Mokestinės ataskaitos

  1. Pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį formavimas (SAM)

Servisas->Alga -> Sodros analizė

Pirmiausia atfiltruojama informacija. Dažniausiai filtruojama pagal lauką "Data už kurį". Jeigu reikia, uždedami ir kiti filtrai.

Lauke "Data už kurį" nurodoma, už kurį mėnesį formuojama ataskaita.

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "Sodros „Forma SAM-07" (už mėnesį) XML - formavimas".

sam1

Suformuojamas failas, kurį geriausia išsaugoti kokiame nors atskirame kataloge. Tame pačiame kataloge siūloma saugoti ir iš Sodros atsisiųstus šablonus. Patikrinus suformuotą informaciją, failas perduodamas Sodrai.

  2. Mėnesinės gyventojams išmokėtų išmokų formos (GPM313) pildymas

Servisas->Alga -> Algos formos

Atidaromas algos formų langas ir paliekamas atidarytas.

gmp6

Eksportas į algos formas.

Servisas->Alga -> Algos išmokėjimo analizė

Pirmiausia atfiltruojama informacija.

Lauke "Operacijos data" nurodomas mėnuo, už kurį bus formuojama GPM313 forma. Nurodomas laikotarpis už visą mėnesį, t.y. nuo pirmos iki paskutinės mėnesio dienos.

Jei reikia, uždedami kiti filtrai.

gpm2

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "Formos GPM313 formavimas".

gpm11

Ekrane pasirodo pranešimas, kad informacija eksportuota į algos formas.

GPM313 formos XML failo formavimas.

Servisas->Alga -> Algos formos

Formavimui reikalingi įrašai pažymimi "v".

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "Formos GPM313 XML - formavimas".

gpm12

Suformuojamas failas, kurį geriausia išsaugoti kokiame nors atskirame kataloge. Tame pačiame kataloge siūloma saugoti ir iš VMI atsisiųstus šablonus. Patikrinus suformuotą informaciją, failas perduodamas VMI.

  3. Metinės gyventojams išmokėtų išmokų formos (GPM312) pildymas

Servisas->Alga -> Algos formos

Atidaromas algos formų langas ir paliekamas atidarytas.

gpm1

Į formą GPM312 traukiama informacija :

  • Ligos pašalpa. Imami priskaitymai, nuo kurių skaičiuojamas 19102 pajamų mokesčio kodas. Išmokos rūšies kodas 03.

  • Pajamos natūra. Imami išmokėjimai su objektu "ZMOGAUS", jei mokesčius moka žmogus, arba "IMONES" - jei mokesčius moka įmonė. Išmokos rūšies kodas 01.

    Detalus aprašymas kaip skaičiuojamos pajamos natūra pateiktas čia .

  • Atlyginimo išmokėjimai. Imamos visi kiti išmokėjimai. Išmokos rūšies kodas 01.

  • Neapmokestinamos išmokos. Imamos žmogaus kintamųjų nuo 57300 iki 57399 reikšmės. Išmokos rūšies kodas - paskutiniai du kintamojo kodo simboliai.

    Detalus aprašymas kaip aprašomos neapmokestinamos išmokos, kurias reikia deklaruoti, pateiktas čia .

Eksportas į algos formas.

Servisas->Alga -> Algos išmokėjimo analizė

Pirmiausia atsifiltruojama informacija.

Lauke "Operacijos data" nurodomas laikotarpis, už kurį bus formuojama GPM312 forma. Paprastai nurodomas laikotarpis už visus metus, t.y. nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d.

Jei reikia, uždedami kiti filtrai.

gpm7

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 formavimas (NUO 2019)".

gpm11

Ekrane pasirodo pranešimas, kad informacija eksportuota į algos formas.

PASTABA. Jeigu 2019-tais metais buvo išmokėtas 2018 metais paskaičiuotas atlyginimas (kai GPM buvo skaičiuojamas 15 %), tai ši suma turi būti deklaruojama atskira eilute su išmokos rūšies kodu 04.

Šiuo atveju informacija į algos formas eksportuojama dviem etapais:

  1. Atfiltruojamas 2019-tais metais išmokėtas 2018 metais paskaičiuotas atlyginimas (kai GPM buvo skaičiuojamas 15 %). Filtruojama standartiškai, nusirodant reikalingas datas: operacijos data, data kuriame, data už kurį. Informacijos eksportui į algos formas pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 formavimas (NUO 2019 už 2018)".
  2. Atfiltruojami visi likę algos išmokėjimai. Filtruojama standartiškai, nusirodant reikalingas datas: operacijos data, data kuriame, data už kurį. Dabar informacijos eksportui į algos formas pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 formavimas (NUO 2019)".

GPM312 formos XML failo formavimas.

Servisas->Alga -> Algos formos

Formavimui reikalingi įrašai pažymimi "v". Jų gali būti vienas arba keli. Iš visų pažymėtų įrašų bus suformuotas vienas failas, skirtas eksportui į VMI.

Paspaudus mygtuką "Spausdinti", pasirenkama ataskaita "Formos GPM312 XML - formavimas".

gpm13

Suformuojamas failas, kurį geriausia išsaugoti kokiame nors atskirame kataloge. Tame pačiame kataloge siūloma saugoti ir iš VMI atsisiųstus šablonus. Patikrinus suformuotą informaciją, failas perduodamas VMI.

Dauguma kitų analitinių ataskaitų (pažymos, statistinės formos, asmens kortelės ir pan.) yra Alga->Priskaitymų/Atskaitymų analizė.