GET_N64_LIST

Aprašymas

Lojalumo kortelių sąrašas

Specifikacija

Address

POST https://api.manorivile.lt/client/v2

Header
 • ApiKey : Privalomas. Unikalus API raktas išduodamas užsakant paslaugą
 • Content-Type : Privalomas. Kokiu formatu paduodami parametrai ir duomenys (request):
  • application/xml
  • application/json
 • Accept: Neprivalomas. Gražinamo rezultato (response) formatas
  • application/xml(default)
  • application/json (veikia nuo Manorivile-Gateway-1.1.0 versijos)
Body
 • method : GET_N64_LIST
 • params :
  • fil : filtravimo sąlyga. T-SQL tipo where sąlygos užklausa iš lentelės N64 nenurodant pačio where tag'o. Neprivaloma
  • pagenumber: įrašų puslapio numeris. GET_LIST metodai rezultatus grąžina puslapiais po 100 įrašų, pagenumber parametras nurodo kelintą puslapį grąžinti. Jei nenurodomas, tuomet grąžinamas pirmas puslapis su 100 naujausių įrašų. Neprivaloma

Sąraše su daugiau nei 1 įrašu informacija visada grąžinama surūšiuota pagal atitinkamos lentelės raktą (Primary Key)

GET_LIST metodų apribojima 100 įrašų, todėl norint gauti visą sąrašą, turite naudoti filtrus, kurie grąžins rezultatą „porcijomis“ per kelis kartus, filtruojant pagal paskutinio gauto įrašo rakto reikšmę.

pvz application/xml:

<body>
  <method>GET_N64_LIST</method>
  <params>
    <list>n64_kodas_dl='000000000001'</list>
  </params>
</body>

pvz application/json:

{
  "method": "GET_N64_LIST",
  "params": {
    "fil": "n64_kodas_dl='000000000001'"
  }
}
Response (status 200 OK)

Grąžinama informacija XML formate tarp tag'ų <RET_DOK>..</RET_DOK>. Esant daugiau nei vienam įrašui informacija rūšiuojama (order) pagal lentelės raktinį lauką N64_KODAS_DL

Jeigu įrašų nerasta pagal užduotas sąlygas, tuomet gražinama status=200 bei tuščias tag'as

pvz:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' ?>
<RET_DOK>
  <N64>
    <Row_number>1</Row_number>
    <N64_KODAS_DL>000000000001</N64_KODAS_DL>
    <N64_DATE>2020-02-10T00:00:00</N64_DATE>
    <N64_KODAS_KS>121411842</N64_KODAS_KS>
    <N64_PAV>Pavardenis</N64_PAV>
    <N64_VARDAS>Vardenis</N64_VARDAS>
    <N64_KODAS_VS></N64_KODAS_VS>
    <N64_ADR1></N64_ADR1>
    <N64_ADR2></N64_ADR2>
    <N64_ADR3></N64_ADR3>
    <N64_GIM_DATA>1970-01-01T00:00:00</N64_GIM_DATA>
    <N64_LYTIS>1</N64_LYTIS>
    <N64_KODAS_LS_1></N64_KODAS_LS_1>
    <N64_KODAS_LS_2></N64_KODAS_LS_2>
    <N64_KODAS_LS_3></N64_KODAS_LS_3>
    <N64_KODAS_LS_4></N64_KODAS_LS_4>
    <N64_POZ_DATE>0</N64_POZ_DATE>
    <N64_BEG_DATE>2020-02-10T00:00:00</N64_BEG_DATE>
    <N64_END_DATE>2020-02-10T00:00:00</N64_END_DATE>
    <N64_USERIS>MASTER</N64_USERIS>
    <N64_R_DATE>2020-02-10T14:33:31</N64_R_DATE>
    <N64_ADDUSR>MASTER</N64_ADDUSR>
    <N64_ASM_KODAS></N64_ASM_KODAS>
    <N64_TEL></N64_TEL>
    <N64_MOB_TEL></N64_MOB_TEL>
    <N64_E_MAIL></N64_E_MAIL>
    <N64_KORTELES_ID>123456789</N64_KORTELES_ID>
    <N64_BLOK_POZ>0</N64_BLOK_POZ>
    <N64_BLOK_DATE>1900-01-01T00:00:00</N64_BLOK_DATE>
    <N64_BLOK_USER></N64_BLOK_USER>
    <N64_KODAS_LS_5></N64_KODAS_LS_5>
    <N64_KODAS_LS_6></N64_KODAS_LS_6>
    <N64_KODAS_LS_7></N64_KODAS_LS_7>
    <N64_KODAS_LS_8></N64_KODAS_LS_8>
    <N64_KORTELES_ID_A></N64_KORTELES_ID_A>
    <N64_KODAS_SM></N64_KODAS_SM>
    <N64_NEAKTYVI>0</N64_NEAKTYVI>
    <N64_KORTELES_ID_POZ>0</N64_KORTELES_ID_POZ>
    <N64_KORTELES_ID_I1></N64_KORTELES_ID_I1>
    <N64_KORTELES_ID_I2></N64_KORTELES_ID_I2>
    <N64_APRAS></N64_APRAS>
  </N64>
</RET_DOK>
Response (status 400)

Klaida paduodant duomenis / SQL sintaksės klaidos / kitos DB klaidos

<RET_DOK type="error">
  <id>2552c6d.dd81a1c1580324646507</id>
  <durationMs>53</durationMs>
  <errorMessage>Invalid column name 'n64_kodasxx_ds'.</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 401)

Blogai nurodytas adresas / neteisingai nurodytas API raktas / nenurodytas API raktas / pasibaigęs API rakto galiojimas, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<RET_DOK>
  <id/>
  <durationMs>0</durationMs>
  <errorMessage>Api key is not valid</errorMessage>
</RET_DOK>
Response (status 500)

Bendrinė sistemos klaida, pvz

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<Map>
  <timestamp>2020-02-05T12:34:26.890+0000</timestamp>
  <status>500</status>
  <error>Internal Server Error</error>
  <message>No message available</message>
  <path>/v1</path>
</Map>

PHP pvz

<?php
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, [
   'ApiKey: uUCz6UD.sKVrjaWRDJAH1c7l4qL2nOoN2K0jARkvuHDdYsss',
   'Content-Type: application/json',
   ]);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, '{
  "method": "GET_N64_LIST",
  "params": {
    "fil": "n64_kodas_dl=\'000000000001\'"
  }
}');
$response = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

Lentelės

N64

Nuoroda į lentelės aprašymą: N64