Testas žinių pasitikrinimui

1. Kas formuojasi pagal pardavimo operacijos datą?
1 - Įrašas Didžiojoje knygoje
2 - Apmokėjimo terminas
3 - Prekių FIFO likučiai
2. Ką pardavimo operacijoje nusako mokesčių lentelė ?
1 - PVM klasifikatoriaus kodą, PVM procentą ir sąskaitą
2 - Lentelės kodas sutampa su PVM klasifikatoriaus kodu
3 - Ar klientas yra PVM mokėtojas
4. Išrašyta PVM sąskaita faktūra, kurioje parduodamos prekės su skirtingu apmokestinimo procentu ir paslauga. Kelias pardavimo operacijas reikia įvesti?
1 - Dvi: vieną - prekėms, kitą - paslaugai.
2 - Vieną
3 - Tris: kiekvienai pozicijai turi būti sukurta atskira operacija.
5. Perkeliama prekių pardavimo operacija. Kurioje buhalterinėje sąskaitoje atsiras prekių savikainos suma?
1 - Sąskaita parenkama pagal prekių grupę
2 - Sąskaitą kiekvienoje operacijoje gali nurodyti pats vartotojas
3 - Sąskaita parenkama iš prekių sąskaitų ryšio lentelės
4 - Pačioje programoje griežtai nustatyta, kokia bus sąskaita