Įmonių sąrašo filtravimas

Naudojant Rivile GAMA programą apskaita gali būti vedama daugeliui įmonių.

Dirbantiems su ne žemesne nei 119.0000 + DI Rivile GAMA programos versija galima aprašyti, kad vartotojui būtų leidžiama pasirinkti įmonę tik iš tam tikro įmonių sąrašo.

Kurti naują įmonę arba koreguoti jos aprašymus gali tik vartotojas MASTER arba 9 lygio vartotojai.
Vartotojas MASTER ir visi kiti 9-to lygio vartotojai mato visą įmonių sąrašą.

Kiekvienai įmonei galima nurodyti vartotojus, kuriems bus leidžiama tą įmonę pasirinkti.
Vartotojas sąraše matys tik įmones, kurias jam leidžiama pasirinkti.

Įmonės pasirinkimas -> Įmonės koregavimas

Įmonės pasirinkimo lange paspaudžiamas mygtukas "Koreguoti". Atsidaro įmonės formavimo langas, kuriame yra "Leisti pasirinkti" mygtukas.

filtrav_01

Pagal nutylėjimą, jo reikšmė yra "Leisti pasirinkti visiems" - tai reiškia, kad visi vartotojai tą įmonę mato įmonių sąraše.

Paspaudžiamas mygtukas "Leisti pasirinkti visiems" . Atsidaro langas "Leidimai pasirinkti įmonę".

Kai dirbama su Fox-iniais vartotojais

Atsidaro langas, kuriame matosi visi vartotojai ir vartotojų grupės:

filtrav02

Stulpelyje "PŽ" atžymimi "v" vartotojai, kurie galės pasirinkti šią įmonę.

Paspaudžiamas mygtukas SAVE Išsaugoti, ir išsaugoma informacija.

Nurodžius grupę, įmonę matys visi tai grupei priklausantys vartotojai.

Pasikeitus vartotojams, dar kartą atidaromas langas, naujai atžymi ir išsaugomi vartotojai, kurie galės pasirinkti šią įmonę.

Kai dirbama su SQL-iniais vartotojais

Atsidaro langas, kuriame reikia suvesti vartotojus, kurie galės pasirinkti šią įmonę.

filtrav04

Paspaudus mygtuką NEW Naujas, įvedamas vartotojo arba vartotojų grupės vardas, ir išsaugoma:

filtrav05

Nurodžius grupę, įmonę matys visi tai grupei priklausantys vartotojai.

Stulpelyje "PŽ" automatiškai užsideda "v" požymis. Baigus vesti, išsaugomas visas sąrašas:

filtrav09

Pasikeitus vartotojams, dar kartą atidaromas langas ir suvedami nauji vartotojai arba leidimai panaikinami tiems, kurie nebedirs su šia įmone.

Norint vartotojui ar vartotojų grupei panaikinti leidimą dirbti su įmone, nuimamas požymis "v" ir sąrašas iš naujo išsaugomas.

Leidimai pasirinkti įmonę atfiltruoja įmones, kurias vartotojas mato įmonių sąraše.
Ar vartotojas galės pasirinkti įmonę ir kokius veiksmus galės atlikti, priklauso nuo vartotojų teisių aprašymo.
Detali informacija kaip aprašyti vartotojus pateikta Vartotojų aprašymas.

Pavyzdžiui, jeigu vartotojui JONAS priskirtas leidimas tik dviejose įmonėse, tai įeidamas į programą įmonių sąraše jis mato tik tas dvi įmones:

filtrav08

Leidimai pasirinkti įmonę aprašomi kiekvienai įmonei atskirai.