Kokie esminiai pasikeitimai atsirado Personalo versijoje v2

Kokie esminiai pasikeitimai atsirado Personalo versijoje v2 ?

Pagrindiniai pasikeitimai, kurie padaryti personalo versijoje v2, lyginant su v1:

 • Atostogų formules ir dienų skaičių keičia atostogų lentelės, kurios versijos naujinimo metu sukuriamos automatiškai;
 • Atostogų lentelę ir kalendorių būtina nurodyti kiekvienoje naujoje priėmimo / perkėlimo operacijoje;
 • Nebelieka atostogų likučių sąrašo, kurį pakeičia "Atostogų detali informacija" (nekoreguojamas sąrašas);
 • Atostogų koregavimas atliekamas vedant personalo operacijas su tipu "Atostogų likučio koregavimas";
 • Operacijų perkėlimo metu fiksuojamas atostogų likutis, todėl operacijas būtina perkelti iš eilės;
 • Etatų skaitliukai ir operacijų aktyvumo požymiai koreguojami ne operacijų sukūrimo, bet jų perkėlimo metu;
 • Nauji operacijų tipai: "Atostogų fiksavimas" ir "Atostogų likučio koregavimas";
 • Nauja atostogų rūšis periodo koregavimui: "Koreguoti stažo periodą";
 • Naujas operacijų laukas "Algos klasifikatorius", kurio pagalba galima lanksčiai valdyti algos dokumentų kūrimą.

Pereinant prie Personalo versijos v2, reikia atkreipti dėmesį, kad :

 • Rivile Gama naujinimo metu kiekvienai priėmimo operacijai sukuriama versijos naujinimo operacija, kurios data nustatoma pagal paskutinę operacijos datą.
 • Prieš naujinimą rekomenduojama patikrinti ar naujinimo dienai įvestos visos operacijos ir ar nėra ateities data įvestų perkeltų operacijų, nes periodas iki paskutinės operacijos bus "užrakinamas".
 • Papildomų operacijų ankstesne nei versijos atnaujinimo data įvedimui, reikės "atkoreguoti" versijos naujinimo operaciją, įvesti papildomas operacijas, perkelti ir tada pakartotinai perkelti versijos naujinimo operaciją;
 • Versijos naujinimo operacijas galima perkelti dalimis, tai aktualu, jeigu sugeneruojama labai daug (tūkstančiai) tokių operacijų. Darbuotojams, kurių versijos atnaujinimo operacijos perkeltos, galima vesti naujas operacijas.
 • Po versijos naujinimo operacijų perkėlimo rekomenduojama palyginti likučius po ir prieš perkėlimą, tam skirta ataskaita "(v2) Einamieji atostogų likučiai stž. metais (vers. nauj.)" (SYSTEM001241).
 • Atnaujinus versiją, būtina peržiūrėti visas įmonėje naudojamas papildomas ataskaitas bei kitus papildomai užprogramuotus funkcionalumus (importus, klavišus, Close, INIT ir pan.).