EDIT_N17

Aprašymas

Prekių, paslaugų sukūrimas, koregavimas, trinimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_N17
 • params :
  • oper :
   • I - naujo prekės sukūrimas
   • U - prekės koregavimas
   • D - prekės ištrinimas
 • data: perduodami duomenys:
  • N17 - Prekės, paslaugos informacija (N17)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_N17</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
    <N17>
      <N17_KODAS_PS>PASLX</N17_KODAS_PS>
      <N17_TIPAS>2</N17_TIPAS>
      <N17_PAV>Paslauga X</N17_PAV>
      <N17_KODAS_DS>PR001</N17_KODAS_DS>
      <N17_KODAS_US>VNT</N17_KODAS_US>
    </N17>  
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_N17",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "N17": {
      "N17_KODAS_PS": "PASLX",
      "N17_TIPAS": "2",
      "N17_PAV": "Paslauga X",
      "N17_KODAS_DS": "PR001",
      "N17_KODAS_US": "VNT"
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <N17>
    <N17_KODAS_PS>PASLX</N17_KODAS_PS>
    <N17_TIPAS>2</N17_TIPAS>
    <N17_KODAS_P1></N17_KODAS_P1>
    <N17_KODAS_P2></N17_KODAS_P2>
    <N17_KODAS_US>VNT</N17_KODAS_US>
    <N17_PAV>Paslauga X</N17_PAV>
    <N17_PAVU></N17_PAVU>
    <N17_KODAS_KS></N17_KODAS_KS>
    <N17_KOD_T></N17_KOD_T>
    <N17_KODAS_KS1></N17_KODAS_KS1>
    <N17_KOD_T1></N17_KOD_T1>
    <N17_KODAS_KS2></N17_KODAS_KS2>
    <N17_KOD_T2></N17_KOD_T2>
    <N17_KODAS_VS></N17_KODAS_VS>
    <N17_KODAS_ES></N17_KODAS_ES>
    <N17_UZSIGUL>0.00</N17_UZSIGUL>
    <N17_BAZ_KIEKIS>0</N17_BAZ_KIEKIS>
    <N17_ASSEMBLY>1</N17_ASSEMBLY>
    <N17_KODAS_LS_1></N17_KODAS_LS_1>
    <N17_KODAS_LS_2></N17_KODAS_LS_2>
    <N17_KODAS_LS_3></N17_KODAS_LS_3>
    <N17_KODAS_LS_4></N17_KODAS_LS_4>
    <N17_KODAS_DS>PR001</N17_KODAS_DS>
    <N17_NUOL_GR></N17_NUOL_GR>
    <N17_GALIOJA>0</N17_GALIOJA>
    <N17_MOKESTIS>0</N17_MOKESTIS>
    <N17_TAX>0</N17_TAX>
    <N17_KODAS_KS_G></N17_KODAS_KS_G>
    <N17_KODAS_GS></N17_KODAS_GS>
    <N17_INSTR_POZ>0</N17_INSTR_POZ>
    <N17_INSTR_TIP></N17_INSTR_TIP>
    <N17_INSTR_VYK>0</N17_INSTR_VYK>
    <N17_INSTR_DATE>2020-02-29T00:00:00</N17_INSTR_DATE>
    <N17_INSTR_FILE></N17_INSTR_FILE>
    <N17_URM_POZ>0</N17_URM_POZ>
    <N17_URM_DATEIN>2020-02-29T00:00:00</N17_URM_DATEIN>
    <N17_URM_DATEOU>2020-02-29T00:00:00</N17_URM_DATEOU>
    <N17_KREPS_POZ>0</N17_KREPS_POZ>
    <N17_KREPS_KTG></N17_KREPS_KTG>
    <N17_KREPS_MIN>0</N17_KREPS_MIN>
    <N17_GARANT_POZ>0</N17_GARANT_POZ>
    <N17_GARANT_MEN>0</N17_GARANT_MEN>
    <N17_KODAS_KS3></N17_KODAS_KS3>
    <N17_TEMPER_POZ>0</N17_TEMPER_POZ>
    <N17_TEMPER_MAX>0</N17_TEMPER_MAX>
    <N17_TEMPER_MIN>0</N17_TEMPER_MIN>
    <N17_TEMPER_TXT></N17_TEMPER_TXT>
    <N17_SERTIF_POZ>0</N17_SERTIF_POZ>
