Kaip vedamas pardavimas konsignaciniais pagrindais?

Kaip vedamas pardavimas konsignaciniais pagrindais?

Prekių pardavimas konsignacijos sutarties pagrindu reiškia, kad prekės pirkėjui perduodamos pagal transporto važtaraštį, bet lieka įmonės nuosavybėje. Periodiškai pirkėjas pateikia informaciją apie trečiajam asmeniui parduotas prekes. Remiantis šia informacija pirkėjui išrašoma pardavimo sąskaita - faktūra, į kurią įtraukiamos tik jo parduotos prekės.

Rivilės programoje yra du būdai pardavimui konsignacijos pagrindais vesti. Vienas - vidinio judėjimo operacijos, kitas - per pardavimų rezervavimus.

Vidinio judėjimo operacijų esmė - kiekvienam tokiam klientui sukuriamas atskiras padalinys, vidinio judėjimo operacijose į tą padalinį perduodamos prekės. Kai klientui išrašoma sąskaita, prekės parduodamos iš jam priskirto padalinio. Visada to padalinio likutis rodo pirkėjui perduotas, bet dar neparduotas prekes.

Kiekviename padalinyje gali būti patvirtintos pardavimo kainos. Jei klientui netaikomas kitoks kainų parinkimo principas (sutartys, kainynai), tai jos automatiškai parenkamos išrašant sąskaitą.

Antruoju atveju, vedamos pardavimo rezervavimo operacijos. Gavus informaciją apie parduotas prekes, iš pardavimo rezervavimų generuojamos pardavimo operacijos. Rezervuotos lieka tos prekės, kurios yra pas klientą, bet dar neparduotos.