Siuntimo funkcijos

Funkcija Aprašymas
F_MAIL() Siuntimas elektroniniu paštu
F_MAIL_CDO() Siuntimas elektroniniu paštu tiesiogiai per pašto serverį, naudojant CDO bibliotekas
F_MAIL_MAPI() Siuntimas elektroniniu paštu naudojant MS MAPI
F_MAIL_OUTLOOK() Siuntimas elektroniniu paštu naudojant MS Office paketo programą „Outlook“
F_MAIL_WINSOCK() Siuntimas elektroniniu paštu tiesiogiai per pašto serverį, naudojant WinSock bibliotekas
F_SMS() SMS siuntimas