu
K03_KODAS_US_A C(12) Alternatyvus matavimo vienetas
K03_FRAKCIJA_A N(4) Alternatyvaus matavimo vieneto frakcija
K03_KIEKIS_A N(14) Kiekis alternatyviu matavimo vienetu
K03_KAINA N(12,4) Kaina
K03_SUMA_K N(12,2) Suma konkursui
K03_SUMA_V N(12,2) Suma vykdymui
K03_SUMA_E N(12,2) Ekonomijos suma
K03_KODAS_IS C(12) Padalinys
K03_KODAS_OS C(12) Objektas
K03_KODAS_OS_C C(12) Centras
K03_SERIJA C(12) Serija
K03_KODAS_SM C(12) Asmuo
K03_PASTABOS M(4) Pastabos
K03_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K03_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K03_USERIS C(12) Kas koregavo
K03_R_DATE T(8) Kada koregavo
K03_KODAS_IS_T C(12) Padalinys tiekėjas
K03_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
K03_KODAS_KS_2 C(12) Kliento kodas 2

K04_PJK - Projekto kompensavimo dalis

Laukas Tipas Aprašymas
K04_KODAS_PJ C(12) Operacijos numeris
K04_EIL_NR N(6) Eil. Nr.
K04_DATA T(8) Data
K04_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
K04_KODAS_VL C(12) Valiutos kodas
K04_KOEF N(20,15) Koeficientas
K04_SUMA_VL N(18,2) Suma valiuta
K04_SUMA N(12,2) Suma
K04_MOK_FORMA C(40) Apmokėjimo būdas
K04_MOK_DATE T(8) Apmokėjimo data
K04_PASTABOS M(4) Pastabos
K04_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K04_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K04_USERIS C(12) Kas koregavo
K04_R_DATE T(8) Kada koregavo
K04_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K04_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K04_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K04_KODAS_LS_3 C(12) Logistika
K04_KODAS_LS_4 C(12) Logistika

K05_SMS - SMS pranešimai

Laukas Tipas Aprašymas
K05_KODAS_MM C(12) Kodas
K05_DATE T(8) Data
K05_DATE_SIUSTI T(8) Išsiuntimo laikas
K05_DOK_NR C(12) Dokumento Nr.
K05_TIPAS N(2) Tipas
K05_APRASYMAS C(60) Aprašymas
K05_KODAS_KS C(12) Klientas
K05_PAV C(70) Pavadinimas
K05_ADR C(40) Adresas
K05_KODAS_SM C(12) Asmuo
K05_ATSTOVAS C(40) Atsakingas asmuo
K05_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K05_TEL C(40) Telefono numeris
K05_KODAS_ZN C(12) Zona
K05_KODAS_VS C(12) Vietovė
K05_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K05_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K05_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K05_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K05_KODAS_LS_5 C(12) Logistika 5
K05_KODAS_LS_6 C(12) Logistika 6
K05_KODAS_LS_7 C(12) Logistika 7
K05_KODAS_LS_8 C(12) Logistika 8
K05_TEKSTAS M(4) Tekstas
K05_PASTABOS M(4) Logas
K05_PERKELTA N(1) Perkelta: 1-nauja; 2-išsiusta; 3-patvirtinta; 4-klaidinga
K05_USERIS C(12) kas koregavo
K05_R_DATE T(8) Kada koregavo
K05_ADDUSR C(12) Įrašo autorius

K06_SAH - i.SAF-T operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
K06_KODAS_SA C(12) Operacijos Nr.
K06_PAV C(150) Aprašymas
K06_DATE T(8) Operacijos data
K06_TIPAS N(2) Tipas
K06_DATE_ATP T(8) Tikrinimo pradžia
K06_DATE_ATB T(8) Tikrinimo pabaiga
K06_DATE_LKP T(8) Skaidymo pradžia
K06_DATE_LKB T(8) Skaidymo pabaiga
K06_DATE_FSP T(8) Finansinio laikotarpio pradžia
K06_DATE_FSB T(8) Finansinio laikotarpio pabaiga
K06_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K06_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K06_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K06_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K06_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K06_APRASYMAS2 C(150) Aprasymas 2
K06_APRASYMAS3 C(150) Aprasymas 3
K06_KATALOGAS_D C(250) Katalogas
K06_PASTABOS M(4) Pastabos
K06_BUSENA N(3) Būsena
K06_PERKELTA N(1) Perkelta
K06_ADDUSR C(10) Kas sukūrė
K06_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K06_USERIS C(12) Kas koregavo
K06_R_DATE T(8) Kada koregavo
K06_VIENAS_F N(1) Formuoti vieną failą:1-Taip,0-Ne

K07_SAD - i.SAF-T detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
K07_KODAS_SA C(12) Operacijos Nr.
K07_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
K07_TIPAS N(2) Tipas
K07_PAV C(150) Aprašymas
K07_FAILAS C(250) Failas
K07_FILE_SK N(3) Failų kiekis
K07_FILE_NR N(3) Failo numeris
K07_PASTABOS M(4) Pastabos
K07_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K07_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K07_USERIS C(12) Kas koregavo
K07_R_DATE T(8) Kada koregavo

K10_ETAT - Etatai

Laukas Tipas Aprašymas
K10_KODAS_0A C(12) Etato(pareigybės) kodas
K10_PAV C(60) Pavadinimas
K10_KODAS_1A_01 C(12) Kategorijos
K10_KODAS_1A_02 C(12) Personalo grupė
K10_KODAS_1A_03 C(12) Darbo pobūdis
K10_ATOSTOGOS N(3) Priklauso atostogų
K10_POZ_DATE N(1) Terminuota: 1-Taip,0-Ne
K10_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K10_END_DATE T(8) Pabaigos data
K10_USERIS C(12) Kas koregavo
K10_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K10_R_DATE T(8) Kada koregavo
K10_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K10_KODAS_FR C(12) Formulės kodas

