Prekės kortelės sukūrimas

Užduotis Aprašymas
1 užduotis Grupės. Prekių grupių medžio aprašymas
2 užduotis Prekės. Naujos prekės kortelės sukūrimas
3 užduotis Mato vienetai. Naujo mato vieneto sukūrimas mato vienetų sąraše
4 užduotis Prekės su dviem skirtingais matavimo vienetais aprašymas
5 užduotis Prekės, kuri apmokestinama 9% PVM, aprašymas

1 užduotis

Prieš pradedant kurti prekių korteles, susipažinkite su prekių grupavimu. Jeigu įmonėje yra daug ir įvairių prekių, tikslinga jas suskirstyti grupėmis. Toks suskirstymas ateityje leis analizuoti ne tik konkrečios prekės judėjimą, pelningumą ir pan., bet ir tokio lygio analizę atlikti pagal grupes ir pogrupius.

Bendra informacija apie grupes pateikta: Grupės .

Prekių grupių medžio aprašymas
Pagal pateiktą schemą aprašykite prekių grupių medį.
Čia žalia spalva pažymėta suminė grupė, o rausva - detalios grupės.
grupes
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas->Kortelės-> Grupės
 2. Pirmiausia sukurkite suminę grupę 201 "Žaliavos".
 3. Lange "Grupių sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 4. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite suminės grupės kodą 201.
  "Pavadinimas" – įrašykite grupės pavadinimą.
  "Rūšis" - pasirinkite "Prekės".
  "Tipas" - parinkite reikšmę "Grupinė".

grup1

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

grup2

 1. Sukūrus suminę grupę, reikia sukurti visas jai priklausančias detalias grupes.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite detalios grupės kodą - 201CH .
  "Pavadinimas" – įrašykite grupės pavadinimą "Chemija".
  "Rūšis" - pasirinkite "Prekės".
  "Tipas" - parinkite reikšmę "Detali".
  "Jungiantis kodas" - kadangi ši detali grupė turi priklausyti suminei grupei "Žaliavos", tai nurodykite suminės grupės kodą 201 .

grup3

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Dar kartą paspauskite mygtuką NEW "Naujas". Analogiškai sukurkite grupę "Mediena", kurios kodas 201MD.

grup5

 1. Dar reikia sukurti grupę "Pramoninės prekės", kuri neįeina į žaliavų grupę. Ji yra detali ir nepriklauso jokiai stambesnei grupei.
 2. Paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite detalios grupės kodą - 204 .
  "Pavadinimas" – įrašykite grupės pavadinimą "Pramoninės prekės".
  "Rūšis" - pasirinkite "Prekės".
  "Tipas" - parinkite reikšmę "Detali".
  "Jungiantis kodas" - kadangi šį prekių grupė neįeina į jokią aukštesnio lygio grupę, tai jungiančio kodo lauką palikite tuščią.

grup6

 1. Paspauskite mygtuką SAVE"Išsaugoti".

grup7

Sąraše matosi visos sukurtos prekių grupės. Grupių medį galima išskleisti arba sutraukti. Tai atliekama paspaudus šalia grupės esantį "+" arba "-" ženklą.

2 užduotis

Prekes_kortele

Prekės aprašyme yra 3 privalomi laukai: kodas, sąskaitų ryšio lentelė ir pagrindinis matavimo vienetas.

Visi kiti laukai pildomi pagal poreikį. Dalis jų yra grynai informacinio pobūdžio, pvz.: pavadinimai, pastabos, įvairūs požymiai. Kita dalis, nors ir neprivalomi, yra labai svarbūs, atliekant tolesnius veiksmus su preke.

Detaliai apie prekės kortelės aprašymą paskaitykite čia: Prekės.

Naujos prekės kortelės sukūrimas
Prekių sąraše sukurkite naują prekės kortelę.
Kodas-001, pavadinimas - šildytuvas.
Prekė matuojama vienetais.
Prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A,
sąskaitų ryšio lentelė PR001.
Prekę priskirkite pramoninių prekių grupei.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Prekės.
 2. Lange "Prekių sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite prekės kodą.
  "Grupė" – iš grupių sąrašo parinkite prekių grupę 204 "Pramoninės prekės".
  "Pavadinimas" - įrašykite prekės pavadinimą.

prek1

 1. Užpildykite lauką "Sąskaitų ryšys". Iš sąskaitų ryšio sąrašo pasirinkite PR001 - "Prekių sąskaitų ryšys".

Atkreipkite dėmesį į prekės apmokestinimą. Parenkame apmokestinimo tipą (A-H), kuris nurodo apmokestinimo procentą mokesčių lentelėje.

 1. Paspauskite skirtuką "Matavimai" ir įveskite prekės pagrindinį matavimo vienetą. Matavimo vienetą "VNT" pasirinkite iš matavimo vienetų sąrašo. Tai daroma kaip visada: stovint šiame laukelyje paspauskite mygtuką "Sąrašas" arba dukart su pelės klavišu. Patekote į matavimo vienetų sąrašą, jį nuskaitykite, susiraskite matavimo vienetą "VNT" ir pasirinkite - pasirinkimui paspauskite "Enter" arba du kartus su pele.

prek2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Prekių sąraše turite prekės kortelę.

prek3

3 užduotis

Sukūrėte prekės kortelę, kurioje yra vienas matavimo vienetas. Tačiau apskaitoje tenka susidurti, kad ta pati prekė gali turėti kelis mato vienetus. Pvz. saldainiai gali būti perkami kilogramais ir tam tikro svorio dėžutėmis, alyva - tonomis ir supilstyta į tam tiktros talpos indus.

