Sybase duomenų bazės perkėlimas į MSSQL duomenų bazę.

Kaip perkelti Sybase duomenų bazę į MSSQL duomenų bazę?

Perkelsime duomenų bazę imone.db:

duk04_1

Turi būti aprašytas ir sustartavęs Sybase serveris:

duk04_2

aprašytas ODBC, prisijungimui prie duomenų bazės:

duk04_3

ir aprašytas MSSQL ODBC :

duk04_4

 1. Rivile GAMA programoje sukuriama nauja MSSQL įmonė NAUJA:

  duk04_5

Įmonės NAUJA identifikacija turi būti tokia pati, kaip ir IMONE. Rivile GAMA programos versija turi būti ta pati.

Nereikia atnaujinti registracijos (atsidariusiame lange paspausti mygtuką "Tęsti").

duk04_6

 1. Paleidžiama Microsoft SQL Server Management Studio, prisijungiama prie SQL serverio ir susirandama duomenų bazė NAUJA.

  Paspaudžiama "Tasks" -> "Import data".

  duk04_7

 2. Toliau vyksta parinkimas duomenų bazės, iš kurios bus importuojami duomenys. Spaudžiamas "Next":

duk04_8

 1. Pasirenkamas "SQL Anywhere OLE DB Provider 17" ir paspaudžiamas mygtukas "Properties":

duk04_9

 1. Nurodomas Sybase ODBC vardas ir duomenų bazės vardas ("imone"), paspaudus "Test connection" patikrinamas prisijungimas:

duk04_10

Paspaudžiamas "OK", "Next", ir pereinama prie sekančio lango.

 1. Parenkama duomenų bazė, į kurią bus importuojami duomenys:

duk04_11

ir spaudžiamas "Next".

 1. Atsidariusiame lange vėl spaudžiamas "Next":

  duk04_12

 2. Vios lentelės pažymimos ir paspaudžiamas mygtukas "Edit Mappings":

duk04_14

 1. Uždedamas požymis "v "- "Delete rows in existing destination table":

duk04_15

 1. Pažymimos "v" visos lentelės, išskyrus R04_RAKT, visas trigerines lenteles (prasideda raide T) ir lenteles prasidedančias rs_syst:

duk04_13

Spaudžiamas "Next".

 1. Atsidariusiame lange spaudžiamas "Next":

duk04_16

 1. Pasirenkama "Run immediately":

duk04_17

 1. Paspaudžiamas "Finish":

duk04_18

Vyksta duomenų perkėlimas, kurio trukmė priklauso nuo duomenų bazės dydžio.

Peržiūrimi pranešimai, jei tokių yra, ir paspaudžiamas "Close".

duk04_19

 1. Paleidžiama RIV_GAMA programa ir atsidaroma nauja įmonė.

Servisas- > Administravimas -> Parametrai

Susirandamas parametras "Programos versija" (SS_VERSIJA) ir išmetama jo reikšmė:

duk04_20

 1. Iš naujo įeinama į programą. Įėjimo metu susikuria suminiai (trigeriniai) įrašai.

Pastaba. Dirbant su kitokiomis Sybase ir MSSQL versijomis, langų vaizdai gali šiek tiek skirtis.