K11_NORM - Personalo klasifikatoriai

Laukas Tipas Aprašymas
K11_KODAS_1A C(12) Kodas
K11_TIPAS N(3) 01-Kategorijos,02-Personalo grupė,03-Darbo pobūdis,04-Pilietybė,05-Tautybė,06-Išsilavinimas,07-Mokslo laipsnis,08-Mokslo vardas,09-Lietuvių kalbos kvalifikacinė kategorija,10-Karinis laipsnis,11-Karinė parengtis,12-Pareigybės,13-Prasižengimai,14-At
K11_PAV C(60) Pavadinimas
K11_APR C(100) Aprašymas
K11_PASTABOS M(4) Pastabos
K11_POZ_DATE N(1) Terminuota: 1-Taip,0-Ne
K11_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K11_END_DATE T(8) Pabaigos data
K11_USERIS C(12) Kas koregavo
K11_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K11_R_DATE T(8) Kada koregavo
K11_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K11_KODAS_LG C(12) Tabelio diena
K11_TB_KOR N(1) Koreguoti tabelį: 0-ne,1-taip
K11_KAL N(1) atostogų veiksmas (0-nieko nedaryti,1-kalendorinės,2-gener. koreg.,3-gener. koreg., viršijus ribą)
K11_AT_RIBA N(3) Rba, kurią viršijus kal. metuose generuojamas koreguoja
K11_DOK_TIPAS N(2) Dokumento tipas
K11_DOK_TIPAS_KOR N(1) Dok. tipo koregavimas

K12_ETP - Etatai padaliniuose

Laukas Tipas Aprašymas
K12_KODAS_0A C(12) Etato kodas
K12_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
K12_KODAS_5A C(12) Specialybės kodas
K12_PAV C(60) Pavadinimas
K12_KIEKIS N(12,3) Etatų kiekis
K12_PANAUDOTA N(12,3) Panaudota etatų
K12_PE_KIEKIS N(12,3) Pavaduojamų etatų kiekis
K12_PE_PANAUDOTA N(12,3) Pavaduojamų etatų panaudotas kiekis
K12_POZ_DATE N(1) Terminuota: 1-Taip,0-Ne
K12_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K12_END_DATE T(8) Pabaigos data
K12_USERIS C(12) Kas koregavo
K12_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K12_R_DATE T(8) Kada koregavo
K12_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

K14_ASM - Personalo sąrašas

Laukas Tipas Aprašymas
K14_KODAS_4A C(12) Kodas
K14_TIPAS N(1) Tipas: 1-Darbuotojas,2-Pretendentas
K14_AS_KODAS C(21) Asmens kodas
K14_VARDAS C(20) Vardas
K14_PAV C(60) Pavardė
K14_LYTIS N(1) Lytis 1-vyr./2-moter.
K14_GIM T(8) Gimimo data
K14_KODAS_1A_04 C(12) Pilietybė
K14_KODAS_1A_05 C(12) Tautybė
K14_KOMPETENCIJA C(100) Kompetencija
K14_PASK_DARBOVIETE C(100) Informacija apie paskutinę darbovietę
K14_STAZ_MET N(3) Darbo stažas iki registraviomo metais
K14_STAZ_MEN N(2) Darbo stažas iki registraviomo mėnesiais
K14_STAZ_D N(2) Darbo stažas iki registraviomo dienomis
K14_VSTAZ_MET N(3) Darbo stažas iki registraviomo valst. institucijoje met
K14_VSTAZ_MEN N(2) Darbo stažas iki registraviomo valst. institucijoje mėn
K14_VSTAZ_D N(2) Darbo stažas iki registraviomo valst. institucijoje die
K14_SEIM_PAD N(1) Šeimyninė padėtis. 1-ved.,2-neved.,3-išsisk.,4-Našlys
K14_SUT_VARDAS C(20) Sutuoktinio vardas
K14_SUT_PAVARDE C(20) Sutuoktinio pavardė
K14_SUT_GIM T(8) Sutuoktinio gimimo data
K14_ADR_REG C(60) Kur registruotas
K14_ADR_GYV C(60) Kur gyvena
K14_TEL C(40) Telefonas
K14_MOB C(40) Mobilus
K14_E_MAIL C(40) E-mailas
K14_PASO_NR C(20) Paso Nr.
K14_PASO_DATA T(8) Paso išdavimo data
K14_PASO_GAL T(8) Paso galiojimo data
K14_PASO_ISDAV C(60) Paso išdavimo vieta
K14_VAIR_NR C(20) Vairuotojo pažymėjimo Nr.
K14_VAIR_DATA T(8) Vairuotojo pažymėjimo išdavimo data
K14_VAIR_ISDAV C(60) Kas išdavė vairuotojo pažymėjimą
K14_SOD_NR C(20) Sodros pažymėjimo Nr.
K14_VALS_NR C(20) Valstybės tranautojo paž. Nr.
K14_VALS_KODAS C(20) Valstybės tranautojo paž. kodas
K14_VALS_NR_IMON C(20) Valstybės tranautojo paž. Nr. įmonėje
K14_LK_PAZ_NR C(20) Lietuvių kalbos paž. Nr
K14_KODAS_1A_09 C(12) Lietuvių kalbos kvalifikacinė kategorija
K14_LK_DATA T(8) Lietuvių kalbos paž. išdavimo data
K14_LK_ISDAV C(60) Lietuvių kalbos paž. išdavėjas
K14_DARBO_PAZ_NR C(20) Darbo pažymėjimo Nr.
K14_KT_TARN N(1) Atitarnavęs: 1-Taip/0-Ne
K14_KODAS_1A_10 C(12) Karinis laipsnis
K14_KODAS_1A_11 C(12) Karinė parengtis
K14_KT_SPEC_KOD C(20) Karinės specialybės kodas
K14_KT_DOK_PAV C(60) Karinio dok. pavadinimas
K14_KT_DOK_NR C(20) Karinio liudijimo Nr.
K14_KT_KUR_REG C(60) Registruostas karinėje įstaigoje
K14_KT_DATA T(8) Karinėje įstaigoje registravimo data
K14_KODAS_1A_12 C(12) Pareigybės
K14_POZ_DATE N(1) Terminuota: 1-Taip, 0-Ne
K14_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K14_END_DATE T(8) Pabaigos data
K14_PASTABOS M(4) Pastabos
K14_USERIS C(12) Kas koregavo
K14_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K14_R_DATE T(8) Kada koregavo
K14_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K14_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
K14_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
K14_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
K14_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
K14_KODAS_1A_23 C(12) Pensijos rūšis
K14_DIRBA N(1) Ar asmuo dirba: 0-Ne,1-Taip
K14_KODAS_FR C(12) Formulės kodas
K14_VAIR_GAL T(8) Vairuotojo pažymėjimo galiojimas
K14_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
K14_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
K14_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
K14_KODAS_LS_8 C(10) Logistikos kodas 8
K14_KODAS_LA C(12) Kalendorius

