DVS operacijos

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Kiekvienoje DVS operacijoje įvedama visa informacija apie vieną ar kelis sistemoje aprašomus dokumentus.

Kuriama nauja operacija.

dvs_op1

Jeigu tai yra dokumentas, susijęs su jau anksčiau įvestu dokumentu, lauke "Tėvinės op. Nr." nurodomas pradinio dokumento operacijos numeris. Suvedus tokius ryšius, vėliau bus galima atsifiltruoti pirminį ir visus su juo susijusius dokumentus.

Parenkama "DVS rūšis". Automatiškai užsipildo laukai iš rūšies aprašymo lentelės. Visus juos galima pakoreguoti.

Užpildomi kiti reikalingi laukai.

Laukas "Archyvavimo data" skirtas įvesti datai, kada dokumentas dedamas į archyvą. Jeigu dokumentas archyvuojamas, nurodomas archyvo numeris, ir lauko "Būklė" reikšmė pakeičiama į "Archyvuotas".

Laukas "Vartotojas" aktyvus tik tada, kai operaciją veda vartotojas, kuris yra tos DVS rūšies administratorius.
Šiame lauke jis gali nurodyti vartotoją, kuriam skirta ta operacija. Nurodytas vartotojas matys jam skirtą operaciją, nepriklausomai nuo to kokias teises jis turi.
Nenurodžius, operacija bus matoma tik tos rūšies dokumentų administratoriams.

Jeigu operaciją veda vartotojas, kuris nėra tos rūšies dokumentų administratorius, tai lauke "Vartotojas" iškart atsiranda to vartotojo vardas, ir lauko reikšmės nebegalima pakeisti.
Operaciją matys tik jis pats ir tos rūšies dokumentų administratoriai.

Paspaudus mygtuką "Dokumentas" arba "Dokumentai" prie operacijos galima prisegti vieną ar kelis dokumentus arba nuorodas į juos.

Galima nusirodyti, kad parenkant dokumentą arba nuorodą į dokumentą, iškart atsidarytų norimas katalogas. Tam formoos INIT-e reikia nurodyti katalogą pagal nutylėjimą:

thisform.dokumentas_kat="C:\MANO"

kur "C:\MANO" -katalogas pagal nutylėjimą.

Užprogramavus formos INIT-ą ir renkantis dokumentą arba nuorodą į dokumentą, iškart atsidarys nurodytas katalogas.

DVS operacijų tvirtinimui apsirašomos ir naudojamos būsenos.

Detaliau apie dokumentų tvitinimą aprašyta: Dokumentų tvirtinimas .