MGAMA - kalendorius

Naudojantis MGAMA aplikacija kiekvienas darbuotojas gali pamatyti:

  • savo kalendorių,
  • visų darbuotojų, kuriems jis yra tiesioginis vadovas, kalendorių.

Priklausomai nuo parametrų aprašymo, MGAMA kalendoriuje rodoma informacija iš algos kalendorių, tabelių, algos dokumentų ir (arba) personalo operacijų.
Neaprašius parametrų, pagal nutylėjimą MGAMA kalendorius nerodomas.

MGAMA kalendoriuje žymima ne kiekviena diena, o laiko intervalai, kurie turi tam tikrą žymėjimą ir reikšmę.
Atsistojus ant jų, galima pamatyti platesnę informaciją apie darbuotoją ir pažymėta laikotarpį.

kalend_015

Darbuotojų vardai ir pavardės trumpinami pirmosiomis vardo ir pavardės raidėmis.

kalend_016

Aprašymas

Norint naudoti MGAMA aplikaciją MGAMA kalendorių peržiūrai:

Naujai sukurtas MGAMA vartotojas nurodytu elektroninio pašto adresu gauna laišką iš mano@rivile.lt apie prieigos prie MGAMA sistemos sukūrimą.
Vartotojas prisijungia nurodytu adresu ir užsiregistruoja.

  • aprašomas parametras MGAMA_KA_TAB - "Rodyti tabelio informaciją kalendoriuje "

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

kalend_003

Tik parametro pirmoje reikšmėje nurodžius "Taip", MGAMA kalendoriuje rodoma informacija iš tabelio ir algos dokumentų.

Antroje parametro reikšmėje išvardinamos dienos, kurios turi būti rodomos MGAMA kalendoriuje. Dienų žymėjimai atskiriami kableliu.
Nieko nenurodžius, pagal nutylėjimą, rodomos dienos A,L,K,S,P,D .

Dienų žymėjimai išvardinami tokia tvarka, kokia bus rodomi, jeigu atsiras nesutapimai tabelyje ir algos dokumentuose - pradžioje išvardintos reikšmės turi aukštesnį prioritetą už vėliau esančias (pvz., jei tabelyje ta pati diena bus pažymėta D raide, o algos dokumentuose L raide, tai MGAMA kalendoriuje bus rodoma L).

Neaprašius parametro arba nurodžius reikšmę "Ne", tabelio ir algos dokumentų informacija MGAMA kalendoriuje nerodoma.

Jeigu parametras aprašytas, bet tame mėnesyje dar nesuformuotas tabelis, tai rodoma informacija iš darbuotojui priskirto algos kalendoriaus.

  • aprašomas parametras MGAMA_KA_PER - "Rodyti personalo operacijas kalendoriuje "

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

kalend_004

Tik parametro pirmoje reikšmėje nurodžius "Taip", MGAMA kalendoriuje rodoma informacija iš personalo operacijų.

Antroje parametro reikšmėje išvardinami atostogų tipai ir algos klasifikatoriai, kurie turi būti rodomi MGAMA kalendoriuje. Reikšmės parenkamos iš personalo klasifikatorių sąrašo ir atskiriamos kableliu.
Nieko nenurodžius, pagal nutylėjimą, rodoma informacija iš visų personalo operacijų, kuriose užpildytas atostogų tipas arba algos klasifikatorius.

Išvardinant algos klasifikatorius, visada pirmi du simboliai yra 25, o po jų seka algos klasifikatoriaus kodas, pvz. 25KURSAI:

kalend_005

Išvardinant atostogų tipus, visada pirmi du simboliai yra 19, o po jų seka algos klasifikatoriaus kodas, pvz. 19M:

kalend_006

Neaprašius parametro arba nurodžius reikšmę "Ne", personalo informacija MGAMA kalendoriuje nerodoma.

Personalo operacijų rodymas nepriklauso nuo dokumento rūšies ir perkėlimo požymio, tik prašymai išsiskiria kitokiu spalviniu žymėjimu.

MGAMA Kalendoriaus peržiūra

Automatiškai rodomas einamojo mėnesio MGAMA kalendorius. Mėnesį galima pasikeisti.

kalend_019

Automatiškai rodomas paties darbuotojo ir darbuotojų, kuriems jis yra tiesioginis vadovas, kalendoriai.

Rodoma informacija pagal einamuoju momentu aktyvias priėmimo (perkėlimo) operacijas. Jeigu darbuotojas turi kelias aktyvias priėmimo (perkėlimo) operacijas, rodomi jų visų kalendoriai.

Galima atsifiltruoti tik reikalingą informaciją. Filtravimas galimas pagal darbuotojus, pareigas, padalinius ir tipus.

Paspaudžiamas mygtukas "Filtras" , atžymimi reikalingi laukai ir paspaudžiama "Pasirinkti".

kalend_008

Tada filtras pritaikomas arba atšaukiamas. Norint esantį filtrą išvalyti, paspaudžiama "IŠVALYTI FILTRĄ".

kalend_009

MGAMA kalendoriuje atsistojus ant tam tikra spalva pažymėto intervalo galima pamatyti platesnę informaciją apie darbuotoją ir pažymėta laikotarpį.

kalend_020

kalend_021

MGAMA kalendoriaus peržiūrai naudojant mobilų telefoną, informacija rodoma savaitėmis ir, standartiškai, tik 3 eilutės. Ketvirtoje eilutėje rodoma kiek tą dieną dar yra reikšmių.

kalend_017

Paspaudus rodomą skaičių, tos reikšmės išskleidžiamos.

kalend_018