Prekių pajamavimas

Servisas -> Atsargos -> Atsargų operacijos

Prekių pajamavimui gali būti kelios priežastys :

  • pradedant dirbti su programa užpajamuojami prekių likučiai,
  • užpajamuojamas inventorizacijos metu rastas prekių perteklius,
  • užpajamuojamos prekės iš nebaigtos gamybos sąskaitos ir pan.

Esminis viso to skirtumas yra sąskaita, iš kurios prekės užpajamuojamos.

Kuriama nauja operacija.

Prekių pajamavimui (likučių vedimui) parenkamas operacijos tipas "Kitos" ("Likučiai") , įrašoma kokia data ir į kokį padalinį bus pajamuojamos prekės.

Operacijos tipas svarbus tik filtruojant operacijas, daugiau jokios reikšmės neturi.

Prekių likučiai pradedant dirbti su programa visada vedami paskutinei mėnesio dienai prieš darbo pradžią.

Paspaudus mygtuką "Naujas" pradedamas prekių pajamavimas.

Pasirenkamas tipas "Prekė".

Prekės kodas arba barkodas gali būti įvedami ranka arba parenkami iš sąrašo.

Laukelyje "Sąskaita" įrašoma sąskaita, kuri bus kredituojama, t.y. iš kurios bus užpajamuojamos prekės. Jeigu vedami pradiniai prekių likučiai - tai bus sąskaita D, visais kitais atvejais ji turi būti parinkta pagal poreikį - nebaigtos gamybos sąskaita, inventorizacijos sąskaita ir pan.

Jeigu pastoviai pajamavimas vyksta iš tam tikros sąskaitos, tai ją galima nusirodyti parametre "Sąskaita pagal nutylėjimą".

Debetuojama visada turto sąskaita iš prekės aprašyme nurodytos prekių sąskaitų ryšio lentelės. Tos sąskaitos niekur papildomai nurodyti nereikia, ji automatiškai bus parinkta pagal prekės aprašymą.

Toliau įvedamas prekės kiekis ir savikainos suma.

Kaina gali būti vedama, bet neprivaloma. Prekių užpajamavimui pakanka kiekio ir sumos.

Jeigu prekių judėjimas bus nagrinėjamas pagal tiekėjus, tai reikia užpildyti lauką "Klientas".

Prekėms, kurių kortelėse nurodytos galiojimo dienos, iškart pasiskaičiuoja galiojimo data (prie operacijos datos pridedamos galiojimo dienos). Jei nenurodytos - galima ją tiesiog įvesti pačioje operacijoje.

Užpajamavus prekes, operacija perkeliama. Atsiras įrašas Didžiojoje knygoje ir Fifo likučiai.