MGAMA - kalendorius

Naudojantis MGAMA aplikacija kiekvienas darbuotojas gali pamatyti:

 • savo kalendorių,
 • visų darbuotojų, kuriems jis yra tiesioginis vadovas, kalendorių,
 • arba darbuotojų, kurie atitinka parametre MGAMA_KA_FIL nurodytas filtravimo sąlygas, kalendorių.

Priklausomai nuo parametrų MGAMA_KA_TAB ir MGAMA_KA_PER aprašymo, kalendoriuje rodoma informacija iš:

 • algos dokumentų,
 • tabelio,
 • darbuotojui priskirto kalendoriaus, jei tame mėnesyje dar nesuformuotas tabelis,
 • personalo atostogų, atostogų atšaukimo, atostogų pratęsimo operacijų, kuriose nurodytas atostogų tipas,
 • personalo atostogų grafiko operacijų, kuriose nurodytas atostogų tipas,
 • kitų personalo operacijų, kurioms priskirta algos klasifikatorius.

Neaprašius šių parametrų, pagal nutylėjimą MGAMA kalendorius nerodomas.

Pradžioje visada parodomas tik paties darbuotojo kalendorius. Norint pamatyti ir kitus darbuotojus, kiekvieną kartą reikia išvalyti filtrą:

kalend_022

MGAMA kalendoriuje žymima ne kiekviena diena, o laiko intervalai, kurie turi tam tikrą žymėjimą ir reikšmę.
Atsistojus ant jų, galima pamatyti platesnę informaciją apie darbuotoją ir pažymėta laikotarpį.

kalend_015

Darbuotojų vardai ir pavardės trumpinami pirmosiomis vardo ir pavardės raidėmis.

kalend_016

Aprašymas

Norint naudoti MGAMA aplikaciją MGAMA kalendorių peržiūrai:

 • kiekvieno darbuotojo personalo kortelei priskiriamas MGAMA vartotojas: MGAMA vartotojų kūrimas ,
 • aprašomas parametras MGAMA_KA_TAB - "Rodyti tabelio informaciją kalendoriuje ",
 • aprašomas parametras MGAMA_KA_PER - "Rodyti personalo operacijas kalendoriuje ",
 • jei reikia darbuotojus atfiltruoti nestandartiškai, aprašomas parametras MGAMA_KA_FIL - "Kalendoriaus filtravimas",
 • jei kalendoriuje prie kiekvieno darbuotojo norima matyti nepanaudotų atostogų likutį, aprašomas parametras MGAMA_KA_LIK - "Atostogų likučio rodymas kalendoriuje ".

Parametro MGAMA_KA_TAB aprašymas

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

kalend_003

Tik parametro pirmoje reikšmėje nurodžius "Taip", MGAMA kalendoriuje rodoma informacija iš tabelio ir algos dokumentų.

Antroje parametro reikšmėje išvardinamos dienos, kurios rodomos MGAMA kalendoriuje. Dienų žymėjimai atskiriami kableliu.
Nieko nenurodžius, pagal nutylėjimą, rodomos dienos A,L,K,S,P,D .

Pirmiausia rodoma informacija iš algos dokumentų, tada iš tabelio, o jei jo dar nėra, iš kalendoriaus.

Dienų žymėjimai išvardinami tokia tvarka, kokia bus rodomi, jeigu atsiras nesutapimai algos dokumentuose - pradžioje išvardintos reikšmės turi aukštesnį prioritetą už vėliau esančias.

Neaprašius parametro arba nurodžius reikšmę "Ne", tabelio ir algos dokumentų informacija MGAMA kalendoriuje nerodoma.

Jeigu parametras aprašytas, bet tame mėnesyje dar nesuformuotas tabelis, tai rodoma informacija iš darbuotojui priskirto algos kalendoriaus.

Parametro MGAMA_KA_PER aprašymas

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

kalend_004

Tik parametro pirmoje reikšmėje nurodžius "Taip", MGAMA kalendoriuje rodoma informacija iš personalo operacijų.

