Subjektų kategorijos

Servisas -> BDAR -> BDAR subjektų kategorijos

Darbo su BDAR moduliu pradžioje turėtų būti atliekama visų įmonėje saugomų asmens duomenų inventorizacija, ir suvedami jos rezultatai.

Informacija turi būti palaikoma ir atnaujinama atsiradus naujai asmens duomenų kategorijai, naujoms saugojimo vietoms ar naujiems prie duomenų galintiems prieiti subjektams.

Subjektų kategorijų sąraše aprašoma visa informacija, reikalinga asmens duomenų tvarkymo registrui.

Programoje pateikiami subjekto kategorijų pavyzdžiai.
Jeigu nuskaičius informaciją pavyzdžiai neatsiranda, juos galima susiimportuoti: paspaudžiamas mygtukas "Importas" ir iš RIV_GAMA katalogo pasirenkamas failas BDAR_PVZ_SUBJEKTU_KATEGORIJOS.EIP.

Kiekviena kategorija apibrėžia kokie asmens duomenys ir kokiam tikslui yra saugomi.

"Pavadinimas" - duomenų subjekto kategorijos aprašymas.
"Moduliai" - atžymima kokiuose Rivile GAMA programos moduliuose gali būti konkrečios kategorijos duomenys.

bdar_s1

Informacija

Užpildoma bendra informacija apie duomenis: duomenų tvarkymo tikslas, duomenų tvarkymo teisinis pagrindas, koks jų kiekis ir kiek ilgai planuojama saugoti duomenis, kokios yra subjektų teisės į saugomus duomenis.

"Duomenų gavimo šaltinis" - pasirenkamas vienas iš galimų šaltinių:

bdar_s7

Jeigu duomenų gavimo šaltinis yra verslo partneriai, tai jie išvardinami skirtuke "Prieiga prie duomenų" kaip duomenų tiekėjai.

"Tvarkymo teisėtumas" - parenkamas vienas arba keli BDAR straipsniai, pagal kuriuos tvarkomi asmens duomenys:

bdar_s8

Jeigu asmens duomenų tvarkymui reikalingas sutikimas, tai sutikimai turi būti suvedami: Servisas -> BDAR -> BDAR sutikimai.

Tvarkomi duomenys

bdar_s2

Išvardinama kokie asmens duomenys yra saugomi: vardas, pavardė, asmens kodas ir t.t.

Duomenų saugyklos

bdar_s3

Iš visų saugyklų sąrašo parenkamos saugyklos, kuriose laikomi konkrečios kategorijos duomenys.

Prieiga prie duomenų

bdar_s4

Aprašomi visi darbuotojai, menedžeriai, klientai, kurie turi prieigą prie duomenų. Visi jie skirstomi į tipus:

  • įmonės darbuotojas,
  • duomenų tvarkytojas,
  • bendras duomenų valdytojas,
  • duomenų gavėjas,
  • duomenų tiekėjas,
  • duomenų apsaugos pareigūnas.

Jeigu duomenų gavimo šaltinis buvo verslo partneriai, tai čia išvardinami visi duomenų tiekėjai.

Servisas -> BDAR -> BDAR analizė

Suformuojama ir atspausdinama ataskaita apie įmonėje tvarkomus asmens duomenis - "BDAR veiklos registras":

bdar_s5

Ji apima informaciją apie visas asmens duomenų subjektų kategorijas.

bdar_s6