Vieno padalinio pardavimo kainų priskyrimas kitiems padaliniams

Kaip vieno padalinio pardavimo kainas priskirti kitiems padaliniams?

Galimi du atvejai, kada vieno padalinio pardavimo kainas norima priskirti kitam padaliniui.

1. Viename padalinyje suformuotą perkainavimo operaciją norima perkopijuoti kitiems padaliniams.

Servisas -> Perkainavimas -> Perkainavimo operacijos

Sukuriama padalinio kainų perkainavimo operacija.

duk012_03

Paspaudžiamas mygtukas "Kopijuoti".

Pasirenkamas padalinys, kuriam reikia perkopijuoti perkainavimo operaciją:

duk012_05

Perkainavimo operaciją galima iškart perkopijuoti keliems padaliniams. Jie aprašomi filtravimo lentelėje, o kopijavimo metu pasirenkamas ne padalinys, o padalinių filtravimo lentelė.

Nuėmus požymį "Kopijuoti tik nurodytam padaliniui priklausančią informaciją", bus perkopijuotos visų prekių kainos, nepriklausomai nuo to ar jos kažkada buvo naujajame padalinyje, ar ne.

Uždėjus "Zoną formuoti iš naujo padalinio kortelės", naujose perkainavimo operacijose zonos laukas užpildomos reikšmėmis iš padalinio kortelės.

duk012_06

duk012_07

2. Jeigu sukuriamas visai naujas padalinys ir norima jam perkelti kažkurio kito padalinio visas pardavimo kainas.

Paleidžiama programa RIV_SRV9_V2.EXE

Prisijungiama prie reikalingos duomenų bazės.

duk012_01

Uždedamas "v" - Kainų priskyrimas naujam padaliniui.

Nurodoma kurio padalinio kainas nukopijuoti į pasirinktą padalinį.

duk012_02

Tokiu būdu priskiriamos kainos tik visai naujai sukurtam padaliniui.