K15_SPEC - Specialybių sarašas

Laukas Tipas Aprašymas
K15_KODAS_5A C(12) Specialybės kodas
K15_PAV C(60) Pav
K15_APRAS C(100) Aprašymas
K15_TIPAS N(1) Tipas: 1-detalus,2-suminis
K15_LYGIS N(3) Lygis
K15_TEVAS C(12) Tėvas
K15_POZ_DATE N(1) Terminuota: 1-Taip,0-Ne
K15_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K15_END_DATE T(8) Pabaigos data
K15_USERIS C(12) Kas koregavo
K15_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K15_R_DATE T(8) Kada koregavo
K15_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

K16_OPH - Personalo operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
K16_KODAS_6A C(12) Operacijos kodas
K16_TIPAS N(3) Op.tipas 1-Priėmimas į etatą,2-Perkėlimai,3-Atleidimas,4-Atostogų grafikas,5-Atostogos,6-Atestacija,7-Kursai,8-Seminarai,konferencijos,9-Nuobaudos,10-Pretendentai
K16_KODAS_6A_S C(12) Nuoroda į Priėmimo sutartį
K16_KODAS_4A C(12) Personalo kodas
K16_KODAS_0A C(12) Etato kodas
K16_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
K16_KODAS_5A C(12) Specialybės kodas
K16_SUT_TIPAS N(1) Sutarties tipas(Pagrindinė/papildoma)
K16_SUT_NR C(12) Sutarties numeris
K16_DOK_NR C(12) Dokumento numeris( Įsakymo)
K16_OP_DATE T(8) Operacijos data (Įsakymo)
K16_PAV C(60) Pavadinimas
K16_APR C(100) Aprašymas
K16_ET_DALIS N(6,3) Etato dalis
K16_KODAS_1A_15 C(12) Pareigu lygis. (Pagrindinis,Papildomas,Antraeilininkas,Pavadavimas,Laikinas,Sezoninis,Preidas)
K16_KODAS_1A_01 C(12) Kvalifikacija (kategorijos)
K16_KODAS_1A_20 C(12) Kategorijos suteikėjas
K16_KODAS_1A_21 C(12) Kvalifikacijos kėlimo forma
K16_KODAS_1A_16 C(12) Priemimo tvarka (Konkursas,Rekomendacijos...)
K16_KODAS_1A_19 C(12) Atostogų tipas
K16_KODAS_1A_14 C(12) Atleidimo/Atšaukimo priežąstis
K16_KODAS_1A_22 C(12) Nuobauda
K16_DARBO_UZM C(100) Darbo užmokestis
K16_TERMIN C(100) Sutarties terminas
K16_BAND C(100) Išbandymo laikotarpis
K16_D_TRUKME C(100) Darbo dienos,pamainos,savaitės trukmė
K16_D_LAIKAS C(100) Ne visas darbo laikas
K16_BEG_DATE T(8) Periodo pradžia
K16_END_DATE T(8) Periodo pabaiga
K16_DIENU_SK N(12,3) Atostogų dienų skaičius
K16_DIENOS_SV N(12,3) Atostogose nedarbo d. skaičius
K16_BEG_UZ T(8) Už kurį periodą. Pradžia
K16_END_UZ T(8) Už kurį periodą. Pabaiga
K16_KAL N(1) Kalendorinės atostogos: 1-Taip,0-Ne
K16_KODAS_1A_03 C(12) Darbo pobūdis
K16_KODAS_1A_13 C(12) Prasižengimai
K16_PASTABOS M(4) Pastabos
K16_USERIS C(12) Kas koregavo
K16_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K16_R_DATE T(8) Kada koregavo
K16_ADDUSR C(12) Kad sukūrė
K16_UZ_POZ N(1) Užbaigimo požymis: 0-Ne,1-Taip
K16_WDOK G(4) Word dokumentas
K16_PERKELTA N(1) Perkėlimas
K16_KODAS_1A_23 C(12) Kiti požymiai
K16_KODAS_1A_24 C(12) Vietovė
K16_PAV_POZ N(1) Pavadavimo požymis
K16_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
K16_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
K16_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
K16_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
K16_KODAS_6A_P C(12) Pavadavimo operacijos kodas
K16_KODAS_FR C(12) Atostogų formulė
K16_KOR_POZ N(1) Ar sukurti koreguojantį periodą? 0-Ne,1-Taip
K16_AT_RIBA N(3) Riba, kurią viršijus kal. metuose generuojamas koreguojantis
K16_KOREG N(1) 1 - nekoreguojama inf.
K16_KODAS_FR_S C(12) Sena formulė
K16_BUSENA N(3) Būsena

K17_ATOS - Atostogų likučiai

Laukas Tipas Aprašymas
K17_KODAS_7A C(12) Priėmimo operacija
K17_KODAS_6A C(12) Oreracija kūrėja
K17_KODAS_6A_S C(12) Priėmimo operacija
K17_METAI N(3) Metai
K17_PRIKLAUSO N(9,3) Priklauso atostogų
K17_PANAUDOTA N(9,3) Panaudota atostogų
K17_USERIS C(12) Kas koregavo
K17_R_DATE T(8) Kada koregavo
K17_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K17_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K17_KOR_UZ N(9,3) Periodo koregavimas
K17_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K17_AR_PROP N(1) Ar proporcingai?

