Intrastato duomenų vedimas

Intrastato duomenų vedimas.

Servisas -> Kortelės -> Muitinės prekės

Suvedamas muitinės prekių sąrašas. Kodai ir pavadinimai suvedami tokie, kokiais prekės bus deklaruojamos intrastato ataskaitose.

intras_7

Muitinės prekėms priskiriami klasifikatoriai (Apskritis, Sandoris, Transportavimo sąlygos, Transporto rūšis, ES šalis, Kilmės šalis ir Mato vienetai), kurie parenkami iš programoje aprašyto klasifikatorių sąrašo:

Muitinės prekės aprašyme pildomas laukas "Neto konvertavimo koeficientas". Jis reikalingas deklaravimui reikalingo kiekio paskaičiavimui.

Muitinės deklaracijose pateikiama masė ir kiekis. Masė paskaičiuojama pagal prekės kortelėje aprašytą neto svorį.

Paskaičiuota masė padauginama iš neto korvertavimo koeficiento ir suapvalinama nurodytu tikslumu - taip paskaičiuojamas kiekis tokiais mato vienetais, kokie nurodyti muitinės prekės kortelėje.

Servisas -> Kortelės -> Prekės -> Prekės koregavimas

Intrastato ataskaitų pildymui reikia, kad visos muitinės sistemoje deklaruojamos prekės turėtų priskirtus muitinės kodus, pavadinimus ir kitą deklaravimui reikalingą informaciją.

Skirtuke "Tiekimas" prekei priskiriamas "Kodas muitinėje".

Prekės mato vienetų sąraše įvedamas "Neto" svoris, taip pat gali būti įvedami intrastato klasifikatoriai.

intras_3

Intrastato klasifikatoriai, suvesti prie mato vieneto, turi aukštesnį prioritetą už klasifikatorius, priskirtus muitinės prekės aprašyme.

Servisas -> Pirkimai / Pardavimai

Paruošus normatyvinę bazę galima pradėti vesti informaciją ir jos pagrindu gauti intrastato ataskaitas.

Vedant pirkimo (pardavimo) dokumentą, jei to dokumento informacija turi patekti į intrastato ataskaitas, uždedamas požymis "Intrastatas".

intras_4

Šis laukelis užsipildo pagal nutylėjimą, jei kliento kortelėje yra uždėtas analogiškas požymis.

intras_5

Pirkimo (pardavimo) detaliose eilutėse automatiškai užsipildo visi intrastato ataskaitoms skirti laukai. Pradžioje informacija imama iš prekės kortelės matavimo vieneto, jei ten nenurodyta - iš muitinės prekių aprašymo. Esant poreikiui, intrastato duomenis galima pakoreguoti.

Yra specialus mygtukas intrastato reikšmių priskyrimui, kai dokumentas jau suvestas ir netgi perkeltas, o intrastato reikšmės nebuvo priskirtos arba buvo priskirtos neteisingai.

Su dešiniu pelės klavišu spaudžiamas mygtukas "Perskaičiavimai/Kainos perskaičiavimas/Intrastato koregavimas" ir pasirenkamas "Intrastato koregavimas":

intras_1

Atsidaro langas "Intrastato koregavimas", kuriama atžymima kas ir kaip bus koreguojama:

intras_2

Išsaugojus, detaliose eilutėse išsikoreguoja intrastato informacija. Dokumento iš naujo perkelti nereikia.

Servisas -> Administravimas -> Parametrai

Prieš formuojant intrastato ataskaitas, parametrų sąraše turi būti užpildyti parametrai :

  • S_INTR_SUTNR - Intrastato ataskaitų sutarties numeris,
  • SS_INTR_VIEP - Intrastato pateikimo muitinė,
  • SS_INTR_VIET- Intrastato pateikimo vietos kodas,
  • SS_VADOVAS - vadovas

Servisas -> Pirkimai / Pardavimai-> Prekių pirkimų analizė / Prekių pardavimų analizė

Norint suformuoti XML failą ir atspausdinti Intrastato ataskaitas, reikia pasirinkti prekių pirkimų (pardavimų) analizės ataskaitas:

Pirkimui ("Servisas"->"Pirkimai"->"Prekių pirkimų analizė", uždėjus "v" - vartotojo programa) :

  • Intrastato ataskaita Įvežimas UPS-02,
  • Intrastato ataskaita Įvežimas UPS-02 (IDAIS sistemai)

Pardavimui ("Servisas"->"Pardavimai"->"Prekių pardavimų analizė", uždėjus "v" - vartotojo programa) :

  • Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01,

  • Intrastato ataskaita Išvežimas UPS-01 (IDAIS sistemai).

intras_6