    <N17_KODAS_MS></N17_KODAS_MS>
    <N17_ANTKAINIS>0.00</N17_ANTKAINIS>
    <N17_MAX_NUOL>0.00</N17_MAX_NUOL>
    <N17_EX_IM_FRAC>0</N17_EX_IM_FRAC>
    <N17_G_TIME>0</N17_G_TIME>
    <N17_KODAS_OS></N17_KODAS_OS>
    <N17_VAZ_LAIK>0</N17_VAZ_LAIK>
    <N17_UZS_LAIK>0</N17_UZS_LAIK>
    <N17_PAP_LAIK>0</N17_PAP_LAIK>
    <N17_SAN_COST>0.00</N17_SAN_COST>
    <N17_UZS_COST>0.00</N17_UZS_COST>
    <N17_TRA_COST>0.00</N17_TRA_COST>
    <N17_MEN_PAV></N17_MEN_PAV>
    <N17_MUIT_KOD></N17_MUIT_KOD>
    <N17_SK_KODAS>0</N17_SK_KODAS>
    <N17_INTERNET>0</N17_INTERNET>
    <N17_DUM_POZ>0</N17_DUM_POZ>
    <N17_DUM_TIP></N17_DUM_TIP>
    <N17_DUM_D_IN>2020-02-29T00:00:00</N17_DUM_D_IN>
    <N17_DUM_D_OUT>2020-02-29T00:00:00</N17_DUM_D_OUT>
    <N17_MUITO_PROC>0.00</N17_MUITO_PROC>
    <N17_AKCIZO_PROC>0.00</N17_AKCIZO_PROC>
    <N17_PASTABOS></N17_PASTABOS>
    <N17_POZ_DATE>0</N17_POZ_DATE>
    <N17_BEG_DATE>2020-02-29T00:00:00</N17_BEG_DATE>
    <N17_END_DATE>2020-02-29T00:00:00</N17_END_DATE>
    <N17_USERIS>B1NOONQ</N17_USERIS>
    <N17_R_DATE>2020-02-29T22:15:30</N17_R_DATE>
    <N17_ADD_DATE>2020-02-29T22:15:30</N17_ADD_DATE>
    <N17_ADDUSR>B1NOONQ</N17_ADDUSR>
    <N17_MIN_VISO>0</N17_MIN_VISO>
    <N17_SERT_POZ></N17_SERT_POZ>
    <N17_KAT_POZ></N17_KAT_POZ>
    <N17_BROK_POZ>0</N17_BROK_POZ>
    <N17_KODAS_PS_G></N17_KODAS_PS_G>
    <N17_DATA_BR>2020-02-29T00:00:00</N17_DATA_BR>
    <N17_KODAS_VS_T></N17_KODAS_VS_T>
    <N17_KODAS_MS_A></N17_KODAS_MS_A>
    <N17_KODAS_MS_M></N17_KODAS_MS_M>
    <N17_AR_NAUJA>0</N17_AR_NAUJA>
    <N17_DATA_NAUJA>2020-02-29T00:00:00</N17_DATA_NAUJA>
    <N17_MIN_ANTK>0.00</N17_MIN_ANTK>
    <N17_KODAS_LS_5></N17_KODAS_LS_5>
    <N17_KODAS_LS_6></N17_KODAS_LS_6>
    <N17_KODAS_LS_7></N17_KODAS_LS_7>
    <N17_KODAS_LS_8></N17_KODAS_LS_8>
    <N17_MIN_ANTK_UR>0.00</N17_MIN_ANTK_UR>
    <N17_MIN_ANTK_UR_D>2020-02-29T00:00:00</N17_MIN_ANTK_UR_D>
    <N17_MAX_ANTK>0.00</N17_MAX_ANTK>
    <N17_SVS_GALIOJA>0</N17_SVS_GALIOJA>
    <N17_SVS_GALIOJA_D>0</N17_SVS_GALIOJA_D>
    <N17_SVS_PARTIJA>0</N17_SVS_PARTIJA>
    <N17_PAV_K1></N17_PAV_K1>
    <N17_PAV_K2></N17_PAV_K2>
    <N17_PAV_K3></N17_PAV_K3>
  </N17>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.f8ddfad4.1584209364010</id>
  <durationMs>6</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;N17>&lt;N17_KODAS_PS>PASLX&lt;/N17_KODAS_PS>&lt;N17_TIPAS>2&lt;/N17_TIPAS>&lt;N17_KODAS_US>VNT&lt;/N17_KODAS_US>&lt;N17_KODAS_DS>PR001&lt;/N17_KODAS_DS>&lt;N17_PAV>Paslauga X&lt;/N17_PAV>&lt;/N17></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>N17_KODAS_PS</tag>
          <code>5008</code>
          <message>Tokia prekė/paslauga jau yra</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir trinimas