K18_BZH - BDAR subjektų kategorijos

Laukas Tipas Aprašymas
K18_KODAS_BZ C(12) Kodas
K18_PAV C(250) Pavadinimas
K18_DATE T(8) DAta
K18_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K18_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K18_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K18_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K18_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K18_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K18_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K18_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K18_KIEKIS C(40) Kiekis
K18_TRUKME C(250) Saugojimo trukmė
K18_TIKSLAS C(250) Tvarkymo tikslas
K18_TEISETUMAS M(4) Tvarkymo teisėtumas
K18_PAGRINDAS C(250) Duomenų gavimo šaltinis
K18_SALTINIS N(1) Rezervas
K18_M_TB N(1) Naudojama darbuotojų sąraše:0-ne;1-taip
K18_M_4A N(1) Naudojama personalo sąraše:0-ne;1-taip
K18_M_MS N(1) Naudojama menedžerių sąraše:0-ne;1-taip
K18_M_KS N(1) Naudojama klientų sąraše:0-ne;1-taip
K18_M_SM N(1) Naudojama asmenų sąraše:0-ne;1-taip
K18_M_DL N(1) Naudojama lojalumo sąraše:0-ne;1-tai
K18_M_RS N(1) Naudojama vartotojų sąraše:0-ne;1-taip
K18_T_INFO N(1) Teisė žinoti apie tvarkymą: 1-taip;2-ne;3-išdalies;4-netaikoma
K18_T_TAISYTI N(1) Teisė prašyti ištaisyti: 1-taip;2-ne;3-išdalies;4-netaikoma
K18_T_SINFO N(1) Teisė susipažinti: 1-taip;2-ne;3-išdalies;4-netaikoma
K18_T_STOP N(1) Teisė apriboti tvarkymą: 1-taip;2-ne;3-išdalies;4-netaikoma
K18_T_ATSAUKTI N(1) Teisė atšaukti sutikimą: 1-taip;2-ne;3-išdalies;4-netaikoma
K18_T_PERKELTI N(1) Teisė perkelti: 1-taip;2-ne;3-išdalies;4-netaikoma
K18_T_TRINTI N(1) Teisė trinti: 1-taip;2-ne;3-išdalies;4-netaikoma
K18_PASTABOS M(4) Pastabos
K18_POZ_DATE N(2) Terminuota: 0-ne; 1-taip
K18_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K18_END_DATE T(8) Pabaigos data
K18_BUSENA N(3) Būsena
K18_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K18_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K18_USERIS C(12) Kas koregavo
K18_R_DATE T(8) Kada koregavo

K19_BZD - BDAR tvarkomi duomenys

Laukas Tipas Aprašymas
K19_KODAS_BZ C(12) Kodas
K19_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
K19_PAV C(250) Pavadinimas
K19_TIPAS N(1) Tipas: 1-techninės; 2-oganizacinės
K19_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K19_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K19_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K19_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K19_PASTABOS M(4) Pastabos
K19_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K19_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K19_USERIS C(12) Kas koregavo
K19_R_DATE T(8) Kada koregavo

K20_BGH - BDAR duomenų saugyklos

Laukas Tipas Aprašymas
K20_KODAS_BG C(12) Kodas
K20_PAV C(250) Pavadinimas
K20_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K20_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K20_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K20_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K20_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K20_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K20_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K20_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K20_PASTABOS M(4) Pastabos
K20_POZ_DATE N(2) Terminuota: 0-ne; 1-taip
K20_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K20_END_DATE T(8) Pabaigos data
K20_BUSENA N(3) Būsena
K20_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K20_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K20_USERIS C(12) Kas koregavo
K20_R_DATE T(8) Kada koregavo

K21_BGT - BDAR saugumo priemonės

Laukas Tipas Aprašymas
K21_KODAS_BG C(12) Kodas
K21_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
K21_PAV C(250) Pavadinimas
K21_TIPAS N(1) Tipas: 1-techninės; 2-oganizacinės
K21_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K21_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K21_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K21_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K21_PASTABOS M(4) Pastabos
K21_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K21_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K21_USERIS C(12) Kas koregavo
K21_R_DATE T(8) Kada koregavo

K22_BZP - BDAR prieiga prie duomenų

Laukas Tipas Aprašymas
K22_KODAS_BZ C(12) Kodas
K22_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
K22_TIPAS N(1) Tipas:1-įmonės darbuotojas;2- duomenų tvarkytojas;3-bendras duomenų valdytojas; 4-duomenų gavėjas;5-duomenų tiekėjas;6-apsaugos pareigūnas
K22_PAV C(250) Pavadinimas
K22_KODAS_KS C(12) Klientas
K22_KODAS_KT C(12) Sutartis
K22_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K22_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
K22_E_MAIL C(150) E-mail
K22_TEL C(150) Telefonas
K22_ADRESAS C(150) Adresas
K22_P_TIKSLAS C(250) Duomenų perdavimo tikslas
K22_P_BUDAS C(250) Duomenų perdavimo būdas
K22_P_PAGRINDAS C(250) Duomenų perdavimo pagrindas
K22_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K22_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K22_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K22_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K22_PASTABOS M(4) Pastabos
K22_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K22_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K22_USERIS C(12) Kas koregavo
K22_R_DATE T(8) Kada koregavo

K23_BZS - BDAR veiklos duomenų saugykla

Laukas Tipas Aprašymas
K23_KODAS_BZ C(12) Kodas
K23_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
K23_KODAS_BG C(12) BDAR duomenų saugykla
K23_PAV C(250) Pavadinimas
K23_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K23_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K23_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K23_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K23_PASTABOS M(4) Pastabos
K23_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K23_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K23_USERIS C(12) Kas koregavo
K23_R_DATE T(8) Kada koregavo

K24_VAIK - Personalo vaikai

Laukas Tipas Aprašymas
K24_KODAS_4A C(12) Kodas
K24_EIL_NR N(6) Eilės Nr.
K24_VARDAS C(20) Vardas
K24_PAVARDE C(20) Pavardė
K24_G_DATE T(8) Gimimo data
K24_AS_KODAS C(21) Asmens kodas
K24_INV N(1) Invalidumo požymis
K24_PASTABOS C(60) Pastabos
K24_USERIS C(12) Kas koregavo
K24_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K24_R_DATE T(8) Kada koregavo
K24_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

