ODBC aprašymas

Tam, kad Rivilės programa jungtųsi su duomenų bazėmis, reikia aprašyti ODBC.

64-bit kompiuteriuose ODBC aprašomas per C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe

32-bit kompiuteriuose ODBC aprašomas per Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools\Data Sources(ODBC)

Jeigu ODBC galioja visiems tuo kompiuteriu dirbantiems vartotojams, jis turi būti aprašytas skiltyje "System DSN". Jeigu ODBC galioja tik prisijungusiam vartotojui, tuomet jis aprašomas skiltyje "User DSN". Kuriant naują ODBC aprašymą, spaudžiamas mygtukas "Add".

11_systems_dsn

Atsidariusiame lange pasirenkamas SQL serveris ir spaudžiamas mygtukas "Finish".

12_ODBC_serveris

Aprašant ODBC dažniausiai naudojamas vardas "Rivile", kuris įrašomas lauke "Name". Lauke "Server" nurodomas suinstaliuoto MS SQL serverio pavadinimas.

13_odbc_vardas

Pavadinimą sudaro kompiuterio, kuriame suinstaliuotas MS SQL serveris, vardas ir paties MS SQL serverio vardas.

Spaudžiamas mygtukas "Next".

Jeigu ODBC aprašomas pagrindiniame kompiuteryje, t.y. tame, kur sudiegta MS SQL programa, toliau jokių nustatymų keisti nereikia. Spaudžiamas mygtukas "Next".

Jeigu ODBC aprašomas darbo vietoje, o MS SQL serveris sudiegtas kitame kompiuteryje, tokiu atveju iš pradžių spaudžiamas mygtukas "Client Configuration" ir pažymimas protokolas "Named Pipes". Toliau spaudžiami mygtukai "OK" ir "Next".

14_client_configuration

Jeigu ankstesniuose žingsniuose buvo nurodyti neteisingi parametrai, paspaudus mygtuką "Next" pasirodys klaidos pranešimas su paaiškinimu.

Dažniausios klaidos:

  • blogai nurodytas MS SQL serverio vardas;
  • aprašant ODBC ne pagrindiniame kompiuteryje, nepavyksta užmegzti ryšio su MS SQL serveriu. Tokiu atveju reikia patikrinti tinklo nustatymus.

Jeigu viskas teisingai aprašyta, pasirodys langas, kuriame spaudžiamas mygtukas "Next".

15_Next

Spaudžiamas mygtukas "Finish".

16_Finish

Atsidaro langas, kuriame spaudžiamas mygtukas "Test Data Source". Gaunamas pranešimas jog testai atlikti sėkmingai.

17_Test

Dukart spaudžiamas mygtukas "OK". ODBC aprašymas išsisaugos.