Koregavimas, trynimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_N17</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <N17>
      <N17_KODAS_PS>PASLX</N17_KODAS_PS>
      <N17_PAV>Paslauga ABC</N17_PAV>
    </N17>  
  </data>
</body>

Trinimas vyksta pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

pvz trinimas:

<body>
  <method>EDIT_N17</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <N17>
      <N17_KODAS_PS>PASLX</N17_KODAS_PS>
    </N17>  
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "EDIT_N17",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "N17": {
      "N17_KODAS_PS": "PASLX",
      "N17_TIPAS": "2",
      "N17_PAV": "Paslauga X",
      "N17_KODAS_DS": "PR001",
      "N17_KODAS_US": "VNT"
    }
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N17

Prekės,paslaugos kortelės lenelė

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
N17_KODAS_PS C(12) Prekės kodas Privalomas
N17_TIPAS N(1) Tipas:1-prekė,2-paslauga Privalomas
N17_KODAS_P1 C(12) Pirmas alternatyvus kodas
N17_KODAS_P2 C(12) Antras alternatyvus kodas
N17_KODAS_US C(12) Pagrindinis matavimo vieneto kodas Privalomas
N17_PAV C(120) Pavadinimas
N17_PAVU C(150) Pavadinimas kita kalba
N17_KODAS_KS C(12) Tiekėjo kodas
N17_KOD_T C(25) Kodas tiekėjo kataloguose
N17_KODAS_KS1 C(12) Pirmas alternatyvus tiekėjo kodas
N17_KOD_T1 C(25) Kodas pirmo alternatyvaus tiekėjo kataloguose
N17_KODAS_KS2 C(12) Antras alternatyvus tiekėjo kodas
N17_KOD_T2 C(25) Kodas antro alternatyvaus tiekėjo kataloguose
N17_KODAS_VS C(12) Vietovės kodas
N17_KODAS_ES C(12) Sezono kodas
N17_UZSIGUL N(6,2) Prekės užsigulėjimo procentas
N17_BAZ_KIEKIS N(14) Metų bazinis(vidutinis) kiekis
N17_ASSEMBLY N(1) Rūšis:1-paprasta,2-komplektuojama,3-išskaidoma,4-generu
N17_KODAS_LS_1 C(12) Logistikos 1 kodas
N17_KODAS_LS_2 C(12) Logistikos 2 kodas
N17_KODAS_LS_3 C(12) Logistikos 3 kodas
N17_KODAS_LS_4 C(12) Logistikos 4 kodas
N17_KODAS_DS C(12) Sąskaitos ryšio kodas Privalomas
N17_NUOL_GR C(6) Nuolaidos grupė
N17_GALIOJA N(5) Galiojimo dienos
N17_MOKESTIS N(1) Ar prekė apmokestinama:0-ne,1-taip
N17_TAX N(1) PVM mokestis,1-A,2-B,3-C,4-D
N17_KODAS_KS_G C(12) Prekės gamintojo kodas
N17_KODAS_GS C(12) Grupės kodas
N17_INSTR_POZ N(1) Ar reikia instrukcijos prekei?:0-ne,1-taip
N17_INSTR_TIP C(1) Instrukcijos tipas
N17_INSTR_VYK N(1) Ar reikia daryti instrukciją?:0-ne,1-taip
N17_INSTR_DATE T(8) Instrukcijos data
N17_INSTR_FILE C(12) Instrukcijos failo pavadinimas
N17_URM_POZ N(1) Urmo pozymis:0-ne,1-taip
N17_URM_DATEIN T(8) Pateko į urmą
N17_URM_DATEOU T(8) iškrito iš urmo
N17_KREPS_POZ N(1) Ar krepšelio prekė:0-ne,1-taip
