Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius sumoka įmonė

Pajamų natūra apskaita, kai mokesčius sumoka įmonė.

Tik dirbantiems su žemesne nei 117.0000+DI Rivile GAMA programos versija :
Pirmiausia atsisiunčiamas failas : paj_natura.zip
Jis išsaugojamas RIV_GAMA kataloge ir išarchyvuojamas.

Pagrindiniai žingsniai :

  • Sukuriamas detalus objektas "IMONES".
  • Sukuriamas žmogaus padalinyje kintamasis "Pajamos natūra (IMONES)". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.
  • Sukuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (IMONES)", aprašoma formulė. Nuo jo bus skaičiuojami mokesčiai.
  • Sukuriamas naujas atskaitymas "Pajamos natūra (-) (IMONES)", aprašoma formulė.
  • Darbuotojo kortelėje prie padalinių aprašymo priskiriamas priskaitymas "Pajamos natūra (IMONES)", o kintamųjų reikšmėse įvedama pajamų natūra suma.
  • Darbuotojui priskiriamas atskaitymas "Pajamos natūra (-) (IMONES)"

Servisas -> Kortelės -> Objektai

Sukuriamas detalus objektas "IMONES":

pni_17

Servisas -> Alga -> Kintamieji

Sukuriamas naujas kintamasis "Pajamos natūra (IMONES)". Kintamojo tipas "Žmogaus padalinyje". Jei kiekvieną mėnesį bus skirtingos sumos, uždedamas požymis "Reikšmė galioja tik nurodytą mėnesį". Jei sumos bus pastovios - požymis nededamas.

pni_9

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas priskaitymas "Pajamos natūra (IMONES)".

pni_10

Priskaitymui pažymima, kad bus traukiamas į GPM312 formą.

Lauke "Sąskaita" parenkama sąskaitų plano sąskaita. Perkėlimo metu paskaičiuota suma bus įrašyta į nurodytos sąskaitos debetą.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė, pažymimas laukas "Skaičiuoti sodrą". Skirtuke "Sumos formulė" iš sąrašo parenkamas pajamų natūra kintamasis.

Formulė pakoreguojama - kadangi reikšmei bus priskiriamas objektas, tai funkcijos gale parašoma raidė "O". Gaunasi FZMSO(913). Skirtuke "Laiko formulė" paliekama reikšmė 0.00.

Priskaitymas išsaugomas. Spaudžiamas mygtukas "Priskaitymų-atskaitymų ryšio lentelė" ir pažymimi atskaitymai, kurie bus atskaičiuojami nuo pajamų natūra.

Viskas išsaugoma.

Servisas -> Alga -> Priskaitymai/Atskaitymai

Kuriamas naujas atskaitymas "Pajamos natūra (-) (IMONES)".

pni_11

Atskaitymo prioritetas turi būti kuo didesnis - tam, kad jis būtų skaičiuojamas jau paskaičiavus kitus atskaitymus.

Lauke "Sąskaita" parenkama sąskaitų plano sąskaita. Pperkėlimo metu paskaičiuota suma bus įrašyta į nurodytos sąskaitos kreditą.

Spaudžiamas "Naujas" , įvedama data, nuo kada galios formulė

Skirtuke "Sumos formulė" įrašoma formulė.

Atkreipkite dėmesį, kad formulė priklauso nuo Rivile GAMA programos versijos!

Formulė dirbantiems su žemesne nei 117.0000+DI Rivile GAMA programos versija :

IIF(FZMSO(913)#0,paj_natura(wfor_kodas_tb,wfor_date,"IMONES")*FZMSO(913)/FZMSO(913),0.00)

Formulė dirbantiems su 117.0000+DI ir aukštesne Rivile GAMA programos versija:

FPRI(913)-FATS(,wfor_date,wfor_kodas_tb,,"IMONES",,,,0)+FATS(914)

Viskas išsaugoma.

Servisas -> Alga -> Darbuotojai

Darbuotojo kortelėje skirtuke "Padaliniai" spaudžiamas mygtukas "Priskaitymai/Pasiūlymai(P)" ir priskiriamas priskaitymas "Pajamos natūra (IMONES)"

pni_12

Paspaudus mygtuką "Kintamieji“, priskiriama gautų pajamų natūra suma (reikšmė).

Priskaitymui būtinai priskiriamas objektas. Paskaičiavus darbuotojo darbo užmokestį, nuo pajamų natūra paskaičiuoti mokesčiai bus rodomi atskiromis eilutėmis.

pni_13

Įrašas išsaugomas.

Darbuotojų sąraše spaudžiamas mygtukas "Atskaitymai/Pasiūlymai(A)" ir priskiriamas atskaitymas "Pajamos natūra (-) (IMONES)"

pni_14

Paskaičiuojamas darbuotojo darbo užmokestis. Pajamų natūra priskaitymų suma su objektu "IMONES" lygi bendrai atskaitymų su objektu "IMONES" sumai. Taip pajamų natūra priskaitymai ir atskaitymai dengia vieni kitus. Visos sumos išsiskiria pagal objektą "IMONES".

pni_16

Pajamų natūra priskaitymas turi įtakos NPD sumai. Todėl, jeigu darbuotojui taikomas NPD, pasikeičia NPD suma, o tuo pačiu pasikeičia ir iš darbuotojo atskaitomo pajamų mokesčio suma.

Jeigu įmonės sumokėti mokesčiai už darbuotojo pajamas natūra priskiriami neleidžiamiems atskaitymams, juos į kitą sąskaitą galima perkelti Didžiosios knygos operacijose.