K25_BPI - BDAR priemonės pažeidimams sumažinti

Laukas Tipas Aprašymas
K25_KODAS_BP C(12) Kodas
K25_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
K25_TIPAS N(1) Pažeidimo tipas: 1-konfidencialumo;2-vientisumo;3-prieinamumo;4-kitos
K25_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K25_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K25_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K25_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K25_PASTABOS M(4) Pastabos
K25_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K25_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K25_USERIS C(12) Kas koregavo
K25_R_DATE T(8) Kada koregavo

K26_APM - Finansavimo informacija

Laukas Tipas Aprašymas
K26_KODAS_6A C(12) Operaciojos Nr.
K26_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
K26_KODAS_1A_17 C(12) Apmokėjimo rūšis
K26_KODAS_1A_18 C(12) Apmokėjimo šaltinis
K26_PASTABOS M(4) Pastabos
K26_USERIS C(12) Kas koregavo
K26_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K26_R_DATE T(8) Kada koregavo
K26_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

K27_BPH - BDAR saugumo pažeidimai

Laukas Tipas Aprašymas
K27_KODAS_BP C(12) Operacijos Nr.
K27_DATE T(8) Data
K27_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
K27_PAV C(250) Pavadinimas
K27_DATE_PA T(8) Pažeidimo laikas
K27_DATE_NU T(8) Pažeidimo nustatymo laikas
K27_KIEKIS C(40) Kiekis
K27_KODAS_BG C(12) BDAR duomenų saugykla
K27_PAVS C(250) Saugyklos pavadinimas
K27_S_INFO N(1) Subjektų informavimas: 1-taip;2-ne, bet bus informuota;3-ne
K27_DATE_INFO T(8) Informavimo data
K27_S_BINFO C(250) Informavimo būdas
K27_S_INFO_SK C(40) Informuotų skaičius
K27_S_NINFO M(4) Neinformavimo priežastis
K27_VELAVIMO_P C(250) Vėlavimo priežastys
K27_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K27_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K27_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K27_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K27_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K27_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K27_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K27_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K27_PERKELTA N(1) Perkelta
K27_PASTABOS M(4) Pastabos
K27_BUSENA N(3) Būsena
K27_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K27_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K27_USERIS C(12) Kas koregavo
K27_R_DATE T(8) Kada koregavo

K29_BPP - BDAR pažeidimai ir galimos pasekmės

Laukas Tipas Aprašymas
K29_KODAS_BP C(12) Kodas
K29_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
K29_TIPAS N(1) Pažeidimo tipas: 1-konfidencialumo;2-vientisumo;3-prieinamumo;4-kitos
K29_PAV C(250) Pavadinimas
K29_PAZEIDIMAS C(250) Pažeidimas
K29_PASEKME C(250) Pasekmė
K29_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K29_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K29_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K29_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K29_PASTABOS M(4) Pastabos
K29_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K29_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K29_USERIS C(12) Kas koregavo
K29_R_DATE T(8) Kada koregavo

K30_BLH - BDAR užklausų žurnalas

Laukas Tipas Aprašymas
K30_KODAS_BL C(12) Operacijos Nr.
K30_DATE T(8) Data
K30_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
K30_PAV C(250) Pavadinimas
K30_VARDAS C(150) Vardas
K30_PAVARDE C(150) Pavardė
K30_E_MAIL C(150) Elektroninis adresas
K30_ADRESAS C(150) Adresas
K30_TEL C(150) Telefono Nr.
K30_GIM_DATA T(8) Gimimo data
K30_ATS_BUDAS N(1) Atsakymo būtas:1-elektroniniu paštu;2-paštu;3-atsiimant biure
K30_ATS_PAV C(250) Atsakymo būdo aprašymas
K30_T_NUSTATYMAS N(1) Tapatybės nustatymas:1-gyvai biure;2-kvalifikuotu el. parašu;3-notaro patvirtintas dokumentas
K30_T_DOK M(4) Pateiktas dokumentas
K30_KODAS_FR C(250) Formulė perkeliant
K30_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K30_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K30_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K30_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K30_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K30_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K30_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K30_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K30_PERKELTA N(1) Perkelta
K30_PASTABOS M(4) Pastabos
K30_BUSENA N(3) Būsena
K30_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K30_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K30_USERIS C(12) Kas koregavo
K30_R_DATE T(8) Kada koregavo

K31_BLT - BDAR užklausų tipai

Laukas Tipas Aprašymas
K31_KODAS_BL C(12) Operacijos Nr.
K31_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
K31_TIPAS N(1) Užklausos tipas
K31_PAV C(250) Pavadinimas
K31_PAZEIDIMAS C(250) Pažeidimas
K31_PASEKME C(250) Pasekmė
K31_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K31_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K31_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K31_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K31_PASTABOS M(4) Pastabos
K31_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K31_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K31_USERIS C(12) Kas koregavo
K31_R_DATE T(8) Kada koregavo

K32_BD - BDAR sutikimai

Laukas Tipas Aprašymas
K32_KODAS_BD C(12) Kodas
K32_PAV C(250) Pavadinimas
K32_DATE T(8) Data
K32_VARDAS C(150) Vardas
K32_PAVARDE C(150) Pavardė
K32_E_MAIL C(150) Elektroninis adresas
K32_ADRESAS C(150) Adresas
K32_TEL C(150) Telefono Nr.
K32_GIM_DATA T(8) Gimimo data
K32_KODAS_BZ C(12) BDAR kategorija
K32_BUKLE N(1) Būklė:1-ruošiamas;2-aktyvus;3-sustabdytas;4-nutrauktas;5-anuliuotas
K32_BUDAS C(250) Sutikimo gavimo būdas
K32_TIKSLAS C(250) Sutikimo tikslas
K32_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K32_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K32_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K32_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K32_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K32_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K32_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K32_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K32_PASTABOS M(4) Pastabos
K32_POZ_DATE N(1) Terminuota:0-ne;1-taip
K32_BEG_DATE T(8) Periodo pradžia
K32_END_DATE T(8) Periodo pabaiga
K32_BUSENA N(3) Būsena
K32_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K32_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K32_USERIS C(12) Kas koregavo
K32_R_DATE T(8) Kada koregavo

