GET_VIEWS_LIST

Aprašymas

SQL view'o rezultato grąžinimas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Grąžinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_VIEWS_LIST
 • params :
  • view_name : view pavadinimas (turi prasidėti v_RGI%). Privalomas
  • view_schema : view schema vardas, default dbo. Neprivalomas
  • fil : filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės nenurodant pačio where tag'o. Neprivaloma
  • columns: galima nurodyti norimus gauti stulpelius, jeigu nenurodoma - gražinama visi stulpeliai. Neprivaloma
  • pagenumber: įrašų puslapio numeris. GET_LIST metodai rezultatus grąžina puslapiais po 100 įrašų, pagenumber parametras nurodo kelintą puslapį grąžinti. Jei nenurodomas, tuomet grąžinamas pirmas puslapis su 100 naujausių įrašų. Neprivaloma
  • order_by: stulpelio (-ių) pavadinimas pagal kurį rūšiuoti, jeigu keli stulpeliai - atskyrimas per kablialį, pvz xdata desc, xsuma. Privalomas

View pavadinimas turi prasidėti v_RGI%

Negalimi stulpeliai kurių tipai: binary, text, varchar(max), xml

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_VIEWS_LIST</method>
  <params>
    <view_name>v_RGI_skolos</view_name>
    <fil>kodas_ks='11112222'</fil>
    <columns>kodas_ks,skol,mok_date</columns>
    <order_by>kodas_ks</order_by>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_VIEWS_LIST",
  "params": {
    "view_name": "v_RGI_skolos",
    "order_by": "kodas_ks"
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet grąžinama status=200 bei tuščias tag'as

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <v_RGI_skolos>
    <Row_number>1</Row_number>
    <kodas_ks>11112222</kodas_ks>
    <mok_date>2019-01-22T00:00:00</mok_date>
    <skola>48.40</skola>
  </v_RGI_skolos>
  <v_RGI_skolos>
    <Row_number>2</Row_number>
    <kodas_ks>11112222</kodas_ks>
    <mok_date>2019-11-01T00:00:00</mok_date>
    <skola>194.57</skola>
  </v_RGI_skolos>
  <v_RGI_skolos>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>21313695680.493cb529.1587319316767</id>
  <durationMs>5</durationMs>
  <errorMessage>Invalid column name 'kodas_kss'.</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "GET_VIEWS_LIST",
  "params": {
    "view_name": "v_RGI_skolos",
    "order_by": "kodas_ks"
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);