Skolų sudengimo operacijos

Servisas -> Debitorinės/Kreditorinės operacijos

Debitorinėse - kreditorinėse operacijose galima vesti skolų sudengimo operacijas. Skolų sudengimai atliekami, kai :

  • buvo gautas (padarytas) avansinis mokėjimas, o po to išrašyta (gauta) sąskaita,
  • yra pirkimo (pardavimo) grąžinimų - sudengiama su pirkimo (pardavimo) dokumentais,
  • tas pats klientas yra ir pirkėjas, ir tiekėjas - sudengiami jo pirkimo ir pardavimo dokumentai,
  • trišalis sudengimas, kada vienas klientas apmoka kito kliento skolas.

Informaciją apie reikalingas sudengimo operacijas galima gauti iš įvairių detalių klientų skolų ataskaitų.

Pvz. kliento būklėje pagal dokumentus rodomos "Skola mums" ir "Mes skolingi" sumos, kurias reikia sudengti :

Kai sudengiami bet kokie du ar daugiau dokumentų, visada naudojama tarpinė sąskaita. Vieno (ar kelių) dokumentų suma nurašoma į tos sąskaitos debetą, kito (ar kitų) dokumentų suma nurašoma į tos sąskaitos kreditą. Bendra tarpinės sąskaitos suma, užbaigus vesti sudengimo operaciją, turi būti lygi nuliui.

Debitorinių - kreditorinių operacijų sąraše kuriama nauja operacija. Parenkamas operacijos tipas "Sudengimas" .

Spaudžiamas mygtukas "Naujas" ir pradedamos vesti dokumento detalios eilutės.

Įvedamas kliento kodas.

Sudengiamus dokumentus reikia pasirinkti iš sąrašo - tada detalioje eilutėje automatiškai užsipildo visa to dokumento informacija.

Paspaudžiamas mygtukas "Dokumentai". Atsidaro langas "Detalios skolos", kuriame atsifiltruojami ir nuskaitomi kliento dokumentai. Surandamas ir pasirenkamas reikalingas dokumentas.

Į operacijos langą įkrenta visa su juo susijusi informacija. Jeigu dokumento suma yra debete, o reikės ją kredituoti, tai paspaudžiamas mygtukas "Kreditas". Ir atvirkščiai - Jeigu dokumento suma yra kredite, o reikės ją debetuoti, tai paspaudžiamas mygtukas "Debetas".

Negalima keisti laukelyje "Sąskaita" esančios sąskaitos, tik mygtukų "Debetas" ar "Kreditas" paspaudimu pakeičiama kas bus atliekama su to dokumento suma - debetuojama ar kredituojama.

Jeigu bus dengiama ne visa suma, ją galima pakoreguoti.

Lauke "Korespond.sąskaita" įrašoma ar pasirenkama iš sąrašo tarpinė sudengimų sąskaita. Į ją nusirašys to dokumento nurodyta suma.

Pirma sudengimo dalis išsaugoma.

Vėl kuriama nauja detali eilutė, ir iš sąrašo pasirenkamas dokumentas, su kuriuo bus daromas dengimas. Analogiškai užpildoma antra sudengimo dalis. Jei pirmoje dalyje dokumentas buvo debetuojamas, tai antroje dalyje turi būti kredituojamas, ir atvirkščiai.

Bendru atveju, taip gali būti sudengiami ne tik du, bet ir daugiau įvairių tipų dokumentų.

Baigus sudengimo operaciją, lauko "Skirtumas" reikšmė turi būti lygi nuliui.

Perkėlus sudengimo operaciją, susiformuos įrašas Didžiojoje knygoje ir kliento skolų informacijoje.