K33_BLS - BDAR užklausų subjektų nustatymai

Laukas Tipas Aprašymas
K33_KODAS_BL C(12) Operacijos Nr.
K33_EIL_NR N(6) Eilutės numeris
K33_MODUL C(2) Modulis
K33_KODAS C(12) Kodas
K33_PAV C(250) Pavadinimas
K33_KODAS_BZ C(12) BDAR kategorija
K33_PAVS C(250) BDAR kategorijos pavadinimas
K33_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K33_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K33_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K33_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K33_PASTABOS M(4) Pastabos
K33_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K33_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K33_USERIS C(12) Kas koregavo
K33_R_DATE T(8) Kada koregavo

K34_MOK - Išsilavinimo informacija

Laukas Tipas Aprašymas
K34_KODAS_4A C(12) Kortelės Nr
K34_EIL_NR N(6) Eilės Nr.
K34_TIPAS N(1) Tipas.1-Išsimokslinimas,2-laipsnis,3-Ped.mok.vardas,4-Licensijos
K34_PAV C(100) Pavadinimas/Suteikta kvalifikacija
K34_DATE T(8) Suteikimo data
K34_DOK_NR C(20) Diplomo numeris
K34_KODAS_1A_06 C(12) Išsimokslinimo kodas
K34_KODAS_1A_07 C(12) Mokslo laipsnis
K34_KODAS_1A_08 C(12) Mokslo vardas
K34_KODAS_5A C(12) Specialybės kodas
K34_SRITIS C(100) Mokslo sritis/Specialybė
K34_ISDAVEJAS C(100) Kas išdavė
K34_POZ_DATE N(1) Ar terminuota 1-Taip,0-Ne
K34_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K34_END_DATE T(8) Pabaigos data
K34_USERIS C(12) Kas koregavo
K34_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K34_R_DATE T(8) Kada koregavo
K34_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

K41_RD - DVS rūšys

Laukas Tipas Aprašymas
K41_KODAS_RD C(12) Kodas
K41_PAV C(150) Pavadinimas
K41_TIPAS N(4) Tipas
K41_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K41_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K41_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K41_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K41_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K41_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K41_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K41_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K41_KODAS_FR C(12) Formulė perkeliant
K41_KODAS_IS C(12) Padalinys
K41_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K41_KODAS_KS C(12) Klientas
K41_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
K41_KODAS_4A C(12) Personalo kodas
K41_BUSENA N(4) Būsena
K41_PASTABOS M(4) Pastabos
K41_POZ_DATE N(2) Terminuota: 0-ne; 1-taip
K41_BEG_DATE T(8) Periodo pradžia
K41_END_DATE T(8) Periodo pabaiga
K41_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K41_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K41_USERIS C(12) Kas koregavo
K41_R_DATE T(8) Kada koregavo
K41_GALIOJA N(5) Galioja
K41_KODAS_OS C(12) Objekto kodas

K42_OD - DVS operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
K42_KODAS_OD C(12) Operacijos Nr.
K42_TEVAS C(12) Tėvinės operacijos Nr.
K42_PAV C(150) Pavadinimas
K42_TIPAS N(4) Tipas
K42_LYGIS N(4) Lygis
K42_KODAS_RD C(12) DVS rūšis
K42_OP_DATA T(8) Operacijos data
K42_DOK_DATA T(8) Dokumento data
K42_ARCH_DATA T(8) Archyvavimo data
K42_DOK_NR C(20) Dokumento Nr.
K42_DOK_REG C(20) Registro Nr.
K42_ARCH_NR C(20) Archyvo Nr.
K42_BUKLE N(1) Būklė: 1-aktyvus; 2-arhyvuotas; 3-anuliuotas
K42_APRASYMAS1 C(150) Aprašymas 1
K42_APRASYMAS2 C(150) Aprašymas 2
K42_APRASYMAS3 C(150) Aprašymas 3
K42_APRASYMAS4 C(150) Aprašymas 4
K42_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K42_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K42_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K42_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K42_KODAS_IS C(12) Padalinys
K42_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K42_KODAS_KS C(12) Klientas
K42_KODAS_TB C(12) Tabelinis Nr.
K42_KODAS_4A C(12) Personalo kodas
K42_BUSENA N(4) Būsena
K42_PASTABOS M(4) Pastabos
K42_PERKELTA N(1) Perkelta
K42_POZ_DATE N(2) Terminuota: 0-ne; 1-taip
K42_BEG_DATE T(8) Periodo pradžia
K42_END_DATE T(8) Periodo pabaiga
K42_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K42_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K42_USERIS C(12) Kas koregavo
K42_R_DATE T(8) Kada koregavo
K42_KODAS_RS C(12) Vartotojo kodas
K42_GALIOJA_IKI N(5) Galioja iki
K42_KODAS_OS C(12) Objekto kodas

K43_RDV - DVS dokumentų vartotojai

Laukas Tipas Aprašymas
K43_KODAS_RD C(12) DVS rūšies kodas
K43_KODAS_RS C(12) Vartotojas
K43_USERIS C(12) Kas koregavo
K43_R_DATE T(8) Kada koregavo

K44_FILE - Personalo dokumentų kopijos

Laukas Tipas Aprašymas
K44_KODAS_4A C(12) Personalo kodas
K44_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
K44_OP_DATE T(8) Operacijos data
K44_DOK_NR C(20) Dokumento numeris
K44_PAV C(40) Pavadinimas
K44_PASTABOS M(4) Pastabos
K44_FILE G(4) Failas
K44_FILE_PAV C(128) Failo vardas
K44_USERIS C(12) Kas koregavo
K44_R_DATE T(8) Kada koregavo
K44_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K44_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

