Mokestinės ataskaitos

  1. Pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį formavimas (SAM)

  2. Mėnesinės gyventojams išmokėtų išmokų formos (GPM313) pildymas

  3. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų formos (GPM312) pildymas

Dauguma kitų analitinių ataskaitų (pažymos, statistinės formos, asmens kortelės ir pan.) formuojamos:
Servisas -> Alga->Priskaitymų/Atskaitymų analizė.