Didžiosios knygos istorija

Rivile GAMA programoje baigus įvesti bet kokią operaciją, ji yra perkeliama.
Perkėlimas vyksta atitinkamuose moduliuose, atžymėjus operacijas ir paspaudus mygtuką perkelimas Informacijos perkėlimas.
Detaliau apie informacijos perkėlimą aprašyta čia.

Po perkėlimo susiformuoja įrašas Didžiosios knygos operacijų sąraše. Kai kurios operacijos čia gali būti suvedamos tiesiogiai. Detaliai apie DK operacijas aprašyta Didžiosios knygos operacijos.

Rivile GAMA programoje galimas perkeltų operacijų koregavimas. Pakoreguotos operacijos perkeliamos iš naujo.

Jeigu perkeltos operacijos pakoreguojamos ir iš naujo perkeliamos, sistema išsaugo ankstesnius DK įrašus, fiksuoja koregavimo laiką ir vartotoją, kuris tą koregavimą atliko.

DK istorija formuojama automatiškai.
Norint, kad DK istorija nebūtų formuojama, tai nurodoma sistemos parametre SS_DK_ISTOR - DK operacijų istorijos formavimas.

Servisas -> Didžioji knyga -> DK istorija

dki_01

Nuskaitomos operacijos, kurios buvo koreguotos per tam tikrą laiko intervalą.

Laukuose "DK Op. Data", "Dokumento Nr. ", "Aprašymas" rodoma operacijos data, dokumento numeris ir aprašymas tos operacijos, kuri buvo koreguota.

Lauke "Koregavimo laikas" rodoma data ir laikas, kada operacija buvo iš naujo perkelta.

Lauke "Koregavo" rodomas vartotojas, kuris tą perkėlimą atliko.

Paspaudus mygtuką LEAF Koreguoti, parodoma operacijos, kuri buvo koreguojama, detali informacija.

dki_02

Pati iškoreguota operacija (galutinis jos variantas) , kaip ir visada yra DK operacijų sąraše, ir DK istorijoje ji nerodoma.

Norint ją pamatyti, spaudžiamas mygtukas analitika Analitinė operacija, ir patenkama į DK operacijų sąrašą:

dki_03

Paspaudus šį mygtuką su dešiniu pelės klavišu ir pasirinkus "Analitinė operacija", patenkama į programos modulį (pvz., pirkimus, pardavimus, įplaukas ir pan.), kur yra įvestas pats pirminis dokumentas.

dki_05

Servisas -> Didžioji knyga -> DK žurnalo operacijos

Esant DK žurnalo operacijų sąraše galima pasižiūrėti ar DK operacija buvo koreguota ir, jei taip, tai kada, kas tai atliko ir koks jos turinys buvo anksčiau.

Stovint ant operacijos, mygtukas analitika Analitinė operacija paspaudžiamas su dešiniu pelės klavišu ir pasirenkama "DK istorija":

dki_06

Atsidaro DK istorijos langas, kuriame matosi viskas, kas susiję su ta konkrečia operacija:

dki_07