Kaip įvesti pradinius ilgalaikio turto likučius?

Kaip įvesti pradinius ilgalaikio turto likučius?

Ilgalaikio turto pradiniai likučiai vedami ilgalaikio turto modulyje – ilgalaikio turto operacijų sąraše.

Servisas -> Ilgalaikis turtas -> Ilgalaikio turto operacijos

Įrašoma ilgalaikio turto likučių vedimo operacijos data (paprastai tai yra mėnesio paskutinė diena). Dokumentui suteikiamas numeris. Pasirenkamas tipas "Kitos“.

Iš ilgalaikio turto kortelių sąrašo pasirenkamas ilgalaikis turtas. Nurodomas padalinys, atsakingas asmuo, kiekis, kaina, jei reikia - objektas. Jeigu ilgalaikiam turtui jau buvo skaičiuotas nusidėvėjimas, įvedama sukaupto nusidėvėjimo suma. Koresponduojančios sąskaitos laukelyje, kaip ir vedant kitus likučius, nurodoma užbalansinė "D“ sąskaita.

IT_likuciai1