Prekių (paslaugų) surinkimo operacijos

Gamybos modulyje vedamos prekių ir paslaugų surinkimo (komplektavimo) operacijos.

Servisas -> Gamyba -> Gamybos operacijos -> Naujas

Kuriama nauja operacija, parenkamas dokumento tipas "Surinkimas".

Gaminys

Skirtuke "Gaminys" suvedama informacija apie komplektuojamą prekę (paslaugą): prekės (paslaugos) kodas, padalinys, objektas, surenkamas kiekis.

Komponentės

Paspaudus mygtuką "Komponentės", automatiškai parodomos komponentės ir jų reikalingi kiekiai pagal tai, kaip yra aprašyta gaminio kalkuliacinė kortelė.

Paspaudus išsaugojimo mygtuką susiformuoja gamybos operacijos detalios eilutės. Jeigu kažkokių komponenčių trūksta, trūkstamos pozicijos pažymimos raudonai.

Gamybos operacijoje galima atlikti komponenčių pakeitimus, išmesti kai kurias pozicijas ar įvesti naujas, nekeičiant prekės (paslaugos) kortelėje aprašytos kalkuliacijos.

Uždėjus požymį "Ignoruoti trūkumą", gaminys bus gaminamas be trūkstamos komponentės.

Jei prekės kortelėje gaminio komponentės neaprašytos, jas galima surinkti iš padalinio prekių sąrašo, paspaudus mygtuką "Likučiai".

Mygtukas "Gaminių kiekio keitimas" leidžia koreguoti jau surinktų gaminių komponenčių kiekius.

Uždėjus požymį "Perskaičiuoti komponentes", jų kiekiai bus perskaičiuojami priklausomai nuo pakitusio gaminio kiekio, neuždėjus - jų kiekiai liks nepakitę, o pasikeis tik gaminio kiekis.

Perkėlus gamybos operaciją, nusirašys komponentės ir užsipajamuos gaminys, kurio savikaina bus lygi komponenčių savikainos, paslaugų, kodų ir darbo vertės bendrai sumai.

Po operacijos perkėlimo susiformuos įrašas Didžiosios knygos operacijose ir pasikeis Fifo likučiai.