Atlyginimų skaičiavimas pagal etatus

Kaip aprašomas atlyginimo skaičiavimas darbuotojams, kurie tame pačiame padalinyje dirba pagal kelias sutartis?

Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabelis) formuojamas pagal padalinius. Visi priskaitymai darbuotojams aprašomi pagal padalinius.

Kai darbuotojas tame pačiame padalinyje dirba pagal kelias sutartis, jam tame pačiame padalinyje reikia aprašyti skirtingas pareigas, skirtingus priskaitymus, kintamųjų reikšmes, tabelyje jis turi būti dviem eilutėmis.

Esant tokiai situacijai, atlyginimas skaičiuojamas pagal etatus. Padalinių aprašyme sukuriami padaliniai, kuriems uždedamas tipas "Etatas" ir kurių aprašyme nurodoma, kokiam padaliniui jie priklauso.

Servisas - > Kortelės -> Padaliniai

Standartiškai sukuriama padalinio kortelė:

etatai_01

Sukuriama etato kortelė:

etatai_02

"Tipas" - pasirenkama reikšmė "Etatas" ir nurodoma kokio tai padalinio dalis - iš padalinių sąrašo pasirenkamas padalinio kodas.

Padalinių sąraše nuskaitant etatus, pasirenkamas tipas "Etatai":

etatai_03

Servisas - > Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelėje priskiriamas pagrindinis padalinys:

etatai_04

Padalinių sąraše aprašomi visi padaliniai ir etatai, kuriuose darbuotojas dirba, kiekvienam iš jų aprašomi priskaitymai ir priskiriami kintamieji.

etatai_05

etatai_06

Aprašant padalinius, priskaitymus, kintamuosius, nėra jokio skirtumo, ar jie aprašomi padaliniui, ar etatui. Skaičiavimas vyksta vienodai.

Į Didžiąją knygą visada nueina padalinio kodas. Tai reiškia, kad perkėlimo metu, Didžiojoje knygoje susiformuoja įrašas, kurio padalinio lauke yra ne etato, o padalinio, kuriam priklauso etatas, kodas.

Servisas - > Alga -> Tabelis

Prieš formuojant tabelį, būtinai uždedamas požymis "Pagal etatus" ir paspaudžiamas mygtukas "Informacijos nuskaitymas".

Tada spaudžiamas mygtukas Naujas", ir suformuojami tabeliai.

etatai_08

Tabelių sąraše atsiranda padalinio tabelis:

etatai_11

Jeigu darbuotojui buvo aprašytas padalinys ir etatas, jis tabelyje atvaizduojamas dviem eilutėmis:

etatai_09

etatai_10

Kiekviena tabelio eilutė pildoma atskirai, lygiai taip pat, kaip būtų pildoma skirtingiems darbuotojams.

Visa tolesnė darbų eiga niekuo nesiskiria nuo standartinio skaičiavimo darbuotojams, kurie dirba skirtinguose padaliniuose.