Skolų darbuotojams pradiniai likučiai

Kaip suvesti skolų darbuotojams pradinius likučius?

Servisas -> Alga -> Algos išmokėjimas

Pradėjus dirbti su algos moduliu, jei darbuotojams yra neišmokėtos atlyginimo sumos, jos vedamos algos išmokėjimo operacijose.

Operacijų sąraše kuriama nauja operacija.

Lauke "Sąskaita" įrašoma sąskaita D - visi likučiai pradedant dirbti su programa suvedami naudojant D sąskaitą.

Dokumentui suteikiamas numeris.

Laukuose “Operacijos data” ir “Dokumento data” įrašoma likučių įvedimo data.

Tipas parenkamas “Alga”.

Per mygtuką "Naujas" kiekvienam darbuotojui suvedami skolų likučiai, užpildant sekančius laukus :

Tabelinis Nr. - iš darbuotojų sąrašo parenkamas darbuotojas.

Padalinys - padalinio kodas, kuriame darbuotojas dirba.

Objektas - objekto kodas, kuriame darbuotojas dirba.

Data kuriame ir Data už kurį - data, kuria vedamas likutis.

Suma - skolos suma vedama su ženklu “-“.

Pajamų mok.suma - pajamų mokesčio suma tenkanti skolai, vedama su ženklu “-“.

GPM312 suma - priskaičiuota suma tenkanti skolai, vedama su ženklu “-“.

Laukai “Pajamų mok.suma” ir “GPM312 suma” pildomi dėl GPM mėnesinės ir metinės deklaracijų.

alg19_01