EDIT_I13

Aprašymas

Pirkimų,pardavimų dokumento apmokėjimo koregavimas.

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : EDIT_I13
 • params :
  • oper :
   • I - naujo įrašo sukūrimas
   • U - įrašo koregavimas
   • D - įrašo ištrynimas
 • data: perduodami duomenys:
  • I13 - atitinkamos lentelės laukai (i13)

Vienu metu veiksmai atliekami tik su vienu įrašu.

Pirmi 7 ApiKey simboliai (pvz USERABC.JQKPG1d7Pkjxj37ObsgdfEkvfEfvF1oL7h7UMOLo -> USERABC) yra vartotojo vardas Rivile GAMA programoje, kuriuo bus kuriami ar koreguojami įrašai.

Koreguoti galima tik to paties API vartotojo sukurtas operacijas. Teisės valdomos parametru RGI_ALL_EDIT

pvz application/xml:

<body>
  <method>EDIT_I13</method>
  <params>
    <oper>I</oper>
  </params>
  <data>
   <I13>
    <I13_KODAS_PO>010R00001041</I13_KODAS_PO>
    <I13_KODAS_SS>2703</I13_KODAS_SS>
    <I13_SUMA>19.62</I13_SUMA>
   </I13> 
  </data>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "EDIT_I13",
  "params": {
    "oper": "I"
  },
  "data": {
    "I13": {
      "I13_KODAS_PO": "010R00001041",
      "I13_KODAS_SS": "2703",
      "I13_SUMA":19.62
    }
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>.

pvz:

<?xml version='1.0'?>
<RET_DOK>
  <I13>
     <I13_KODAS_PO>010R00001041</I13_KODAS_PO>
     <I13_EIL_NR>1</I13_EIL_NR>
     <I13_KODAS_SS>2703 </I13_KODAS_SS>
     <I13_SUMA>19.62</I13_SUMA>
     <I13_SUMA_VAL>.00</I13_SUMA_VAL>
     <I13_PAV> </I13_PAV>
     <I13_ADDUSR>3 </I13_ADDUSR>
     <I13_USERIS>3 </I13_USERIS>
     <I13_R_DATE>2019-10-29 15:07:12.000</I13_R_DATE>
   </I13>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id>14433105830.9def1bf4.1584217427751</id>
  <durationMs>45</durationMs>
  <errorMessage>nepavyko įvykdyti metodo</errorMessage>
  <errors>
    <error>
      <data>&lt;I13>&lt;/I13></data>
      <dataErrors>
        <dataError>
          <tag>I13_KODAS_PO</tag>
          <code>21001</code>
          <message>Nėra operacijos</message>
        </dataError>
      </dataErrors>
    </error>
  </errors>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v2</path>
</Map>
Koregavimas ir išmetimas

Koregavimas, išmetimas vyksta pagal lentelės raktą (Primary Key)

Koreguojant informaciją bus koreguojami tik perduodami laukai.

pvz koregavimas:

<body>
  <method>EDIT_I13</method>
  <params>
    <oper>U</oper>
  </params>
  <data>
    <I13>
       <I13_KODAS_PO>010R00001041</I13_KODAS_PO>
       <I13_EIL_NR>1</I13_EIL_NR>
       <I13_SUMA>20.05</I13_SUMA>
     </I13>  
  </data>
</body>

pvz išmetimas:

<body>
  <method>EDIT_I13</method>
  <params>
    <oper>D</oper>
  </params>
  <data>
    <I13>
       <I13_KODAS_PO>010R00001041</I13_KODAS_PO>
       <I13_EIL_NR>1</I13_EIL_NR>
    </I13>   
  </data>
</body>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $body);
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

I13

Pirkimo/Pardavimo apmokėjimo detalios eilutės

Laukas Tipas Aprašymas Pastabos naudojant EDIT metodus
I13_KODAS_PO C(12) Operacijos numeris Privalomas, kai oper=I,U,D (metode EDIT_I06_FULL neaktualus)
I13_EIL_NR N(6) Eil. numeris Privalomas, kai oper=U,D
I13_KODAS_SS C(12) Sąskaita Privalomas
I13_SUMA N(12,2) Suma
I13_SUMA_VAL N(18,2) Suma valiuta
I13_PAV C(40) Pavadinimas
I13_ADDUSR C(12) Kas sukūrė Neperduodamas. Pildomas automatiškai (oper=I), ApiKey - pirmi 7 simboliai
I13_USERIS C(12) Kas koregavo Neperduodamas. Pildomas automatiškai, ApiKey - pirmi 7 simboliai
I13_R_DATE T(8) Koregavimo data Neperduodamas. Pildomas automatiškai, Current Datetime