N17_KREPS_KTG C(1) Krepšelio kategorija
N17_KREPS_MIN N(14) Krepšelio minimumas
N17_GARANT_POZ N(1) Ar yra garantija:0-ne,1-taip
N17_GARANT_MEN N(3) Garantija mėnesiais
N17_KODAS_KS3 C(12) Garantija atlieka tiekėjas.Kliento kodas
N17_TEMPER_POZ N(1) Temperatūros požymis:0-ne,1-taip
N17_TEMPER_MAX N(3) Max temperatūra
N17_TEMPER_MIN N(3) Min temperatūra
N17_TEMPER_TXT C(20) Kitos laikymo sąlygos
N17_SERTIF_POZ N(1) Ar reikia sertifikato:0-ne,1-taip
N17_KODAS_MS C(12) Marketologo kodas(iš menedžerių sąrašo)
N17_ANTKAINIS N(6,2) Antkainio procentas
N17_MAX_NUOL N(6,2) Maksimalus nuolaidos procentas parduodant
N17_EX_IM_FRAC N(4) Rezervas
N17_G_TIME N(6) Rezervas
N17_KODAS_OS C(12) Objekto kodas
N17_VAZ_LAIK N(4) Vežimo laikas
N17_UZS_LAIK N(4) Užsakymo laikas
N17_PAP_LAIK N(4) Papildomas laikas
N17_SAN_COST N(10,2) Sandėliavimo sąnaudos
N17_UZS_COST N(10,2) Užsakymo sąnaudos
N17_TRA_COST N(10,2) Transportavimo sąnaudos
N17_MEN_PAV C(150) Pavadinimas skirtas menedžeriams
N17_MUIT_KOD C(16) Muitinėje prekės kodas
N17_SK_KODAS N(2) Prekės skyrius kasoje
N17_INTERNET N(1) Interneto požymis:0-ne,1-taip
N17_DUM_POZ N(1) Ar užsigulėjusi prekė:0-ne,1-taip
N17_DUM_TIP C(1) Užsigulėjimo tipas
N17_DUM_D_IN T(8) Kada pateko į užsigulėjimą
N17_DUM_D_OUT T(8) Kada iškrito iš išsigulėjimo
N17_MUITO_PROC N(6,2) Muito procentas
N17_AKCIZO_PROC N(6,2) Akcizo procentas
N17_PASTABOS M(4) Pastabos
N17_POZ_DATE N(1) Terminuota:0-ne,1-taip
N17_BEG_DATE T(8) Termino pradžia
N17_END_DATE T(8) Termino pabaiga
N17_USERIS C(12) Kas koregavo
N17_R_DATE T(8) Kada koregavo
N17_ADD_DATE T(8) Kada sukurta kortelė
N17_ADDUSR C(12) Kas sukūrė
N17_MIN_VISO N(14) Minimumas įmonės mastu
N17_SERT_POZ C(1) Sertifikavimo požymis
N17_KAT_POZ C(1) Kategorijos požymis
N17_BROK_POZ N(1) Broko pozymis
N17_KODAS_PS_G C(12) Geras prekės kodas
N17_DATA_BR T(8) Iki kada_brokas
N17_KODAS_VS_T C(12) Šalis tiekėja
N17_KODAS_MS_A C(12) Analitikas
N17_KODAS_MS_M C(12) Menedžeris
N17_AR_NAUJA N(1) Ar nauja prekė
N17_DATA_NAUJA T(8) Iki kada nauja
N17_MIN_ANTK N(6,2) Minimalus antkainis
N17_KODAS_LS_5 C(12) Logistikos kodas 5
N17_KODAS_LS_6 C(12) Logistikos kodas 6
N17_KODAS_LS_7 C(12) Logistikos kodas 7
N17_KODAS_LS_8 C(12) Logistikos kodas 8
N17_MIN_ANTK_UR N(6,2) Minimalus urminių kainų antkainis
N17_MIN_ANTK_UR_D T(8) Minimalaus urminio antkainio galiojimas
N17_MAX_ANTK N(6,2) Maksimalus antkainis
N17_SVS_GALIOJA N(1) SVS-e būtina galiojimo data
N17_SVS_GALIOJA_D N(5) SVS galiojimo dienos
N17_SVS_PARTIJA N(1) SVS būtina partija: 0-Ne,1-Taip
N17_PAV_K1 C(100) Pavadinimas kita kalba 1
N17_PAV_K2 C(100) Pavadinimas kita kalba 2
N17_PAV_K3 C(100) Pavadinimas kita kalba 3