Darbuotojo perkėlimas algoje

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Skirtingai nuo priėmimo į darbą, darbuotojo perkėlimas iš vieno padalinio į kitą atliekamas ne per algos dokumentus, o pačiame darbuotojų sąraše, skirtuke "Padaliniai".

alga_darbuotojai2

Darbuotojo kortelės skirtuke "Padaliniai” aprašomi visi padaliniai, kuriuose jis dirba arba kada nors dirbo.

Jeigu pasikeitė tik darbuotojo paregos, tai jos paprasčiausiai pakoreguojamos, ir įrašas išsaugomas. Informacija apie buvusias pareigas lieka personalo operacijose.

Darbuotojo perkėlimui iš vieno padalinio į kitą sukuriamas naujas įrašas, kuriame pasirenkamas naujas padalinys, nurodomos pareigos, kalendorius, pagal kurį tame padalinyje darbuotojas dirbs, sąskaitų ryšio lentelė.

perkelimas2

Padalinyje, kuriame darbuotojas nebedirbs, uždedamas požymis "Neformuoti tabelio" ir nuimamas požymis "Įtraukti į kalendorinio laiko vidurkio skaičiavimą".

perkelimasal1

Naujame padalinyje aprašomi visi priskaitymai, kurie bus darbuotojui skaičiuojami tame padalinyje. Naujame padalinyje taip pat aprašomos priskaitymų skaičiavimui reikalingos žmogaus padalinyje kintamųjų reikšmės. Žmogaus padalinyje kintamųjų reikšmės įvedamos nuo mėnesio, kada jame pradeda dirbti, pirmos dienos.

Padalinyje, kuriame darbuotojas nebedirbs, rekomenduojama apnulinti darbuotojo kintamųjų reikšmes. Reikšmės apnulinamos nuo sekančio mėnesio, kada darbuotojas perkeliamas į kitą padalinį, pirmos dienos.