Kaip algos išmokėjime išskirti išmokamą ligos pašalpos sumą?

Kaip algos išmokėjime išskirti išmokamą ligos pašalpos sumą?

Kadangi nuo ligos pašalpos skaičiuojamas skirtingas GPM procentas, ją reikia išskirti GPM312 deklaracijoje.

GPM312 deklaracijos formavimui naudojant sisteminę ataskaitą SYSTEM001118, į deklaraciją įtraukiama visa nurodytame laikotarpyje paskaičiuota ligos pašalpos suma. Jeigu ne visa suma buvo išmokėta, suformuotus duomenis reikia pakoreguoti rankomis.

Kam šis klausimas aktualus, ligos pašalpą galima paskaičiuoti taip, kad algos išmokėjime ji matytųsi atskira eilute. Tada išmokant bus galima tiksliai pasirinkti kas išmokama - atlyginimas ar ligos pašalpa.
Šiuo atveju į GPM312 deklaraciją ligos pašalpos sumą bus galima įtraukti ne iš priskaičiavimų, o iš išmokėjimų.

Tokius pakeitimus galima atlikti dirbantiems su ne žemesne nei 117.0100+DI Rivile GAMA programos versija.
Būtinai turi būti užfiksuoti algos pakeitimai nuo 2022 m.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Paspaudžiamas mygtukas "Algos servisas". Atsidaro langas "Algos servisas", jame paspaudžiamas mygtukas "Algos pakeitimai nuo 2022 m."

akt07

Atlikus šiuos pakeitimus, ligos pašalpos sumai reikia priskirti objektą "LIGA".

alg20_8

Tada algos išmokėjime automatiškai ligos pašalpa matysis atskira eilute, jai bus priskirtas objektas "LIGA", ir bus galima atskirti mokamą ligos pašalpos sumą nuo kitos išmokamos sumos.

Jeigu algos išmokėjime išmokamai ligos pašalpai yra priskirtas objektas "LIGA", tai GPM312 deklaracijos formavimui naudojama ataskaita "Formos GPM312 formavimas (kai mokant išskiriama ligos pašalpa)“ (SYSTEM001221).