Atskaitymai, kai metinės pajamos viršija 60 VDU

Kaip apsirašyti GPM ir Sodros atskaitymus darbuotojams, kuriems metinės pajamos viršija 60 VDU ?

Darbuotojams, kuriems metinės pajamos viršija 60 VDU :

 • taikomas 32 % GPM tarifas,
 • nebeskaičiuojamos Sodros įmokos iš įmonės lėšų, VSD ir pensijos kaupimo įmokos,
 • Sodrai skaičiuojamos tik PSD įmokos.

Pakeitimai sistemos aprašyme:

 • Sukuriamas sistemos kintamasis 19105 - padidintas GPM tarifas.
 • Kintamajam 19105 priskiriama reikšmė. Nuo 2020.01.01 ji lygi 32.00.
 • Aprašomas naujas atskaitymas 19105 - Pajamų mokestis nuo metinių pajamų dalies, virš nustatytų VDU.
 • Sukuriamas žmogaus kintamasis 7 - SODROS įmokų iš įmonės lėšų %.
 • Aprašomas naujas sąskaitų ryšys , nurodant, kad Sodros skaičiavimui bus naudojamos žmogaus kintamojo reikšmės.

Pakeitimai darbuotojų, kurių metinės pajamos viršijo 60 VDU, aprašyme:

 • Darbuotojam priskiriamas atskaitymas 19105, jam uždedamas terminas nuo mėnesio, kada bus pradedamas skaičiuoti, iki metų pabaigos.
 • Atskaitymui 19101 uždedamas terminas iki to mėnesio, už kurį dar bus skaičiuojamas.
 • Darbuotojams naujai priskiriamas atskaitymas 19101, jam uždedamas terminas nuo kitų metų pradžios.
 • Darbuotojo kortelėje pakeičiamas sąskaitų ryšys
 • Žmogaus kintamajam 7 priskiriamos reikšmės.
 • Atskaitymams 19202 ir 19203 uždedamas terminas iki to mėnesio, už kurį dar buvo skaičiuojami.
 • Darbuotojams naujai priskiriami atskaitymai 19202 ir 19203 , ir jiems uždedamas terminas nuo kitų metų pradžios.

Pakeitimai sistemos aprašyme

 1. Sukuriamas sistemos kintamasis 19105 - padidintas GPM tarifas.

Servisas -> Alga -> Kintamieji

duk01

 1. Kintamajam 19105 priskiriama reikšmė. Nuo 2020.01.01 ji lygi 32.00.

Servisas -> Alga -> Kintamųjų reikšmės

duk02

 1. Aprašomas naujas atskaitymas 19105 - Pajamų mokestis nuo metinių pajamų dalies, virš nustatytų VDU.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai / atskaitymai

duk03

Sumos formulė :

FSPR(19105)*FSYS(19105)/100

Standartiškai, paspaudys mygtuką "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė", atžymimi priskaitymai, nuo kurių bus skaičiuojamas pajamų mokestis.

duk04

 1. Sukuriamas žmogaus kintamasis 7 - SODROS įmokų iš įmonės lėšų %

Servisas -> Alga -> Kintamieji

duk05

 1. Aprašomas naujas sąskaitų ryšys , nurodant, kad Sodros skaičiavimui bus naudojamas žmogaus kintamojo reikšmės

Servisas -> Kortelės -> Sąskaitų ryšys

duk06

Pakeitimai darbuotojų, kurių metinės pajamos viršijo 60 VDU, aprašyme:

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

 1. Darbuotojam priskiriamas atskaitymas 19105, jam uždedamas terminas nuo mėnesio, kada bus pradedamas skaičiuoti, iki metų pabaigos.

duk07

 1. Atskaitymui 19101 uždedamas terminas iki to mėnesio, už kurį dar bus skaičiuojamas.

duk08

Analogiškas terminas uždedamas ir atskaitymams 19202 ir 19203 .

 1. Darbuotojams naujai priskiriamas atskaitymas 19101, jam uždedamas terminas nuo kitų metų pradžios.

duk09

Analogiškai, nuo kitų metų pradžios naujai priskiriami atskaitymai 19202 ir 19203 .

 1. Darbuotojo kortelėje pakeičiamas sąskaitų ryšys

duk10

 1. Žmogaus kintamajam 7 priskiriamos reikšmės

duk11

duk12

duk13

Pastaba. Nusprendus visiems darbuotojams Sodros iš įmonės lėšų skaičiavimui naudoti ne sistemos, o žmogaus kintamąjį, naujos sąskaitų ryšio lentelės kurti nereikia - užtenka pakeisti kintamojo tipą. Tokiu atveju, visiems darbuotojams reikia priskirti žmogaus kintamojo 7 reikšmes.

Detaliau apie tai sąskaitų ryšio lentelės

Mokestinius šio klausimo aspektus galite pasitikrinti Mokesčių SUFLERYJE.