GPAIS pakuotės

GPAIS -> GPAIS pakuotės

Aprašomi įmonėje naudojami ir į GPAIS teikiami visų tipų gaminiai ir pakuotės.

Visi Rivile GAMA programoje aprašomi gaminiai/ pakuotės turi būti užregistruoti GPAIS sistemoje. Kaip tai atliekama, aprašyta GPAIS gaminių/ pakuočių registracija.

Kuriami nauji įrašai ir užpildomi atitinkami laukai. Laukų kiekis ir reikšmės priklauso nuo pakuotės (gaminio) tipo.

GPAIS pakuočių koduose priskiriami klasifikatoriai turi galioti laikotarpyje, už kurį bus teikiami GPAIS duomenys.
Tai reiškia, kad teikiant duomenis atbuline data, pvz., iki 2021.12.31 GPAIS pakuotėse turi būti priskirti tame laikotarpyje galiojantys klasifikatoriai. Baigus teikti duomenis už tą laikotarpį, klasifikatorius GPAIS pakuočių aprašyme reikia pakeisti į galiojančius nuo 2022.01.01.

Gaminiams priskiriama:

 • Alyvos;
 • Apmokestinami gaminiai;
 • Baterijos ir akumuliatoriai;
 • Elektronika;
 • Transportas;
 • Tara.

Alyvos

pak_01a

Apmokestinami gaminiai

pak_02a

Baterijos ir akumuliatoriai

pak_03a

pak_04a

Elektronika

pak_05a

Transportas

pak_06a

Tara

pak_09

Užstato pakuočių barkodai gaunami iš USAD tinklapio: https://grazintiverta.lt/pardavejams/35.

Nuoroda EXCEL failui: https://grazintiverta.lt/data/public/uploads/pakreg/pakreg.xlsx.

Nuoroda TXT failui: https://grazintiverta.lt/data/public/uploads/pakreg/pakreg.txt.

Laukas "Užstato barkodas (LT)" gali būti neužpildytas.

Formuojant GPAIS istoriją, tokia pakuotė gali būti keliama ir kaip tara, ir kaip paprasta pakuotė.
Nuo formavimui aprašytos sąlygos lcTaraWhere priklauso kas bus parenkama formuojant istoriją:

 • Jei pirkėjas yra užsienietis (where sąlyga grąžina reikšmę 0), tai į GPAIS istoriją bus perduodamas tipas "Pakuotės" ir klasifikatorius iš lauko "Užstato klasif. (Kita)".
 • jei tara parduodama Lietuvoje (where sąlyga grąžina reikšmę 1), tai į GPAIS istoriją bus perduodamas tipas "Tara" ir barkodas, parinktas tokia tvarka:
  • jeigu užpildytas laukas "Užstato barkodas (LT)", tai jo reikšmė,
  • jeigu laukas "Užstato barkodas (LT)" neužpildytas, tai pačios prekės barkodas.

GPAIS istorijos formavimas ir detalus sąlygų aprašymas pateiktas čia.

Pakuotės

pak_07