Kaip pasinaudoti MS Outlook automatiškai formuojant DVS operacijas?

Kaip pasinaudoti MS Outlook automatiškai formuojant DVS operacijas?

MS Outlook galima panaudoti dokumentų įkėlimui į DVS operacijas.

Dokumentus elektroniniu paštu gali atsiųsti klientai, darbuotojai, partneriai, jie gali būti siunčiami iš skenavimo aparato.

Tokių dokumentų atskyrimui nuo kitų laiškų susikuriamas atskiras el. paštas arba atskiri katalogai.

Pavyzdžiui, susikuriamas katalogas DVS, kuris dar išskaidomas į : Kita, Personalas, Sutartys.

dvs_d031

Juose bus talpinami laiškai, kuriuose atsiųstus dokumentus reikia perkelti į DVS operacijas.

Servisas -> DVS -> DVS operacijos

Importui iš MS Outlook užprogramuojamas klavišas. Nurodoma, kad suimportuoti laiškai Outlook-e bus perkelti į "Panaikinta". Pvz.:

=x_DVS_Outlook("virga@rivile.lt","Gauta\DVS\Personalas","Panaikinta", "PERSONALAS")
=x_DVS_Outlook("virga@rivile.lt","Gauta\DVS\Sutartys","Panaikinta", "SS_SU01")
=x_DVS_Outlook("virga@rivile.lt","Gauta\DVS\Kita","Panaikinta", "KITA")

dvs_d032

Detaliau apie funkciją ir jos parametrus aprašyta x_DVS_Outlook.

DVS operacijų sąraše paspaudus užprogramuotą klavišą, susigeneruoja DVS operacijos.

dvs_d033

DVS rūšis importo metu parenkama pagal klavišo užprogramavime nurodytus parametrus.

Operacijos viduje matosi laiško turinys, o paspaudus "Dokumentai" galima pasižiūrėti kartu su laišku atsiųstą dokumentą.

dvs_d034

Tokiu būdu susikūrusios DVS operacijos toliau apdorojamos standartine tvarka: tvirtinamos, administruojamos, papildomos kita aktualia informacija.