Antroje parametro reikšmėje išvardinami atostogų tipai ir algos klasifikatoriai, kurie rodomi MGAMA kalendoriuje. Reikšmės parenkamos iš personalo klasifikatorių sąrašo ir atskiriamos kableliu.
Nieko nenurodžius, pagal nutylėjimą, rodoma informacija iš visų personalo operacijų, kuriose užpildytas atostogų tipas arba algos klasifikatorius.

Išvardinant algos klasifikatorius, visada pirmi du simboliai yra 25, o po jų seka algos klasifikatoriaus kodas, pvz. 25KURSAI:

kalend_005

Išvardinant atostogų tipus, visada pirmi du simboliai yra 19, o po jų seka atostogų tipo kodas, pvz. 19M:

kalend_006

Neaprašius parametro arba nurodžius reikšmę "Ne", personalo informacija MGAMA kalendoriuje nerodoma.

Personalo operacijų rodymas nepriklauso nuo dokumento rūšies ir perkėlimo požymio, tik prašymai išsiskiria kitokiu spalviniu žymėjimu.

Parametro MGAMA_KA_FIL aprašymas

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

kalend_023

Neaprašius parametro MGAMA_KA_FIL, vartotojas mato savo kalendorių ir darbuotojų, kuriems jis yra tiesioginis vadovas, kalendorius.
Jeigu aprašytas parametras, kalendoriai atrenkami pagal parametre nurodytas filtravimo sąlygas.

Galimos parametro reikšmės:

 • jeigu darbuotojas turi matyti visus kalendorius, nurodoma 1=1 ,
 • jeigu darbuotojas turi matyti tik savo kalendorių, nurodoma 1=0 ,
 • sudėtingesniais atvejais rašoma užklausos sąlyga, kuri gali tęstis per abu filtravimo sąlygos laukus (jei netelpa pirmame lauke), pvz., jeigu vartotojas turi matyti tik tam tikruose padaliniuose dirbančių kalendorius, tie padaliniai išvardinami sąlygoje: K16_kodas_is in ('01','02','31','23').

Parametro MGAMA_KA_LIK aprašymas

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

kalend_024

Parametre MGAMA_KA_LIK nurodoma, ar kalendoriuje prie kiekvieno darbuotojo bus rodomas jo nepanaudotų atostogų dienų likutis.

MGAMA Kalendoriaus peržiūra

Automatiškai rodomas einamojo mėnesio MGAMA kalendorius. Mėnesį galima pasikeisti.

kalend_019

Automatiškai rodomas tik paties darbuotojo kalendorius. Norint pamatyti ir kitus darbuotojus, kiekvieną kartą reikia išvalyti filtrą:

kalend_022

Standartiškai rodomas paties darbuotojo ir darbuotojų, kuriems jis yra tiesioginis vadovas, kalendoriai.

Rodoma informacija pagal einamuoju momentu aktyvias priėmimo (perkėlimo) operacijas. Jeigu darbuotojas turi kelias aktyvias priėmimo (perkėlimo) operacijas, rodomi jų visų kalendoriai.

Vadovas mato ir darbuotojų, kuriems nepriskirtas MGAMA vartotojas, kalendorius.

Jeigu aprašytas parametras MGAMA_KA_FIL, rodoma tame parametre nurodytas sąlygas atitinkanti informacija.

Iš viso matomo sąrašo, galima atsifiltruoti tik reikalingą dalį. Filtravimas galimas pagal darbuotojus, pareigas, padalinius ir tipus.

Paspaudžiamas mygtukas "Filtras" , atžymimi reikalingi laukai ir paspaudžiama "Pasirinkti".

kalend_008

Tada filtras pritaikomas arba atšaukiamas. Norint esantį filtrą išvalyti, paspaudžiama "IŠVALYTI FILTRĄ".

kalend_009

MGAMA kalendoriuje atsistojus ant tam tikra spalva pažymėto intervalo galima pamatyti platesnę informaciją apie darbuotoją ir pažymėta laikotarpį.

kalend_020

kalend_021

MGAMA kalendoriaus peržiūrai naudojant mobilų telefoną, informacija rodoma savaitėmis ir, standartiškai, tik 3 eilutės. Ketvirtoje eilutėje rodoma kiek tą dieną dar yra reikšmių.

kalend_017

Paspaudus rodomą skaičių, tos reikšmės išskleidžiamos.

kalend_018