MS SQL instaliavimas

Instrukcijoje bus pateikiami tik esminiai nustatymai.

MS SQL programa reikalinga duomenų bazių palaikymui. Reikiamus failus galima atsisiųsti:

Instrukcijoje pateikti langai gali skirtis dėl skirtingų MS SQL versijų.

Tam, kad suinstaliuotumėte MSSQL, būtinai turi būti suinstaliuotas .NET Framework 3.5 .

feature

Instaliuojant MS SQL svarbiausia parinkti tinkamus serverio collation‘us "SQL_Lithuanian_CP1257_CI_AS"

1_Collation

Jeigu su programa dirbs daugiau nei vienas darbuotojas ir darbuotojų kompiuteriai yra viename tinkle, nustatomi papildomi parametrai.

Po instaliacijos paleidžiama pagalbinė programa "SQL Server Configuration Manager".

  • Kairėje lango pusėje pasirinkimų juostoje pasirenkama "SQL Server Network Configuration".

2_Network_configuration

  • Spaudžiama ant Protocols for SQLEXPRESS .

SQL serverio vardas gali būti ir kitas, jeigu instaliuojant jis buvo pakeistas.

  • Protokolams "Named pipes" ir "TCP/IP" nustatomas statusas "Enabled". Tai yra, stovint ant protokolo, pauspaudus dešinį "pelės" klavišą, pasirenkama "Enabled".

3_Protocol_status

Paleidžiamas kitas pagalbinis įrankis "MS SQL Server Management Studio".

  • Kairėje lango pusėje pasirinkimų juostoje pasirenkama: "Security "->"Logins" -> "BUILTIN\Users".
  • Vartotojui skiltyje "Server Roles" papildomai uždedamas požymis "Sysadmin".

4_builtin_users