Ilgalaikis turtas

Ilgalaikio turto modulis skirtas informacijos, susijusios su ilgalaikiu turtu, apskaitai ir valdymui.

Šiame modulyje vykdomos ilgalaikio turto operacijos:

  • ilgalaikio turto pirkimas,
  • pardavimas,
  • nurašymas,
  • nusidėvėjimo skaičiavimas,
  • vertės keitimas,
  • judėjimas tarp padalinių, atskaitingų asmenų ir kt.

Ilgalaikio turto modulyje spausdinamos ilgalaikio turto kortelės, formuojamos įvairios ilgalaikio turto apyvartos, likučių ataskaitos, nusidėvėjimo skaičiavimo žiniaraščiai, inventorizacijos apyrašai.