K50_PASH - Paskyrų hederis

Laukas Tipas Aprašymas
K50_KODAS_PA C(12) Paskyros Nr.
K50_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
K50_OP_DATA T(8) Operacijos data
K50_MOD C(2) Modulis
K50_KODAS_OP C(12) Operacijos Nr.
K50_EIL_NR N(6) Eilutės nr. Operacijoje
K50_APRASYMAS C(60) Aprašymas
K50_UPR_DATE T(8) Užsakymo pradžios data
K50_UPA_DATE T(8) Užsakymo pabaigos data
K50_KODAS_IS C(12) Padalinys
K50_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
K50_PAV C(70) Kliento pavadinimas
K50_KODAS_AK C(12) Pristatymo kodas
K50_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
K50_ADR2 C(40) Pristatymo adresas 1
K50_ADR3 C(40) Pristatymo adresas 2
K50_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K50_KODAS_PS C(12) Gaminio kodas
K50_KODAS_US C(12) Matavimo vnt.
K50_FRAKCIJA N(4) Frakcija
K50_KIEKIS N(14) Kiekis
K50_KODAS_KA C(12) Gamybos operacija
K50_POZ1 C(5) Požymis 1
K50_POZ2 C(5) Požymis 2
K50_PASTABOS M(4) Pastabos
K50_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
K50_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
K50_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
K50_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
K50_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
K50_BEG_DATE T(8) Pradžios laikas
K50_BEG_USR C(12) Kas pradėjo
K50_R_DATE T(8) Kada koregavo
K50_USERIS C(12) Kas koregavo
K50_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K50_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

K51_PASD - Paskyrų detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
K51_KODAS_PB C(12) Paskyros detalios eiluts kodas
K51_KODAS_PA C(12) Paskyros kodas
K51_KODAS_PB_S C(12) Tėvinės paskyros kodas
K51_APRASYMAS C(60) Aprašymas
K51_KODAS_IS C(12) Padalinio kodas
K51_KODAS_PS C(12) Gaminio kodas
K51_PAV C(60) Pavadinimas
K51_KODAS_US C(12) Matavimo vienetas
K51_FRAKCIJA N(4) Frakcija
K51_KIEKIS N(14) Kiekis
K51_KODAS_TB C(12) Tabelinis numeris
K51_KODAS_KA C(12) Gamybos operacija
K51_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos kodas 1
K51_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos kodas 2
K51_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos kodas 3
K51_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos kodas 4
K51_PERKELTA N(1) Perkėlimo požymis
K51_BEG_DATE T(8) Koda prodėjo
K51_BEG_USR C(12) Kas prodėjo
K51_USERIS C(12) Kas koregavo
K51_R_DATE T(8) Kada koregavo
K51_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K51_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K51_PERKELTA2 N(1) Požymis 2
K51_USERIS2 C(12) Kas koregavo požymį 2
K51_R_DATE2 T(8) Kada koreguotas požymis 2

K52_DATE - Detalios paskyros laikai

Laukas Tipas Aprašymas
K52_KODAS_PB C(12) Paskyros kodas
K52_DATE T(8) Data
K52_LAIKAS N(5,2) Laikas
K52_R_DATE T(8) Koregavimo data
K52_USERIS C(12) Vartotojas
K52_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K52_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė

K53_EPH - EP operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
K53_KODAS_EP C(12) Operacijos Nr.
K53_UZSAK_NR C(12) Dokumento Nr.
K53_DATA T(8) Data
K53_KODAS_PO C(12) Pardavimo Op.Nr.
K53_KODAS_KS C(12) Klientas
K53_KODAS_VS C(12) Vietovė
K53_KODAS_AK C(12) Alt.adresas
K53_PAV C(70) Pavadinimas
K53_PAV2 C(70) Pavadinimas 2
K53_ADR C(70) Adresas
K53_ADR2 C(70) Adresas 2
K53_ADR3 C(70) Adresas 3
K53_TEL C(70) Telefono Nr.
K53_E_MAIL C(120) Elektroninis adresas
K53_KODAS_KS_VZ C(12) Vežėjas
K53_BUSENA N(3) Būsena
K53_PDF M(4) PDF dokumentas
K53_PASTABOS M(4) Pastabos
K53_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K53_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K53_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K53_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K53_WEB_ATAS C(13) WEB ataskaita
K53_USERIS C(12) Kas koregavo
K53_R_DATE T(8) Kada koregavo
K53_APMOKETI C(100) Apmokėjimas

K54_HP - Projektai

Laukas Tipas Aprašymas
K54_KODAS_HP C(12) Projekto kodas
K54_PAV C(150) Pavadinimas
K54_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K54_KODAS_KS C(12) Klientas
K54_KODAS_SM C(12) Asmuo
K54_ATSTOVAS C(150) Atstovas
K54_POZ_DATE N(1) Terminuotas:0-ne,1-taip
K54_BEG_DATE T(8) Pradžios data
K54_END_DATE T(8) Pabaigos data
K54_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K54_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K54_USERIS C(12) Kas koregavo
K54_R_DATE T(8) Kada koregavo
K54_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K54_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K54_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K54_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K54_APRASYMAS1 C(100) Aprašymas 1
K54_APRASYMAS2 C(100) Aprašymas 2
K54_APRASYMAS3 C(100) Aprašymas 3
K54_APRASYMAS4 C(100) Aprašymas 4
K54_NUM1 N(12,3) Skaičius 1
K54_NUM2 N(12,3) Skaičius2
K54_NUM3 N(12,3) Skaičius 3
K54_NUM4 N(12,3) Skaičius 4
K54_PASTABOS M(4) Pastabos
K54_BUSENA N(3) Būsena