Naujo mato vieneto sukūrimas mato vienetų sąraše
Mato vienetų sąraše papildomai sukurkite mato vienetą:
kodas - IN, pavadinimas - Indelis.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Matavimo vienetai.
 2. Lange "Matavimo vienetų sąrašas" paspauskite mygtuką NEW "Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Mato vienetas" – įveskite kodą IN.
  "Pavadinimai kita kalba" - įrašykite matavimo vieneto pavadinimą.
  Frakcija nurodo, į kiek smulkesnių dalių bus galima išskaidyti aprašomą matavimo vienetą. Šiuo atveju frakcijos reikšmė paliekama 1, nes indelis nebus dalomas . Visose operacijose kiekis bus pateiktas tik sveikaisiais skaičiais.
 4. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

mat_vnt

4 užduotis

Prekės su dviem skirtingais matavimo vienetais aprašymas
Prekių sąraše aprašykite prekę:
kodas - 101, pavadinimas - "Dažai",
prekė bus PVM apmokestinama 21 %, apmokestinimo tipas A.
Prekė bus naudojama kaip žaliava, todėl jai reikia priskirti žaliavų sąskaitų ryšio lentelę.
Priskirkite prekių grupei "Chemija".
Prekės pagrindinis mato vienetas kg, kartais perkama indeliais po 250 g.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Prekės.
 2. Lange "Prekių sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas" – įveskite prekės kodą.
  "Grupė" – iš grupių sąrašo porinkite prekių grupę 201 "Chemija".
  "Pavadinimas" - įrašykite prekės pavadinimą.
 4. Užpildykite lauką "Sąskaitų ryšys". Iš sąskaitų ryšių sąrašo pasirinkite "Žaliavų sąskaitų ryšys".
 5. Paspauskite skirtuką "Matavimai" ir užpildykite lauką "Pagr.mat.vienetas". Iš matavimo vienetų sąrašo pasirinkite "KG".
 6. Dar reikia įvesti papildomą mato vienetą "Indelis". Paspauskite mygtuką NEW "Naujas" du kartus. Po pirmo paspaudimo detalioje eilutėje atsiranda pagrindinis mato vienetas, po antro - atsidaro langas "Prekės mat. vieneto koregavimas".
 7. Užpildykite laukus:
  "Matavimo vienetas" – iš matavimo vienetų sąrašo pasirinkite papildomą matavimo vienetą "IN".
  "Santykis su pagr. matu" - įrašykite pagrindinio matavimo vieneto kiekį, kuris bus šiame indelyje - 0.250 kilogramo.

mat_vnt2

 1. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".
 2. Uždarykite prekės kortelę. Prekių sąraše atsirado nauja prekė "Dažai".

prek4

Pajamuojant prekes, kurios turi kelis matavimo vienetus, bus galima pasirinkti tą matavimo vienetą, kuris tuo metu reikalingas. Prekės likučiai bus matomi pajamavimo matavimo vienetu ir pagrindiniu matavimo vienetu.

5 užduotis

Prekės, kuri apmokestinama 9% PVM, aprašymas
Prekių sąraše aprašykite prekę:
kodas - 201, pavadinimas - "Knyga",
prekė bus PVM apmokestinama 9 %, apmokestinimo tipas B.
Žiūrėti video

Darbo eiga:

 1. Servisas-> Kortelės-> Prekės.
 2. Lange "Prekių sąrašas" paspauskite mygtuką NEW"Naujas".
 3. Užpildykite laukus:
  "Kodas"– įveskite prekės kodą.
  "Pavadinimas" - įrašykite prekės pavadinimą.
 4. Užpildykite lauką "Sąskaitų ryšys". Iš sąskaitų ryšių sąrašo pasirinkite PR001 - "Prekių sąskaitų ryšys".
 5. Atkreipkite dėmesį į prekės apmokestinimą. Pasirenkamas apmokestinimo tipas B, nes mokesčių lentelėje "PVM" aprašėme, kad šis tipas bus priskiriamas prekėms, kurioms taikomas 9% PVM. Žr. mokesčių lentelės.

knyga

 1. Paspauskite skirtuką "Matavimai" ir įveskite prekės pagrindinį matavimo vienetą. Matavimo vienetą "VNT" pasirinkite iš matavimo vienetų sąrašo.
 2. Paspauskite mygtuką SAVE "Išsaugoti".

Kartojimo klausimai:

 1. Ar sugebėsite sukurti naują prekių grupę?
 2. Ar aišku, kokia informacija aprašoma prekių kortelėse?
 3. Ar supratote, kas yra mato vieneto frakcija?
 4. Ar mokėtumėte sukurti naują prekės kortelę su A arba B tipo apmokestinimu?