Gerą aptarnavimą suvokiame per 5 savybes

Patikimumas. Tai sugebėjimas tinkamai, laiku, sutartu būdu, profesionaliai atlikti klientui ir/ar kolegai reikalingas ir jo užsakytas paslaugas.

Užtikrintumas. Tai sugebėjimas savo elgesiu sukelti klientui ir/ar kolegai pasitikėjimą bei garantuoti saugumą. Tai priklauso nuo darbuotojų mandagumo, paslaugumo, sugebėjimo bendrauti, profesinio lygio.

Materija (apčiuopiamumas). Tai apčiuopiamų priemonių (produktai, portalai, pasiūlymai, instrukcijos ir kita) patrauklumas Paslaugos vartotojui.

Empatija (įsijautimas). Tai gebėjimas jausti ir suprasti klientų ir/ar kolegų problemas bei poreikius, juos profesionaliai įvertinti, suprantamai pateikti, rūpintis ir jaustis atsakingam už jų galutinius išsprendimus.

Reagavimas. Tai pasiruošimas padėti klientui ir/ar kolegai, atsakymas per nustatytą laiką į kliento skambutį ar užklausą, darbų atlikimas per numatytus terminus, lanksčiai derinantis prie kliento ir/ar kolegos poreikių, kliento informavimas apie darbų eigą ir galutinį rezultatą.

Nuostatos

 • Mes drąsiai siekiame veikti įgalinimo ir įsigalinimo erdvėje:
  • Klientus ir savo darbuotojus traktuojame kaip kūrėjus, kurie abipusiu sutarimu ir darbu siekia bendro rezultato.
  • Prireikus tampame iššūkių metėjais, kurie kvestionuoja prielaidas, suformuotas nuomones, skatina tobulėti, pabrėžia kiekvieno atsakomybes.
  • Pagalbą teikiame kaip treneriai, kurie klausimais leidžia suvokti plačiau situaciją, pamatyti naujus kampus, jokiu būdu neperimame atsakomybės.
   Atsakomybės perėmimas žlugdo augimą ir tobulėjimą.

standartas1

 • Sistemos diegimas ir vystymas iš kliento gali pareikalauti papildomų pastangų ir žinių.
  Pateikdami daug ir lengvai prieinamos informacijos, tiesiogiai dirbdami su klientais, siekiame, kad šis procesas klientui būtų kuo patrauklesnis, o galutinis rezultatas patenkintų jo lūkesčius.

 • Priimdami klientų keliamus iššūkius, gilindamiesi į jų poreikius, kartu keliame visos Rivile ekosistemos lygį.