Rivile SVS (sandėlio valdymas)

Rivile GAMA sistemoje yra vedami pirkimo, pardavimo, vidiniai važtaraščiai ir operacijos su atsargomis. Jų pagrindu apskaitomi prekių likučiai. Jei nesvarbi sandėliavimo vieta, tai to ir užtenka. Bet, esant dideliems sandėliams, reikalinga informacija apie prekės buvimo vietą sandėlyje. Šį uždavinį ir sprendžia SVS modulis.

Sandėlis yra padalinamas į lokacijas, t.y. suadresuojamos visos sandėlio vietos. Atspausdinami lokacijų bar kodai ir užklijuojami ant stelažų, lentynų ar sandėlio vietų, kur bus sandėliuojamos prekės.

Tolesnis darbas – sandėlio operacijų vykdymas. Sandėlio operacijos yra sugeneruojamos iš RIV_GAMA Pirkimo, Pardavimo ar Vidinių važtaraščių modulių arba registruojamos rankomis.

SVS prasme tai yra prekių pajamavimas, nurašymas arba prekių perkėlimas iš vienos lokacijos į kitą lokaciją.

Visos SVS operacijos, t.y. bet koks jų judėjimas iš vienos lokacijos į kitą, registruojamos delninukų pagalba, kurie dirba per Wifi realiame laike.

Pajamavimas. Atliekant pajamavimą prekės yra suskenuojamos ir sutikrinamos su Rivile-GAMA pirkimo dokumentu. Jei yra klaidų, informacija apie tai yra parodoma delninuke.

Atrinkimas. Iš Rivile-GAMA sistemos pagal sąskaitą faktūrą, rezervavimą, pirkimo grąžinimą ar kitą operaciją sugeneruojama SVS atrinkimo operacija. Joje atrinkėjams nurodoma, iš kokios lokacijos, kokias ir kiek prekių reikia atrinkti. Jei bandoma atrinkti ne ta prekė, atrinkėjas gauna pranešimą, kad bandoma paimti ne ta prekė arba ne iš tos vietos. Atrinkus prekes, vyksta sutikrinimas (testavimas) su Rivile-GAMA sistemoje įvesta operacija. Jei ne viskas atrinkta – gaunama klaida. Testavimą galima atlikti tiek iš Rivile-GAMA pusės, tiek atrinkėjo delninuke.

Vidinis perkėlimas. Perkeliant prekes iš vienos lokacijos į kitą, delninuke tiesiog inicijuojama vidinio perkėlimo operacija. Nuskenuojama lokacija, iš kurios norima perkelti, nuskenuojamos perkeliamos prekės ir nuskenuojama lokacija, į kurią tos prekės padedamos.

Inventorizacija gali būti pilna ir dalinė. Sandėlio inventorizacijos operaciją surišus su inventorizuojamų prekių sąrašu, suskaičiuoti prekių likučiai persikelia į inventorizacijos operaciją RIV_GAMA programoje. Jeigu inventorizuojama tik dalis prekių, tai sandėlio inventorizacijos operacija turi būti dalinė, jeigu visos – pilna.

Atliekant inventorizaciją, inventorizuojamų lokacijų prekių likučiai "išvalomi“ ir suskenuojami nauji. Inventorizacijos metu inventorizuojamos prekės lokacijose "užrakinamos“ ir jokių veiksmų su jomis sistema neleidžia atlikti.

SVS modulyje visada galima matyti kokiose lokacijose yra konkreti prekė, arba kokios prekės ir kiek jų yra nurodytoje lokacijoje.