E. Sąskaita

Viešųjų pirkimų sąskaitų teikimas elektroniniu būdu (E. Sąskaita).

Sertifikato atsisiuntimas iš VĮ "Registrų centras".

 1. Prisijungiama prie Registrų centro E. sąskaita:

  https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/

 2. Pagrindiniame meniu pasirenkama "Mano paskyra".

 3. Sukuriamas "Sertifikato prašymas".

 4. Kai prašymo būsena "Įvykdytas", pasirenkamas veiksmas "Atsisiųsti sertifikatą". Atsisiųstas sertifikatas įsirašo į Atsisiuntimų ("Downloads") katalogą supakuotame formate (*.7z).

 5. Sudarant Rivilės sistemų nuomos sutartį, atsisiųstas failas ir failas su slaptažodžiu persiunčiamas UAB „Rivilei“.

Sutarties su UAB „Rivilė“ sudarymas.

Su UAB „Rivilė“ pasirašoma Rivilės sistemų nuomos sutartis.

Aprašymai RIV_GAMA programoje.

 1. Užprogramuojamas Sistemos INIT-as:

  WB_SERVERIS("VSI",2)

Pastaba. Jeigu yra aprašytas apsikeitimas dokumentais per TELEMA arba SIS sistemas, programuojamas INIT-as:

WB_SERVERIS("VSI",3)

 1. Parametrų sąraše pardavimo moduliui užpildomas parametras "IG_RENGEJAS" (Dokumento rengėjas):
 • pirmame lauke įrašomas vardas ir pavardė,
 • antrame lauke - asmens kodas (RC tikrina ar asmens kodas teisingas).

 1. Klientų sąraše užpildomi klientų, kuriems bus siunčiamos E. sąskaitos, alternatyvūs adresai:
 • pažymimas laukas "Pagal nutylėjimą" (nepažymėjus, kiekvieną kartą pardavimo operacijoje reikės parinkti konkretų adresą iš alternatyvių adresų sąrašo) ;

 • pažymimas laukas "Internetinis", parenkamas serveris "VŠĮ PIRKIMAI";

 • pažymimas laukas "Pardavimai". Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai reikia parinkti sąskaitos faktūros šaloną, jei bus siunčiama tik E. sąskaita - nereikia;

 • spaudžiamas mygtukas „Priskirti WEB adresą“.

 1. Užpildoma naujo internetinio gavėjo informacija:

Jeigu sąskaitos papildomai bus siunčiamos ir per Rivile-eko sistemą, tai lauke "Siųsti" parenkama reikšmė "VŠĮ+EKO", priešingu atveju - "VŠĮ".

 1. Pardavimo operacijų sąraše sukuriamas naujas eksporto šablonas.

Jį galima pavadinti, pvz. "VšĮ eksportas".

Šiame šablone neturi būti atžymėtas "v" nei vienas laukas.

Lange I06 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I06()

Lange I07 nurodoma "Programa po"

VSI_FOR_I07()

Kituose languose papildomos programos nenurodomos. Tik nuimami laukų atžymėjimai "v".

 1. Klientui aprašoma pardavimo sutartis. Sutarties lauke "Sutarties Nr." įvedamas viešųjų pirkimų sutarties numeris.

Tas pats viešųjų pirkimų sutarties numeris gali būti įvestas keliose kliento sutartyse.

Viename pardavimo dokumente gali būti tik viena viešųjų pirkimų sutartis.

Galima siųsti tik dokumentus su tipu "Važtaraštis".

WEB eksportas.

Eksportuojamos operacijos pažymimos "v", dešiniu "pelės" klavišu spaudžiamas mygtukas"Eksportas" ir pasirenkamas "WEB eksportas".

Jeigu sukurti keli eksporto šablonai, pasirenkamas "VšĮ eksportas". Jeigu vienas – jis bus paimamas automatiškai.

Jeigu kliento kortelėje alternatyviuose adresuose nurodytas eksporto šablonas, jis bus parenkamas automatiškai.

Eksportuotoms operacijoms lauke "WE" atsiras požymis "E".

Informacija apie dokumentų perdavimą E. Sąskaita sistemai ir apie klaidas, gaunama dešiniu "pelės" klavišu paspaudus mygtuką "Importas" ir pasirinkus "WEB importas".

Jeigu veiksmas altiktas gerai, tai "WE" požymis pasikeis į "P", jeigu su klaidomis - į "A".

Informaciją apie klaidas peržiūrima operacijos viduje paspaudus mygtuką "Pranešimas".

Pirminis testavimas ar viskas gerai aprašyta.

Ryšio su "Rivilės" serveriu testavimui, eksporto šablono aprašymo lange I06 aprašyta "Programa po", nurodoma su parametru 1: VSI_FOR_I06(1)

Tokiu atveju informacija siunčiama tik iki „Rivilės“ serverio. Jeigu po WEB eksporto ir WEB importo klaidų negaunama, reiškia iki „Rivilės“ serverio informacija ateina korektiškai.

Tada "Programoje po" nuimamas parametras 1.

VSI_FOR_I06()

PASTABA. Informacijos išsiuntimui turi būti pasiekiamas adresas www.rivile.lt . Apie tai aprašyta čia

PASTABA. Mokesčių lentelėje, kuri priskirta pardavimo operacijoje, būtinai turi būti įvesti PVM klasifikatoriaus kodai:

esas_23