K55_HU - Užduotys

Laukas Tipas Aprašymas
K55_KODAS_HU C(12) Užduoties kodas
K55_PAV C(150) Užduoties pavadinimas
K55_KODAS_HP C(12) Projektas
K55_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K55_KODAS_KS C(12) Klientas
K55_KODAS_SM C(12) Asmuo
K55_ATSTOVAS C(150) Atstovas
K55_POZ_DATE N(1) Terminuota: 0-ne;1-taip
K55_BEG_DATE T(8) Periodo pradžia
K55_END_DATE T(8) Periodo pabaiga
K55_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K55_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K55_USERIS C(12) Kas koregavo
K55_R_DATE T(8) Kada koregavo
K55_PRIORITETAS N(14,3) Prioritetas
K55_DIENOS_PR N(6) Pradžios dienų skaičius
K55_DIENOS_PB N(6) Vykdymo dienų skaičius
K55_KODAS_FR_PR C(12) Formulė prieš patvirtinimą
K55_KODAS_FR_PB C(12) Formulė po patvirtinimo
K55_PASTABOS M(4) Pastabos
K55_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K55_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K55_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K55_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K55_APRASYMAS1 C(100) Aprašymas 1
K55_APRASYMAS2 C(100) Aprašymas 2
K55_APRASYMAS3 C(100) Aprašymas 3
K55_APRASYMAS4 C(100) Aprašymas 4
K55_NUM1 N(12,3) Skaičius 1
K55_NUM2 N(12,3) Skaičius 2
K55_NUM3 N(12,3) Skaičius 3
K55_NUM4 N(12,3) Skaičius 4
K55_BUSENA N(3) Būsena
K55_VYKDYMAS N(1) Momentinis įvykdymas

K56_HO - CRM operacijos

Laukas Tipas Aprašymas
K56_KODAS_HO C(12) CRM operacijos Nr.
K56_KODAS_HP C(12) Projektas
K56_PAV_HP C(150) Projekto pavadinimas
K56_KODAS_HU C(12) Užduotis
K56_PAV_HU C(150) Užduoties pavadinimas
K56_DATE T(8) CRM operacijos data
K56_KODAS_KS C(12) Klientas
K56_PAV_KS C(150) Kliento pavadinimas
K56_KODAS_SM C(12) Asmuo
K56_ADRESAS C(150) Adresas
K56_ATSTOVAS C(150) Kontaktinis asmuo
K56_E_MAIL C(150) Elektroninis adresas
K56_TELEFONAS C(150) Telefonas
K56_KODAS_MS C(12) Menedžeris
K56_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K56_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K56_USERIS C(12) Kas koregavo
K56_R_DATE T(8) Kada koregavo
K56_DATE_PRP T(8) Planuojama pradžios data
K56_DATE_PBP T(8) Planuojama pabaigos data
K56_DATE_PRV T(8) Vykdymo pradžios data
K56_DATE_PBV T(8) Vykdymo pabaigos data
K56_PASTABOS M(4) Pastabos
K56_KODAS_HV C(12) Užduoties įvykdymo kodas
K56_PAV_REZ C(150) Rezultato pavadinimas
K56_PERKELTA N(1) Perkelta: 1-naujas;2-perkelta(baigta);3-koreguota(pradėta)
K56_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K56_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K56_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K56_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4
K56_APRASYMAS1 C(100) Aprašymas 1
K56_APRASYMAS2 C(100) Aprašymas 2
K56_APRASYMAS3 C(100) Aprašymas 3
K56_APRASYMAS4 C(100) Aprašymas 4
K56_NUM1 N(12,3) Skaičius 1
K56_NUM2 N(12,3) Skaičius 2
K56_NUM3 N(12,3) Skaičius 3
K56_NUM4 N(12,3) Skaičius 4
K56_BUSENA N(3) Būsena

K57_HUV - Kitos užduotys

Laukas Tipas Aprašymas
K57_KODAS_HU C(12) Užduotis
K57_KODAS_HV C(12) Kodas
K57_PAV C(150) Kita užduotis
K57_KODAS_HU_V C(12) Kitos užduoties kodas
K57_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K57_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K57_USERIS C(12) Kas koregavo
K57_R_DATE T(8) Kada koregavo
K57_PRIORITETAS N(14,3) Prioritetas

K61_POST - Taros supirkimo kvitai

Laukas Tipas Aprašymas
K61_KODAS_WW C(12) Operacijos Nr.
K61_EIL_NR N(6) Eilutės Nr.
K61_PAV C(40) Pastabos
K61_TARA C(40) Taros kodas
K61_SUMA N(12,2) Suma
K61_USERIS C(12) Kas koregavo
K61_R_DATE T(8) Kada koregavo

K78_DOH - Dovanų čekių operacijos hederis

Laukas Tipas Aprašymas
K78_KODAS_DO C(12) Operacijos Nr.
K78_ID C(12) Operacijos Id.
K78_TIPAS N(3) Tipas:1-Pardavimas,2-Atsiskaitymas,3-Vidinis,4-Nurašymas
K78_DATE T(8) Op. data
K78_DOK_NR C(12) Dokumento numeris
K78_PAV C(60) Pastabos
K78_KODAS_IS_1 C(12) Padalinys 1
K78_KODAS_IS_2 C(12) Padalinys 2
K78_KODAS_KS C(12) Kliento kodas
K78_MOD C(2) Anal. modulis
K78_KODAS_OP C(12) Anal. operacijos Nr.
K78_EIL_NR N(6) Anal. eilutės Nr.
K78_EIL_SK N(6) Eilučių skaičius operacijoje
K78_PERKELTA N(1) Perkelta
K78_PERKELTA2 N(1) Perkelta 2
K78_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K78_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K78_USERIS C(12) Kas koregavo
K78_R_DATE T(8) Kada koregavo
K78_KODAS_LS_1 C(12) Logistika 1
K78_KODAS_LS_2 C(12) Logistika 2
K78_KODAS_LS_3 C(12) Logistika 3
K78_KODAS_LS_4 C(12) Logistika 4

K79_DOD - Dovanų čekių operacijos detali informacija

Laukas Tipas Aprašymas
K79_KODAS_DO C(12) Operacijos Nr.
K79_ID C(12) Operacijos ID
K79_EIL_NR N(6) Eil. numeris
K79_KODAS_DC C(12) Dovanų čekio kodas
K79_PAV C(60) Pavadinimas
K79_NOMINALAS N(12,2) Nominalas
K79_SUMA N(12,2) Dovanų čekio suma
K79_MOD_EIL N(6) Eilutė modulyje
K79_PERKELTA N(1) Perkelta
K79_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
K79_ADD_DATE T(8) Kada sukūrė
K79_R_DATE T(8) Kada koregavo
K79_USERIS C(12) Kas koregavo